playstation.com

קובצי Cookie

מהם קובצי Cookie.

קובצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים שמאוחסנים במחשב דרך דפדפן האינטרנט שלכם, ומאפשרים לשרתים המארחים תכנים של אתרי אינטרנט לזהות מבקרים ולזכור את הפעילות שלכם.

קובצי Cookie עשויים להישמר רק למשך ביקורכם, או עשויים להישמר למשך פרק זמן ארוך יותר, כדי לאפשר לשרת לזהות מבקרים חוזרים לאתר.

קובצי Cookie מאוחסנים באופן נפרד עבור כל דפדפן אינטרנט שבו תעשו שימוש, וקובצי Cookie שאוחסנו דרך דפדפן אחד בדרך כלל לא יהיו זמינים בעת גלישה באמצעות דפדפני אינטרנט אחרים באותו המכשיר.

באילו קובצי Cookie אנו משתמשים?

אתרי האינטרנט שלנו עשויים לעשות שימוש בקובצי ה-Cookie הבאים:

קובצי Cookie לשירות

קובצי Cookie לשירות נחוצים כדי שנוכל לספק את פעילות הליבה של אתרי האינטרנט שלנו. הם כוללים:

  • קובצי Cookie של "זיהוי הפעלה"


קובצי Cookie אלה מאפרים לנו לשמור, לזהות ולקשר את הפעולות שלכם כדי להציג את אתר האינטרנט כראוי ולספק לכם את השירותים שביקשתם. קובצי Cookie אלה פעילים רק בזמן שאתם גולשים באתרי האינטרנט שלנו, והם אינם נשמרים במכשיר שלכם ברגע שהפעלת הדפדפן נסגרת.

  • קובצי Cookie של "חוויית גלישה"


קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לשמור העדפות משתמש, כגון השפה, הארץ והגיל שלכם, ואם ראיתם את באנר הפרטיות שלנו או השבתתם את בקרת קובצי ה-Cookie שלנו. הם משתמשים לשיפור חוויית הגלישה ולהצגת תוכן הולם. כמה מקובצי ה-Cookie האלה יישמרו למשך ההפעלה, בעוד שאחרים (כגון העדפות שפה) יישמרו במכשיר שלכם כדי לאפשר לאותן העדפות להיות מוצגות בביקורכם הבא באתרי האינטרנט שלנו.

  • קובצי Cookie של "התחברות אחת"


אם תתחברו לחשבון שמשמש אתכם להתחברות אל Sony Entertainment Network באמצעות האתר שלנו, אנו נשתמש בקובץ Cookie כדי לאפשר לכם לבקר באתרים קשורים אחרים שמופעלים על ידי או SIEE או בשמה. קובצי Cookie אלה פעילים רק בזמן שאתם גולשים באתר האינטרנט, והם אינם נשמרים במכשיר שלכם ברגע שהפעלת הדפדפן נסגרת.

 

קובצי Cookie שלא משמשים לשירות

קובצי Cookie שלא משמשים לשירות
 אינם נחוצים לאספקת פעילות הליבה של אתרי האינטרנט שלנו, אך הם עוזרים לנו להבטיח שנוכל לשפר את אתרי האינטרנט שלנו ולקדם תכנים, חומרים שיווקיים ופרסומות רלוונטיים ומותאמים אישית יותר. הם כוללים:

  • קובצי Cookie של "מדידת קהל באינטרנט"


קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לזהות מתי אתם ואחרים רואים את אתרי האינטרנט, ההודעות השיווקיות והחומרים הפרסומיים שלנו ומקיימים איתם אינטראקציה באתר האינטרנט הזה ובאתרים של צדדים שלישיים. המידע שאנו עשויים לתעד כולל פעולות עכבר ותנועות סמן, וגם אינטראקציות בסיסיות עם טפסים ותכנים אחרים באתרי האינטרנט. אנו משתמשים במידע זה כדי למדוד את ביצועי אתרי האינטרנט והפרסומות שלנו, כדי להבין כיצד ניתן יהיה לשפר אותם וכדי לשלם עם הצגת פרסומות או לקבל תשלום על כך. קובצי Cookie אלה עשויים להיות מופעלים כאשר תבקרו באתר האינטרנט הזה וכאשר תבקרו באתרי אינטרנט של אחרים שמציים את הפרסומות שלנו. קובצי Cookie אלה עשויים להיות תחת שליטתם של צדדים שלישיים שמספקים לנו שירותי מדידת קהל באינטרנט, והם עשויים להישאר במכשיר שלכם גם לאחר סגירת הדפדפן.

  • קובצי Cookie של "פרסום"


קובצי Cookie אלה משמשים לזהות מתי אתם ואחרים רואים את אתיר האינטרנט, ההודעות השיווקיות והחומרים הפרסומיים שלנו באתר האינטרנט הזה ובאתרים של צדדים שלישיים, וכדי לשמור מידע זה. אנו משתמשים במידע זה כדי למקד ולהתאים אישים את אתרי האינטרנט, ההודעות השיווקיות והחומרים הפרסומיים שלנו באתר האינטרנט הזה ובאתרי אינטרנט אחרים. המטרה היא להציג לכם מוצרים ושירותים רלוונטיים שהוגדרו בהתאם לתכנים שצפיתם בהם, חיפשתם אותם או לחצתם עליהם בעבר במהלך אינטראקציה עם האתרים, השירותים או הפרסומות שלנו.  קובצי Cookie אלה עשויים להיות תחת שליטתם של רשתות פרסום מצד שלישי ויישמרו במכשיר שלכם גם לאחר סגירת הדפדפן.

  • קובצי Cookie של רשתות חברתיות


אם התחברתם לאתר רשת חברתית, כמו Facebook, ייתכן שהאתר שמר במכשיר שלכם קובץ Cookie שיזהה אתכם כאשר תצפו בתכנים באתרים שלנו. הדבר כולל את לחצני ה-Like והשיתוף של Facebook, שבהם נעשה שימוש באתרי האינטרנט שלנו. קובצי Cookie אלה יאפשרו לכם לשתף תכנים ברשתות חברתיות באמצעות שימוש בהגדרות שיתוף שעשויות לאפשר לאתר הרשת החברתית לעקוב אחר הפעילות שלכם. Facebook Ireland ואנחנו שולטים בשיתוף במידע האישי שנאסף באמצעות קובצי Cookie של Facebook Ireland. אנו התקשרנו עם Facebook Ireland בנספח שליטה משותפת במידע כדי להגדיר את תחומי האחריות של כל צד לציות לחובות החלות בכפוף לחוק הגנת המידע החלים בכל הקשור לעיבוד משותף של המידע האישי שלכם. מידע נוסף בנוגע לאופן שבו Facebook Ireland מעבדת את המידע האישי שלכם, לרבות הבסיס המשפטי שעליו Facebook Ireland נסמכת והדרכים שבהן תוכלו לממש את זכויותיכם כנשואי המידע מול Facebook Ireland, בכל הקשור למידע האישי שנשמר על ידי Facebook Ireland, זמין במדיניות הפרטיות של Facebook Ireland בכתובת https://www.facebook.com/about/privacy.

למידע בנוגע לאופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלכם בקשר לשימוש בקובצי ה-Cookie הללו של Facebook Ireland, אנא פנו למדיניות הפרטיות שלנו. למידע ובקרות נוספים בקשר לאופן שבו אתרים רלוונטיים אחרים של רשתות חברתיות עושים שימוש במידע האישי שלכם, עיינו במדיניות הפרטיות ו/או קובצי ה-Cookie של אותם אתרים.

שליטה בקובצי Cookie באתר האינטרנט הזה.

דפדפן האינטרנט שלכם עשוי להציע הגדרות שיאפשרו להשבית ו/או למחוק את כל קובצי ה-Cookie שבהם נעשה שימוש בתארי האינטרנט שלנו, לרבות קובצי Cookie של שירות וכן קובצי Cookie של רשתות חברתיות. לתשומת ליבכם, אם תבחרו להשבית קובצי Cookie, אתרי האינטרנט שלנו עשויים שלא לפעול כצפוי, וייתכן שלא תוכלו לגשת לפונקציות מסוימות, ומחיקת קובצי Cookie עשויה להוביל לשכחת העדפות קודמות שהגדרתם באמצעות הדפדפן הזה, כגון העדפות השפה שלכם.

קובצי ה-Cookie שלא משמשים לשירות שבהם נעשה שימוש באתר האינטרנט הזה, ניתנים להשבתה או להפעלה באמצעות בקרת קובצי ה-Cookie הבאה שזמינה באתר שלנו: 

תוכלו גם להשבית כמה קובצי Cookie של פרסום בכתובת http://youradchoices.com/.

רשתות חברתיות עשויות להציע דרך האתרים שלהן בקרות שמאפשרות להשבית את השימוש שהן עושות בקובצי Cookie של תוספי רשתות חברתיות למטרות פרסום. למידע ובקרות נוספים עיינו במדיניות הפרטיות ו/או קובצי ה-Cookie של אתר הרשת החברתית הרלוונטית.