Ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε κονσόλες PS5

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε κονσόλες PS5

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου σας, να ρυθμίζετε τη μεγέθυνση προβολής και να ενεργοποιείτε τις κλειστές λεζάντες χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας στις κονσόλες PlayStation®5.

Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας της κονσόλας PS5

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις Προσβασιμότητα.
 2. Επιλέξτε μια ρύθμιση προσβασιμότητας για να την ενεργοποιήσετε ή να την προσαρμόσετε.

Αν προσθέσετε την Προσβασιμότητα στο κέντρο ελέγχου, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις και από εδώ.

Πώς να δείτε τις λειτουργίες προσβασιμότητας ενός παιχνιδιού σε κονσόλες PS5

 1. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα των παιχνιδιών σας και επιλέξτε PlayStation Store
 2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι για να ανοίξετε το hub του.
 3. Πατήστε το κουμπί τριγώνου ή επιλέξτε το πλευρικό πλαίσιο για να δείτε τις λειτουργίες προσβασιμότητας του παιχνιδιού.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την απτική ανάδραση σε κονσόλες PS5

Με την απτική ανάδραση, το χειριστήριό σας δονείται με μοναδικούς τρόπους μετά από συγκεκριμένες ενέργειες που κάνετε κατά την πλοήγηση στην κονσόλα σας. 

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Χειριστήρια
 2. Ενεργοποιήστε την Απτική ανάδραση κατά την Πλοήγηση στην κονσόλα.
 • Μετακίνηση του ρυθμιστικού/μετακίνηση της εστίασής σας
 • Επιλογή πλαισίου ελέγχου/ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μιας ρύθμισης
 • Λήψη ειδοποίησης
 • Επιλογή ενός επισημασμένου στοιχείου/ακύρωση εντολής
 • Χρήση του πληκτρολογίου επί της οθόνης
 • Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα επίπεδο Έντασης δόνησης. 
 • Η ρύθμιση της απτικής ανάδρασης της κονσόλας PS5 είναι διαθέσιμη μόνο για την πλοήγηση στην κονσόλα σας.
 • Η απτική ανάδραση είναι διαθέσιμη μόνο για το ασύρματο χειριστήριο DualSense, το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge και το χειριστήριο PlayStation VR2 Sense.

Πώς να προσαρμόσετε τις αντιστοιχίσεις λειτουργιών κουμπιών του ασύρματου χειριστηρίου DualSense

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα
 2. Επιλέξτε Χειριστήρια > Προσαρμοσμένες λειτουργίες κουμπιών για το ασύρματο χειριστήριο DualSense.
 3. Επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να του εκχωρήσετε. 
 4. Επιλέξτε Εφαρμογή.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη μεγέθυνση σε κονσόλες PS5

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Οθόνη και ήχος > Μεγέθυνση.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση μεγέθυνσης.

Αν ενεργοποιήσετε την Προσαρμογή περιοχής προβολής στην κίνηση, η περιοχή προβολής κινείται αυτόματα παράλληλα με την κίνησή σας όταν κάνετε μεγέθυνση.

 1. Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη που θέλετε να μεγεθύνετε, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί PS και το κουμπί τετραγώνου.
  Μπορείτε να αρχίσετε να ρυθμίζετε τη μεγέθυνση.
 2. Πατήστε το κουμπί PS και το κουμπί τετραγώνου ταυτόχρονα μέχρι η μεγέθυνση να σας αρέσει.
  Η μεγέθυνση αλλάζει με κάθε πάτημα. Εάν απενεργοποιήσατε την επιλογή Προσαρμογή περιοχής προβολής στην κίνηση, χρησιμοποιήστε το δεξί μοχλό για να ρυθμίσετε την περιοχής προβολής.
 3. Πατήστε το κουμπί Χ.
  Η μεγέθυνση και η περιοχή προβολής έχουν ρυθμιστεί και μπορείτε να συνεχίσετε τις λειτουργίες σας κατά τη μεγέθυνση.

Η λειτουργία μεγέθυνσης δεν είναι διαθέσιμη με ορισμένες δυνατότητες ή εφαρμογές, όπως:

 • κατά τη διάρκεια του Απομακρυσμένου παιχνιδιού
 • ενώ κάνετε αναμετάδοση
 • όταν κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας χρησιμοποιώντας την Κοινή χρήση οθόνης ή το Share Play 
 • όταν χρησιμοποιείτε το PlayStation VR.

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως όταν παίζετε ένα παιχνίδι ή παρακολουθείτε ένα πολυμέσο από δίσκο, η περιοχή προβολής δεν θα μετακινείται ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Προσαρμογή περιοχής προβολής στην κίνηση.

 1. Ενώ κάνετε μεγέθυνση, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί PS και το κουμπί τετραγώνου.
  Επιστρέφετε στην οθόνη προσαρμογής μεγέθυνσης και περιοχής προβολής.
 2. Πατήστε το κουμπί κύκλου για να τερματίσετε τη μεγέθυνση.

Μπορείτε να μεγεθύνετε τα περιεχόμενα των καρτών που εμφανίζουν ιστοσελίδες. Πατήστε το κουμπί επιλογών και επιλέξτε Ζουμ ή Μεγέθυνση.

Ζουμ
Μεγεθύνετε κείμενο ή εικόνες χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου. Η διάταξη της σελίδας μπορεί να αλλάξει.
Πατήστε τα κουμπιά L3 και R3 για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Μεγέθυνση
Μεγεθύνετε ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη χωρίς να αλλάξετε τη διάταξη της σελίδας. Για να δείτε ολόκληρη τη σελίδα, ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προβολής κειμένου και σε κονσόλες PS5

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Οθόνη και ήχος.
 2. Επιλέξτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις οθόνης και κειμένου:

Αντιστρέψτε τα χρώματα κειμένου και φόντου στην οθόνη. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, απενεργοποιείται το HDR (υψηλό δυναμικό εύρος).

Ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση φίλτρου χρώματος και επιλέξτε Φίλτρο χρώματος για να παρέχετε εναλλακτικές επιλογές χρώματος. 

Σύρετε τον αυξομειωτή για να προσαρμόσετε την ένταση χρώματος.

Αλλάξτε το μέγεθος κειμένου.

Ενεργοποιήστε την εμφάνιση κειμένου σε τύπο έντονης γραφής.

Ενεργοποιήστε για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου και του φόντου για να βελτιώσετε την αντίθεση και την αναγνωσιμότητα.

Θα εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στις ενεργοποιημένες ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε να βλέπετε εύκολα ότι είναι ενεργοποιημένες.

Καθορίστε την ταχύτητα οριζόντιας κύλισης κειμένου.

Ενεργοποιήστε για να μειώσετε τα εφέ κίνησης και της κίνησης οθόνης.

Πώς να ενεργοποιήσετε τον αναγνώστη οθόνης σε κονσόλες PS5 

Ο αναγνώστης οθόνης διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη. Παρέχει επίσης προφορική καθοδήγηση για τη λειτουργία της κονσόλας.

Λάβετε υπόψη ότι ο αναγνώστης οθόνης διατίθεται μόνο σε ορισμένες γλώσσες. Η γλώσσα που αναγνωρίζει ο αναγνώστης οθόνης συνδέεται με τη γλώσσα της κονσόλας σας.

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Αναγνώστης οθόνης.  
 2. Ενεργοποιήστε τον αναγνώστη οθόνης.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες όταν γίνεται εκφώνηση του κειμένου.

 • Παύση/αναπαραγωγή
  Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί PS και το κουμπί τριγώνου.
 • Έναρξη ανάγνωσης από την αρχή
  Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά PS και R1.

Ταχύτητα ομιλίας
Ρυθμίστε το ρυθμό της ομιλίας.

Τύπος φωνής
Επιλέξτε φωνή.

Ένταση ήχου
Σύρετε τον αυξομειωτή για να προσαρμόσετε την ένταση του ομιλούντος κειμένου.

Προς το παρόν ο αναγνώστης οθόνης είναι διαθέσιμος στις εξής γλώσσες:

Αραβικά

Ιαπωνικά

Ολλανδικά

Κορεατικά

Αγγλικά

Πολωνικά

Γαλλικά

Πορτογαλικά

Γερμανικά

Ρωσικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Πώς να ενεργοποιήσετε τις κλειστές λεζάντες σε πολυμέσα σε κονσόλες PS5

Οι κλειστές λεζάντες απομαγνητοφωνούν όσα εκφωνούνται στην οθόνη και παρέχουν κείμενο για τις ηχητικές υποδείξεις κατά την προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου. 

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κλειστές λεζάντες
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Προβολή κλειστών λεζάντων.

Από προεπιλογή, αυτό που παρακολουθείτε καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των κλειστών λεζάντων.

Για να προσαρμόσετε το πώς θα προβάλλονται οι κλειστές λεζάντες στην οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις κλειστών λεζάντων, ενεργοποιήστε την επιλογή Προσαρμογή στυλ λεζάντων και κατόπιν διαμορφώστε τα εξής:

 • Μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, ακμές και αδιαφάνεια.

 • Χρώμα φόντου και αδιαφάνεια, χρώμα παραθύρου και αδιαφάνεια.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη μεταγραφή συνομιλίας σε κονσόλες PS5

Η δυνατότητα μεταγραφής συνομιλίας (μετατροπή ομιλίας σε κείμενο και μετατροπή κειμένου σε ομιλία) μετατρέπει τις φωνές άλλων παικτών σε φωνητική συνομιλία σε γκρουπ και υποστηριζόμενα παιχνίδια και διαβάζει δυνατά το κείμενο που εισάγετε σε άλλους παίκτες. Η μεταγραφή συνομιλίας σε συνομιλία παιχνιδιού διατίθεται μόνο σε παιχνίδια που την υποστηρίζουν.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Μεταγραφή συνομιλίας.
 2. Ενεργοποιήστε τη Μεταγραφή συνομιλίας:

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μεταγραφή συνομιλίας.

Διαλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες. Το κείμενο που πληκτρολογείτε εκφωνείται και το κείμενο που εκφωνείτε απομαγνητοφωνείται σε αυτήν τη γλώσσα στους άλλους παίκτες, αν χρησιμοποιούν και εκείνοι τη μεταγραφή συνομιλίας. Από προεπιλογή, η γλώσσα κονσόλας χρησιμοποιείται ως η ομιλούσα γλώσσα σας. Αν η γλώσσα της κονσόλας σας δεν υποστηρίζεται, η ομιλούσα γλώσσα είναι από προεπιλογή τα Αγγλικά.

Η μεταγραφή συνομιλίας είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες:

Αγγλικά Ιταλικά
Γαλλικά Ιαπωνικά
Γερμανικά Ισπανικά

Επιλέξτε τύπο φωνής για να σας εκπροσωπεί. Οι υπόλοιποι παίκτες στη φωνητική συνομιλία ακούνε αυτήν τη φωνή όταν τους διαβάζεται δυνατά το κείμενο που εισάγετε.

Για να χρησιμοποιήσετε τη μεταγραφή συνομιλίας, θα πρέπει να συμμετέχετε σε φωνητική συνομιλία.

Αφού ρυθμίσετε τη μεταγραφή συνομιλίας, οι φωνές άλλων παικτών μετατρέπονται σε κείμενο και εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της κάρτας φωνητικής συνομιλίας.

Μπορείτε να αφήσετε το πληκτρολόγιό σας να μιλήσει. Επιλέξτε Πείτε κάτι και κατόπιν καταχωρήστε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Το κείμενό σας εκφωνείται στους άλλους παίκτες χρησιμοποιώντας τον Τύπο φωνής που επιλέξατε κατά τη ρύθμιση.

Χρησιμοποιήστε τη Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών για να δείτε τι λένε οι άλλοι παίκτες στη φωνητική συνομιλία σας ενώ κάνουν κάτι.

 1. Πατήστε το κουμπί επιλογών ή επιλέξτε τη Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών στην κάρτα φωνητικής συνομιλίας και στη συνέχεια επιλέξτε Εικόνα μέσα σε εικόνα ή Καρφίτσωμα στο πλάι.
 2. Πατήστε γρήγορα το κουμπί PS δύο φορές για να χρησιμοποιήσετε τη μεταγραφή συνομιλίας στη διάταξη οθόνης Εικόνα μέσα σε εικόνα ή Καρφίτσωμα στο πλάι στη φωνητική συνομιλία.

Πώς να ενεργοποιήσετε το μονοφωνικό ήχο για ακουστικά

Ο μονοφωνικός ήχος για ακουστικά σας επιτρέπει να παίζετε τον ίδιο ήχο τόσο από το αριστερό όσο και από το δεξί σας ακουστικό.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου.

 2. Επιλέξτε Ακουστικά > Μονοφωνικός ήχος για ακουστικά.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης