כיצד מתאימים הגדרות בקר כלליות בקונסולות PS4

התאימו את הגדרות הבקר בקונסולת PlayStation®4 ובצעו התאמה אישית להגדרות כגון רמקול הבקר ועוצמת רטט.

כיצד מתאימים הגדרות בקר כלליות בקונסולות PS4

  1. עברו אל Settings (הגדרות) > Devices (התקנים).
  2. בחרו Controllers (בקרים) כדי להתאים את ההגדרות הבאות:

ניתן להתאים את עוצמת פלט השמע מתוך הבקר על ידי סימון Volume Control (Speaker for Controller)‎ [בקרת עוצמת שמע לרמקול בקר] ולהזיז את סמן עוצמת השמע ימינה או שמאלה.

ניתן להפעיל את פונקציית הרטט או לכבות אותה על ידי הפעלת Enable Vibration (הפעלת רטט).

לאחר השבתת הרטט, הבקר לא ירטוט גם אם תפעילו את פונקציית הרטט בתוך משחק.

התאימו את בהירות שורת האורות.

ניתן לבחור בין חיבור לקונסולת PS4 באמצעות Bluetooth, או באמצעות חיבור קווי עם כבל USB.

הגדרה זו תופיע רק אם חיברתם בקר מסדרת CUH-ZCT2 באמצעות כבל USB.

זקוקים לעזרה? 

פנו אל מומחי התמיכה שלנו