הגדרות בקר כלליות בקונסולות PS5

כיצד מתאימים הגדרות בקר כלליות בקונסולות PS5

התאימו את הגדרות הבקר בקונסולת PlayStation®5 כשתרצו לבצע התאמה אישית להגדרות כגון רמקול הבקר ועוצמת רטט.

כיצד מתאימים הגדרות בקר כלליות בקונסולות PS5

 1. נווטו אל מסך הבית ובחרו Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים)

 2. בחרו Controller (General) (בקר (כללי)) כדי להתאים את ההגדרות:
   

  Volume (Speaker for Controller)‎ (עוצמת רמקול בקר) התאימו את עוצמת הרמקול של הבקר האלחוטי DualSense™‎.
  הגדרה זו חלה גם על הבקר האלחוטי DualSense Edge™‎ ועל הבקר האלחוטי DUALSHOCK®4.
  Vibration Intensity (עוצמת רטט)
  הגדירו את עוצמת הרטט של הבקר האלחוטי DualSense.
  הגדרה זו חלה גם על בקר PlayStation VR2 Sense™‎ ועל הבקר האלחוטי DUALSHOCK 4.
  בבקר האלחוטי DualSense Edge, תוכלו להתאים את ההגדרות הללו עבור כל אחד מהפרופילים. 
  Trigger Effect Intensity (עוצמת אפקט ההדק) הגדירו את עוצמת אפקט ההדק של הבקר האלחוטי DualSense. התנסו בתכונה זו במשחקים התומכים בה.
  הגדרה זו חלה גם על בקר PS VR2 Sense​‏.
  בבקר האלחוטי DualSense Edge, תוכלו להתאים את ההגדרות הללו עבור כל אחד מהפרופילים. 
  Brightness of Controller Indicators (מחווני בהירות בקר) הגדירו את בהירות המחוונים שעל הבקר האלחוטי שלכם.
  הגדרה זו חלה גם על הבקר האלחוטי DUALSHOCK 4.
  כדי להתאים הגדרות עבור הבקר האלחוטי DualSense Edge, נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים) > DualSense EdgeWireless Controller (בקר אלחוטי DualSense Edge).
  Communication Method (שיטת תקשורת) בחרו כיצד הבקר יתקשר עם קונסולת PS5™‎ שלכם.
  כאשר האות חלש, יש לחבר את הבקר באמצעות כבל USB ולבחור Use USB Cable (שימוש בכבל USB). אם תבחרו באפשרות Use Bluetooth (שימוש בבלוטוס), הבקר שלכם יתקשר עם הקונסולה באמצעות Bluetooth אפילו אם הוא מחובר עם כבל USB.
  הגדרה זו חלה גם על הבקר האלחוטי DualSense Edge ועל הבקר האלחוטי DUALSHOCK 4*.
  השהיית לחיצה ממושכת הגדירו את השהיית הלחיצה הממושכת עבור כפתור PS‏ או כפתור יצירה (create).
  הגדרה זו חלה גם על הבקר האלחוטי DualSense Edge, הבקר האלחוטי DUALSHOCK 4, ובקר PS VR2 Sense.
  DualSense Wireless Controller Device Software (חומרת מכשיר לבקר אלחוטי Dualsense) קשרו בין הבקר האלחוטי DualSense לבין קונסולת PS5 שלכם ועדכנו את חומרת המכשיר בבקר האלחוטי.

* לא תקף לגבי בקרי DUALSHOCK 4 אלחוטיים מסדרת CUH-ZCT1.

זקוקים לעזרה? 

פנו אל מומחי התמיכה שלנו