תמיכה בבקר אלחוטי DUALSHOCK 4

למדו כיצד מטעינים את הבקר האלחוטי DUALSHOCK®4 ומטעינים אותו באמצעות קונסולת PlayStation®5 או קונסולת PlayStation®4 וכיצד משנים את הגדרות הבקר.

כיצד מצמדים את הבקר לקונסולת PS5 או לקונסולת PS4

 1. ודאו שהקונסולה מופעלת.

 2. חברו את הבקר אל הקונסולה באמצעות כבל USB הכלול.

 3. אם הבקר שלכם כבוי, לחצו על כפתור PS‏. עם הבהוב שורת האורות, נורית מחוון השחקן נדלקת.

(A) שורת אורות

(B) יציאת USB

(C) כבל USB

(D) אל קונסולת PS4

כאשר לבקר שלכם יש מספיק חיי סוללה, תוכלו לנתק את כבל ה-USB ולהשתמש בבקר שלכם באופן אלחוטי.

 • שימו לב, ניתן לצמד את הבקר לקונסולה אחת בכל פעם. כשתרצו להשתמש בבקר בקונסולה אחרת, תצטרכו לצמד אותו לאותה הקונסולה.
 • ניתן לחבר עד ארבעה בקרים לקונסולה אחת.
 • אם נתקלתם בבעיות בצימוד הבקר לקונסולה, נסו לאפס את הבקר שלכם.

איך מחברים בקר אלחוטי DUALSHOCK 4 להתקנים אחרים

תוכלו להשתמש בבקר גם בלי הקונסולה שלכם. גלו מידע נוסף על מכשירים תואמים, יישומים, ותמיכה בתכונות בעיון במדריך למטה.

כיצד לטעון את הבקר האלחוטי DUALSHOCK 4

כשהגיע הזמן לטעון, חברו את הבקר האלחוטי DUALSHOCK 4 אל קונסולת PS4®‎ באמצעות כבל ה-USB המצורף. הסוללה של הבקר יכולה לטעון בזמן שהקונסולה שלכם מופעלת או כשהיא במצב מנוחה.

כדי לבדוק את רמת הסוללה של הבקר, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור PS כדי להציג את התפריט המהיר. סמל הסוללה יהבהב כשהבקר בטעינה.

 • נדרשות כשעתיים לערך כדי להטעין את הבקרים כאשר לסוללה לא נשאר מטען חשמלי.
 • כדי לשמור על הבקר שלכם במצב התפקודי הטוב ביותר, ודאו שאתם טוענים אותו לפחות פעם בשנה.
 • משך חיי הסוללה תלוי בשימוש בבקר ובסביבה בה משתמשים בו ומאחסנים אותו.

אם הבקר לא נטען כראוי, נסו לאפס את הבקר.

כיצד משנים את ההגדרות של הבקר אלחוטי DualShock 4

בחרו את הקונסולה שלכם למטה.

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים).
 2. בחרו באפשרות Controller (General)‎ ('בקר [כללי]') והתאימו את הגדרות הבקר.
 1. עברו אל Settings (הגדרות) > Devices (התקנים).
 2. בחרו באפשרות Controllers (בקרים) ולאחר מכן שנו את הגדרות הבקר.
כדי לנתב את כל פלט השמע לאוזניות,
 1. עברו אל Settings ('הגדרות') > Devices ('התקנים') > Audio Devices ('התקני שמע').
 2. בחרו באפשרות Output to Headphone ('פלט לאוזניות') > All Audio ('כל השמע').
 3. שנו את Volume Control (Headphones)‎ ('בקרת עוצמת הקול [אוזניות]').

אם האפשרות Output to Headphones ('פלט לאוזניות') מופיעה באפור, הבקר אינו מזהה את האוזניות.

 • כאשר בקר אלחוטי DualShock 4 אינו רוטט כמצופה, ייתכן שפונקציית הרטט של הבקר מושבתת. כדי להפעיל אותה מחדש, בחרו באפשרות Settings (הגדרות) > Devices (מכשירים) > Controllers (בקרים) וסמנו את תיבת Enable Vibration (הפעלת רטט).
 • אם חיברתם אוזניות אל שקע האוזניות 3.5 מ"מ בבקר אלחוטי DualShock 4 ואינכם שומעים את השמע, או שהשמע באוזניות חלש ביותר, ודאו שתקע האוזניות מוכנס עד הסוף.

נתקלתם בבעיות בבקר האלחוטי DUALSHOCK 4?

אם עקבתם אחר ההוראות לעיל אך לדעתכם הבקר אינו מחובר כשורה, נסו לאפס את הבקר.

אם אתם עדיין נתקלים בבעיה לאחר האיפוס, גשו אל PlayStation Repairs.

זקוקים לעזרה? 

פנו אל מומחי התמיכה שלנו