Ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε κονσόλες PS5™

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε κονσόλες PlayStation®5

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου σας, να ρυθμίζετε τη μεγέθυνση προβολής και να ενεργοποιείτε τις κλειστές λεζάντες χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας.

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε κονσόλα PlayStation®5

Για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα.

Πώς να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου σε κονσόλες PS5

Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Χειριστήρια για να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις χειριστηρίου:

 1. Ενεργοποιήστε την Ενεργοποίηση προσαρμοσμένων λειτουργιών κουμπιών για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένη διάταξη κουμπιών.

 2. Επιλέξτε Προσαρμογή λειτουργιών κουμπιών και επιλέξτε ένα κουμπί χειριστηρίου για να αλλάξετε την αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών. 

 3. Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε Επιβεβαίωση

Επιλέξτε Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις για να επιστρέψετε στην προκαθορισμένη διάταξη.

Ορίστε την ένταση της δόνησης χειριστηρίου.

Μπορείτε να ορίσετε την ένταση του εφέ σκανδάλης. Η δυνατότητα του εφέ σκανδάλης σάς επιτρέπει να αισθανθείτε διάφορα επίπεδα έντασης και αντίστασης των κουμπιών L2 και R2 στο παιχνίδι σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα σε παιχνίδια που την υποστηρίζουν.

Set the καθυστέρηση για το παρατεταμένο πάτημα for the κουμπί ‌ (PS) or κουμπί δημιουργίας.

Πώς να μεγεθύνετε την περιοχή προβολής σε κονσόλες PS5

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Προβολή > Μεγέθυνση και ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση μεγέθυνσης.

Αν ενεργοποιήσετε την Προσαρμογή περιοχής προβολής στην κίνηση, η περιοχή προβολής κινείται αυτόματα παράλληλα με την κίνησή σας όταν κάνετε μεγέθυνση.

 1. Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη που θέλετε να μεγεθύνετε, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί PS και το κουμπί τετραγώνου.
  Η μεγέθυνση αλλάζει με κάθε πάτημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δεξιό μοχλό για να μετακινήσετε την περιοχή προβολής.
 2. Όταν η μεγέθυνση είναι στο επίπεδο που θέλετε, πατήστε το κουμπί Χ.
  Η μεγέθυνση και η προβολή έχουν ρυθμιστεί και μπορείτε να συνεχίσετε τις λειτουργίες σας σε μεγεθυσμένη προβολή. Αν έχετε ενεργοποιήσει την Προσαρμογή περιοχής προβολής με βάση την κίνηση, η περιοχή προβολής κινείται αυτόματα παράλληλα με την κίνησή σας όταν κάνετε μεγέθυνση.

Η λειτουργία μεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιμη με ορισμένες δυνατότητες ή εφαρμογές, όπως  

 • κατά τη διάρκεια του Απομακρυσμένου παιχνιδιού
 • ενώ κάνετε αναμετάδοση
 • ενώ κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας χρησιμοποιώντας την Κοινή χρήση οθόνης ή το Share Play.

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως όταν παίζετε ένα παιχνίδι ή παρακολουθείτε ένα πολυμέσο από δίσκο, η περιοχή προβολής δεν θα μετακινείται ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Προσαρμογή περιοχής προβολής στην κίνηση.

 1. Ενώ κάνετε μεγέθυνση, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί PS και το κουμπί τετραγώνου.
  Επιστρέφετε στην οθόνη προσαρμογής μεγέθυνσης και περιοχής προβολής.
 2. Πατήστε το κουμπί κύκλου για να τερματίσετε τη μεγέθυνση.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προβολής κειμένου και σε κονσόλες PS5

Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης και κειμένου:

Αντιστρέψτε τα χρώματα κειμένου και φόντου στην οθόνη. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, απενεργοποιείται το HDR (υψηλό δυναμικό εύρος).

Επιλέξτε Ενεργοποίηση φίλτρου χρώματος και στη συνέχεια επιλέξτε Φίλτρο χρώματος για να παρέχετε εναλλακτικές επιλογές χρώματος. 

Σύρετε τον αυξομειωτή για να προσαρμόσετε την ένταση χρώματος.

Αλλάξτε το μέγεθος κειμένου.

Ενεργοποιήστε την εμφάνιση κειμένου σε τύπο έντονης γραφής.

Ενεργοποιήστε για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου και του φόντου για να βελτιώσετε την αντίθεση και την αναγνωσιμότητα.

Καθορίστε την ταχύτητα οριζόντιας κύλισης κειμένου.

Ενεργοποιήστε για να μειώσετε τα εφέ κίνησης και της κίνησης οθόνης.

Πώς να ενεργοποιήσετε τον αναγνώστη οθόνης σε κονσόλες PS5 

Ο αναγνώστης οθόνης διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη. Παρέχει επίσης προφορική καθοδήγηση για τη λειτουργία της κονσόλας.

Λάβετε υπόψη ότι ο αναγνώστης οθόνης διατίθεται μόνο σε ορισμένες γλώσσες. Η γλώσσα που αναγνωρίζει ο αναγνώστης οθόνης συνδέεται με τη γλώσσα της κονσόλας σας.

Για να ενεργοποιήσετε τον αναγνώστη οθόνης και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Αναγνώστης οθόνης.

Ενεργοποίηση αναγνώστη οθόνης
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον αναγνώστη οθόνης.

Ταχύτητα ομιλίας
Ορίστε τον ρυθμό της ομιλίας.

Τύπος φωνής
Επιλέξτε φωνή.

Ένταση ήχου
Σύρετε τον αυξομειωτή για να προσαρμόσετε την ένταση του ομιλούντος κειμένου.

Πώς να ενεργοποιείτε κλειστές λεζάντες σε πολυμέσα σε κονσόλες PS5

Οι υπότιτλοι σάς βοηθούν να παρακολουθείτε όσα λέγονται στην οθόνη σας, παρέχοντας κείμενο για διαλόγους και ηχητικά βοηθήματα. Για να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε τους υπότιτλους:

Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κλειστές λεζάντες και ενεργοποιήστε την επιλογή Προβολή κλειστών λεζάντων.

Από προεπιλογή, αυτό που παρακολουθείτε καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των υπότιτλων.

Για να προσαρμόσετε το πώς θα προβάλλονται οι υπότιτλοι στην οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις υπότιτλων, απενεργοποιήστε την επιλογή Οι υπότιτλοι να προβάλλονται όπως καθορίζει το περιεχόμενο και στη συνέχεια ρυθμίστε τα εξής:

 • Μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, ακμές και αδιαφάνεια

 • Χρώμα φόντου και αδιαφάνεια, χρώμα παραθύρου και αδιαφάνεια

Πώς να ενεργοποιείτε τη μεταγραφή συνομιλίας σε κονσόλες PS5

Η δυνατότητα μεταγραφής συνομιλίας (μετατροπή ομιλίας σε κείμενο και μετατροπή κειμένου σε ομιλία) μετατρέπει τις φωνές άλλων παικτών σε φωνητική συνομιλία σε γκρουπ και υποστηριζόμενα παιχνίδια και διαβάζει δυνατά το κείμενο που εισάγετε σε άλλους παίκτες. Η μεταγραφή συνομιλίας σε συνομιλία παιχνιδιού διατίθεται μόνο σε παιχνίδια που την υποστηρίζουν.

Για να ενεργοποιήσετε τη μεταγραφή συνομιλίας και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις μεταγραφής συνομιλίας, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Μεταγραφή συνομιλίας:

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μεταγραφή συνομιλίας.

Διαλέξτε μια από τις διαθέσιμες γλώσσες. Το κείμενο που εισάγετε διαβάζεται δυνατά και το κείμενο το οποίο διαβάζετε μεταγράφεται σε αυτήν τη γλώσσα. Από προεπιλογή, η γλώσσα κονσόλας χρησιμοποιείται ως η ομιλούσα γλώσσα σας. Αν η γλώσσα της κονσόλας σας δεν υποστηρίζεται, η ομιλούσα γλώσσα είναι από προεπιλογή τα Αγγλικά.

Επιλέξτε τύπο φωνής για να σας εκπροσωπεί. Άλλοι παίκτες στη φωνητική συνομιλία ακούνε αυτήν τη φωνή όταν τους διαβάζεται δυνατά το κείμενο που εισάγετε.

Για να χρησιμοποιήσετε τη μεταγραφή συνομιλίας, θα πρέπει να συμμετέχετε σε φωνητική συνομιλία.

Αφού ρυθμίσετε τη μεταγραφή συνομιλίας, οι φωνές άλλων παικτών μετατρέπονται σε κείμενο και εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της κάρτας φωνητικής συνομιλίας.

Εάν το επιθυμείτε, αφήστε το πληκτρολόγιό σας να μιλήσει για εσάς. Επιλέξτε Πείτε κάτι και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να εισαγάγετε κείμενο. Το κείμενο που εισαγάγετε διαβάζεται δυνατά στους άλλους παίκτες στον τύπο φωνής που επιλέξατε.

Χρησιμοποιήστε τη Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών για να δείτε τι λένε οι άλλοι παίκτες στη φωνητική συνομιλία σας ενώ κάνουν κάτι.

 • Πατήστε το κουμπί επιλογών ή επιλέξτε τη Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών στην κάρτα φωνητικής συνομιλίας και στη συνέχεια επιλέξτε Εικόνα μέσα σε εικόνα ή Καρφίτσωμα στο πλάι.
 • Πατήστε γρήγορα το κουμπί PS δύο φορές για να χρησιμοποιήσετε τη μεταγραφή συνομιλίας στη διάταξη οθόνης Εικόνα μέσα σε εικόνα ή Καρφίτσωμα στο πλάι στη φωνητική συνομιλία.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης