playstation.com

Juridisk info

Vilkår og betingelser

50 % rabat på 1 måneds PS Now

05/03/21 – 12/03/21

 

"Kvalifikationsbetingelser"

Alle følgende:

  • skal være 18 år eller derover
  • skal være bosiddende i et af deltagerlandene

"Omfattede produkter"

1 måneds PlayStation®Now-medlemskab med 50 % rabat på den sædvanlige pris.

Medlemskabet fortsætter, indtil det bliver annulleret, og du vil blive opkrævet betaling for 1 måned ad gangen til den aktuelt gældende fulde PlayStation® Store-pris.

"Omfattet butik"

PlayStation®4-systembutikken og onlinebutikken på internettet, der er kendt som PlayStation® Store. Alle andre købsmetoder, PlayStation®-butikker og handel i spil er ikke omfattet.

"Startdato"

05/03/2021 kl. 11:00 (dansk tid)

"Slutdato"

12-03-2021 kl. 11:00 (dansk tid)

"Deltagende lande"

Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Holland, Luxembourg, Schweiz, Østrig, Italien, Spanien, Portugal, Sverige, Finland, Norge og Danmark.

"Trin"

Under kampagneperioden skal berettigede personer:

a.           logge ind på PSN; og

b.           købe det omfattede produkt i den omfattede butik.

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.                Dette tilbud ("tilbud") gælder brugere, der har en konto til PlayStation™Network ("PSN"), og som lever op til kvalifikationsbetingelserne ("berettigede personer").

 

2.                Dette tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.  Perioden fra startdatoen til og med slutdatoen kaldes for "kampagneperioden"

 

3.                For at benytte sig af tilbuddet skal berettigede personer fuldføre trinene.  Dette tilbud gælder kun købet af omfattede produkter i omfattede butikker i kampagneperioden, alle andre PlayStation®Now-medlemskaber er ikke omfattet. Berettigede personer, der køber et 1 måneds medlemskab til PlayStation®Now (og ikke et omfattet produkt), kan ikke benytte tilbuddet. Berettigede personer, der køber et 1 måneds medlemskab til PlayStation®Now via en upsell-tilføjelse til PS4-systemet, er ikke kvalificerede til tilbuddet. PlayStation®Now-medlemskaber, der bliver fornyet automatisk i løbet af kampagneperioden, er undtaget fra tilbuddet. 

 

4.                Tilbuddet gælder kun i butikker, der er omfattet.

 

5.                Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og fortrolighedspolitik .

 

6.                Returnering af omfattede produkter skal ske i overensstemmelse med  Annulleringspolitik for PlayStation Store

 

7.                PlayStation®Now-abonnement er kun tilgængeligt for brugere, der har en konto til PSN med adgang til PlayStation®Store og en hurtig internetforbindelse.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog. PS Plus-indhold og -tjenester varierer på baggrund af abonnentens alder. Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Oplysninger om godkendte betalingsmetoder kræves for at købe PlayStation®Now.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

For 1 måneds medlemskab:

PlayStation®Now-medlemskaber fortsætter på ubestemt tid, indtil de opsiges, og det tilbagevendende medlemsgebyr til den aktuelle pris på et PlayStation®Now: 1 måneds medlemskab trækkes automatisk hver tredje måned fra brugerens wallet, hvis brugeren har penge nok i sin wallet eller har en gyldig betalingsmetode registreret på sin konto.

 

·        Tilbagevendende betaling for PlayStation®Now-medlemskab: 65 kr., indtil andet oplyses via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto.

·        Faktureringsfrekvens for PlayStation®Now: hver måned.

·        PlayStation®Now-medlemskabets varighed: fortsætter indtil opsigelse.

 

En bruger kan opsige sit PlayStation®Now-medlemskab når som helst, hvorefter medlemskabet vil udløbe på den næste betalingsdato. Dette vil stoppe fremtidige betalinger af gebyr for medlemskab, men brugere modtager ingen refundering af allerede betalte beløb.

 

Du kan finde instruktioner om annullering af dit medlemskab på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

 

Når en bruger køber et medlemskab, aktiverer vi automatisk pengeoverførsel i vedkommendes kontoindstillinger. Det betyder, at hvis en bruger ikke har penge nok i sin wallet til at betale medlemskabsgebyret, trækkes det nødvendige beløb fra det betalingskort, der er tilknyttet vedkommendes konto (hvis der er et), medmindre brugeren deaktiverer automatisk pengeoverførsel. Du kan deaktivere automatisk pengeoverførsel ved at gå til [Kontoindstillinger] > [Wallet] > [Wallet-indstillinger].

 

8.                Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

 

9.                Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn nægte at levere tilbuddet.

 

10.             Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i tilbuddet.

 

11.             Arrangøren påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse af eller mulighed for at logge ind på deres konto til PSN eller manglende udførelse af trinnene, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

 

12.             Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

 

13.             I tilfælde af en tvist er arrangørens beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

 

14.             I det omfang det tillades af gældende lovgivning, skal disse vilkår og betingelser udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver berettigede person og arrangøren skal antages som udformet og håndhævet i England.