Έλεγχος για ενημερώσεις σε κονσόλες PS5™ και PS4™

Έλεγχος για ενημερώσεις σε κονσόλες PS5™ και PS4™

Φροντίστε να ενημερώνετε τα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας στις πιο πρόσφατες εκδόσεις, ώστε να απολαμβάνετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένη απόδοση.

Ενημέρωση των παιχνιδιών και εφαρμογών PlayStation

Όταν εκκινείτε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή, ενημερώνεται αυτόματα στη νεότερη διαθέσιμη έκδοση.

  1. Μεταβείτε στην επιλογή Βιβλιοθήκη και επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να ενημερώσετε.
  2. Πατήστε το κουμπί επιλογών και επιλέξτε Έλεγχος για ενημέρωση
  3. Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες για να την εγκαταστήσετε.

Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού συστήματος

  1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λογισμικό συστήματος > Πληροφορίες κονσόλας.

  2. Αυτό το μενού σάς εμφανίζει την έκδοση λογισμικού συστήματος, το όνομα της κονσόλας PS5, τη διεύθυνση IP και τη διεύθυνση MAC.

  1. Όταν πρέπει να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος και τις διευθύνσεις δικτύου της κονσόλας σας, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες συστήματος
  2. Αυτό το μενού σάς εμφανίζει την έκδοση λογισμικού συστήματος, το όνομα της κονσόλας PS4, τη διεύθυνση IP και τη διεύθυνση MAC.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης