Tilgængelighedsfunktioner i The Last of Us Part II

Lige fra begyndelsen har vores mål været at sikre, at så mange fans som muligt får chancen for at opleve spillet gennem vores mest robuste sæt tilgængelighedsfunktioner til dato.

I The Last of Us Part II har vi bygget videre på det fundament, vi etablerede med UNCHARTED 4: A Thief's End, med mere end 60 tilgængelighedsindstillinger, udvidede muligheder i forhold til motorik og hørelse samt helt nye funktioner til gavn for svagtsynede og blinde spillere.

Naughty Dog opfordrer alle til at bruge disse funktioner til at skabe deres egen optimale spiloplevelse.

Tilgængelighedsforudindstillinger

En af udfordringerne, når det kommer til at skabe et stort antal tilpasningsmuligheder, er at gøre dig opmærksom på de muligheder, der kunne være relevante for dine behov. Derudover har vi lavet mange funktioner, så de fungerer godt sammen. Til at hjælpe med det har Naughty Dog skabt tre tilgængelighedsforudindstillinger, der konfigurerer alle anbefalede indstillinger for syn, hørelse og motorik. 

Vi håber, at de er et godt udgangspunkt, men du kan altid gennemgå og tilpasse de enkelte muligheder, selvom du har valgt en forudindstilling. 

Anvend forudindstilling for synstilgængelighed

Konfigurerer alle de anbefalede indstillinger, der er designet til spillere, som er blinde eller svagsynede. Dette aktiverer indstillinger i flere menuer såsom:

 • Muligheder: Til eller fra
 • Tekst til tale
 • Visning med høj kontrast
 • HUD-skala > Stor
 • Fastlåsning af sigte > Automål
 • Bevægelse- og kamp-lydsignaler
 • Navigations- og bevægelseshjælp
 • Kantbeskyttelse
 • Forbedret lyttetilstand
 • Usynlig, mens du ligger ned > Ubegrænset
 • Spring over hovedbrud-indstilling
 • Forskellige justeringer i  Kamptilgængelighed -menuen

Anvend forudindstilling for hørelsestilgængelighed

Konfigurerer alle de anbefalede indstillinger, der er designet til spillere, som er døve eller hørehæmmede. Dette aktiverer indstillinger i flere menuer såsom:

 • Muligheder: Til eller fra
 • Opmærksomhedsindikatorer
 • Opsamlingsnotifikationer
 • Undvigeopfordringer > Ofte
 • Undertekster > Historie + Kamp
 • Navne i undertekster
 • Retning i undertekster
 • Kamp-vibrationssignaler
 • Guitar-vibrationssignaler

Anvend forudindstilling for motoriktilgængelighed

Ændrer forskellige indstillinger til den anbefalede standard for spillere med fysiske eller bevægelses-handicap. Dette aktiverer indstillinger i flere menuer såsom:

 • Muligheder: Til eller fra
 • Fastlåsning af sigte > Automål
 • Automatisk våbenskifte
 • Automatisk opsamling
 • Kameraassistance > Til
 • Navigations- og bevægelseshjælp
 • Kantbeskyttelse
 • Uendelig luft
 • Gentagne tryk på knap > Hold nede
 • Nærkampskombinationer > Hold nede
 • Våbensvajen > Fra
 • Spring over hovedbrud-indstilling
 • Forskellige justeringer i  Kamptilgængelighed -menuen

Alternativ styring

For første gang giver Naughty Dog fuld kontrol over tilpasningen. Dette lader dig flytte enhver kommando til et andet sted på controlleren, inklusive touchpad-bevægelser og controller-rysten.

Det kan være udfordrende for nogle spillere at holde knapper nede eller trykke hurtigt på dem, så derfor har The Last of Us Part II separate indstillinger, der kan ændre knapper, der skal holdes nede, til hurtige tryk og omvendt. Ligesom i UNCHARTED 4 er der også udvidede muligheder for kamerahjælp og fastlåsning af sigte.

Styringstilpasningsmenu

Ændring af input

Styringslayout

 • Muligheder: Standard, kun højre hånd, kun venstre hånd, brugertilpasset layout 1, 2 og 3. Vælg en forhåndsindstilling, eller lav dit eget controller-layout.
 • Brugerdefinerer al styring.

Tilpas styringen

 • Brugerdefinerer al styring.

Omdøb styringslayout

 • Giv dit brugerdefinerede layout et andet navn.

Controller-orientering

 • Muligheder: Standard, venstre, højre, på hovedet
 • Vælg, hvordan du vil holde din controller, så bliver retningsknapperne og venstre og højre pind drejet derefter.

Venstre pind og højre pind

 • Muligheder: Standard, vendt, mens du sigter, altid vendt
 • Bytter om på venstre og højre pinds funktion.

Bådstyring

 • Muligheder: Standard eller alternativ
 • Ændrer, hvordan du styrer båden.
 • STANDARD: Brug |Left-Stick| til at styre og accelerere og |L2| til at bakke. STANDARD. Anbefalet til blinde spillere og spillere med synshandicap, som bruger navigationshjælp til at orientere sig.
 • ALTERNATIV: Hold |R2| nede for at accelerere og |L2| for at bakke. Brug |Left-stick| til at styre.

Reb-/stige-bevægelse

 • Muligheder: Figur eller kamera
 • Ændring retningsinput for bevægelser på stiger og reb.
 • FIGUR: Bevægelse op og ned ad stiger og reb med |Left-Stick| er relativ i forhold til spilleren.
 • KAMERA:Bevægelse op og ned ad stiger og reb med |Left-Stick| er relativ i forhold til kameraet. Anbefalet til blinde spillere og spillere med synshandicap, som bruger navigationshjælp til at orientere sig.

Input for at slå guitarstrenge an

 • Muligheder: Vertikal, horisontal, tryk
 • Ændrer, hvordan du spiller guitar.
 • VERTIKAL (standard): Stryg op og ned på touchpaden for at slå strengene an.
 • HORISONTAL: Stryg til venstre og højre på touchpaden for at slå strengene an.
 • TRYK: Tryk på |X| for at slå strengene an. Dette kan placeres på en anden knap i Tilpas styringen under Select / Alternative strenge.

Nærkamp, mens du sigter

 • Muligheder: Til eller fra
 • Lader dig kæmpe i nærkamp med |Square|, mens du sigter.
 • Det vil deaktivere skulderbytte, fordi den bliver bundet til |Square|, mens du sigter.

Hold og tryk

Styringstilpasningsmenu

Gentagne tryk på knap

 • Muligheder: Tryk eller hold
 • Ændrer, hvad du skal gøre, når du skal trykke flere gange på en knap.
 • TRYK (standard): Tryk flere gange på knappen for at komme videre.
 • HOLD NEDE: Hold knappen nede for at komme videre.

Nærkampskombinationer

 • Muligheder: Tryk eller hold
 • Ændrer, hvordan du udfører en nærkampskombination.
 • TRYK (standard): Tryk gentagne gange på |Square| for at udføre en nækampskombination.
 • HOLD NEDE: Hold |Square| nede for at udføre en nærkampskombination.

Sigtetype

 • Muligheder: Hold nede eller til/fra
 • Ændrer, hvordan du sigter.
 • HOLD NEDE (standard): Hold |L2| nede for at sigte. Slip for at holde op med at sigte.
 • TIL/FRA: Tryk på |L2| for at sigte. Tryk på |L2| igen for at holde op.

Lyttetilstand

 • Muligheder: Hold nede eller til/fra
 • Ændrer, hvordan du bruger lyttetilstand.
 • HOLD NEDE (standard): Hold |R1| nede for at lytte. Slip for at holde op med at lytte.
 • TIL/FRA: Hold |R1| nede et kort øjeblik for at begynde at lytte. Hold kort |R1| nede igen for at holde op.

Spurt (implementeret i patch 1.01*)

 • Muligheder: Hold nede eller til/fra
 • Ændrer, hvordan du spurter.
 • HOLD NEDE (standard): Hold |L1| nede for at spurte. Slip for at holde op med at spurte.
 • TIL/FRA: Hold |L1| nede et kort øjeblik for at begynde at spurte. Hold kort |L1| nede igen for at holde op.

*Kræver internetadgang.

Håndværk

 • Muligheder: Hold nede eller til/fra
 • Ændrer inputmetode for fremstilling og opgradering.
 • HOLD NEDE (standard): Hold |X| nede for at fremstille, og slip for at annullere.
 • TIL/FRA: Tryk på |X| for at fremstille, og tryk for at annullere.

Skift våben i rygsæk

 • Muligheder: Hold nede eller til/fra
 • Ændrer, hvordan du udskifter våben i dine hylstre.
 • HOLD NEDE (standard): Hold |square| nede for at skifte våben i rygsæk, og slip for at afslutte.
 • TIL/FRA: Tryk på |square| for at skifte våben i rygsæk, og tryk for at afslutte.

Bueskydning

 • Muligheder: Hold nede eller tryk
 • Ændrer, hvordan du skyder med buen.
 • HOLD NEDE (standard): Hold |R2| nede, mens du sigter, for at trække pilen tilbage, og slip for at affyre den.
 • TRYK: Tryk på |R2|, mens du sigter, for automatisk at trække pilen tilbage, og tryk igen for at affyre den.

Hold vejret-tilstand

 • Muligheder: Hold nede eller til/fra
 • Ændrer, hvordan du holder vejret, mens du sigter. Hold vejret-evnen låses op som spilleropgradering.
 • HOLD NEDE: Hold |L3| nede, mens du sigter, for at holde vejret.
 • SLÅ TIL/FRA (standard): Tryk på |L3|, mens du sigter, for at holde vejret. Tryk på |L3| igen eller hold op med at sigte for at trække vejret igen.

Assistance

Kameraassistance

 • Muligheder: Til, fra, horisontal, vertikal
 • Drejer automatisk kameraet i den retning, du bevæger dig. Vælg HORISONTAL eller VERTIKAL for at begrænse hjælpen til den akse.
 • Designet til spillere, som ikke har spillet mange actionspil, eller som har svært ved at bruge venstre og højre pind på samme tid.

Automatisk våbenskifte

 • Muligheder: Til eller fra
 • Skifter automatisk til et andet våben i dine hylstre, når du løber tør for ammunition.

Automatisk opsamling

 • Muligheder: Til eller fra
 • Samler automatisk ammunition og ingredienser i nærheden op.

Fastlåsning af sigte

 • Muligheder: Fra, til, alle mål
 • Lås automatisk fast på fjender, når du sigter.
 • Sigter som udgangspunkt efter midten af fjendens krop. Brug |Right-Stick| til at sigte efter hoved eller ben.
 • Hvis denne indstilling er sat til  ALLE MÅL, låser du automatisk fast på den næste fjende, selvom de ikke er på skærmen.

Fastlåsningers styrke

 • Muligheder: 1 til 10
 • Justér, hvor hårdt fastlåst sigte trækker.

Fastlåste lob

 • Muligheder: Til eller fra
 • Lås automatisk fast på fjender, når du |L2| sigter med kasteskyts.
 • Når du sniger, bliver kast af mursten og flasker låst fast lidt væk fra fjenderne, så de bedre kan distrahere. Brug |right-stick| til at sigte direkte efter fjenden i stedet.

Fastlåsningers styrke for lob

 • Muligheder: 1 til 10
 • Justér, hvor hårdt lob låser fast.

Forstørrelse og visuelle hjælpemidler

Tekst, brugerflade og spilelementer, der er for små eller svære at læse, kan være frustrerende. For at løse disse problemer har vi lavet indstillinger, der fintuner brugerfladens størrelse, farve og kontrast.

Vores nye visning med høj kontrast er en særlig renderingstype, der giver mere kontrast til spilelementer. Vi giver også mulighed for skærmforstørrelse, så du kan zoome ind på enhver del af skærmen med DUALSHOCK 4-touchpaden.

Funktion aktiveret: Skærmforstørrelse

Brugerfladeskala

 • Muligheder: Standard, stor
 • Ændrer størrelsen på elementerne i spillets brugerflade.

Brugerfladebaggrund

 • Muligheder: Standard, lys, mørk
 • Ændrer, hvor mørke brugerfladebaggrundene er.

Brugerfladefarve

 • Muligheder: Hvid, gul, blå, rød, grøn
 • Skifter farve på brugerfladens tekst og elementer.

Brugerflade for farveblinde

 • Muligheder: Fra, protanopi, deuteranopi, tritanopi
 • Ændrer farverne på brugerfladen.

Blinkende brugerflade

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer blinkende brugerfladeanimationer.

Visning med høj kontrast

 • Muligheder: Fra, indstilling 1, 2, 3
 • Dæmper farver i omgivelserne og føjer markante kontrastfarver til allierede, fjender, genstande og interaktive objekter.
 • Når indstillingen er slået til, kan du slå høj kontrasttilstand til og fra med |touchpad-swipe-left|.

Skærmforstørrelse

 • Muligheder: Fra, lav, medium, høj
 • Forstørrer et område af skærmen.
 • Dobbelttryk let på touchpaden for at slå zoom til og fra. Hvis du holder det andet tryk nede, bliver der langsomt zoomet mere ind, indtil du slipper.
 • Brug touchpaden til at flytte forstørrelsen til andre områder af skærmen. Tryk to gange for at afslutte.

Mulighed for oversættelse

 • Muligheder: Til, fra, auto
 • Aktiverer muligheden for at få oversat tekst i verdenen med |triangle|.
 • Hvis du vælger AUTO, er denne funktion automatisk slået til, hvis du har valgt et ikke-engelsk sprog, eller hvis tekst til tale er slået til.
Aktiverede funktioner: Forskellige højkontrasttilstande og lydsignaler

Bevægelsessyge

Simuleret 3d-bevægelse kan være en kilde til bevægelsessyge for mange spillere. Hvis du vil skabe en mere behagelig visuel oplevelse, kan du justere kameraets rysten, sløring, følgeafstand og synsfelt. Der er også mulighed for en konstant hvid prik midt på skærmen, som kan afhjælpe følelsen.

Kamerarysten

 • Muligheder: 1 til 10
 • Justerer kameraets rystens intensitet.

Bevægelsessløring

 • Muligheder: 1 til 10
 • Justerer bevægelsessløringens intensitet.

Dolly-zoomeffekt

 • Muligheder: Til eller fra
 • Slår øjeblikke, hvor kameraet skaber en forvirrende effekt ved at bevæge sig bagud og zoome på samme tid, til og fra.

Synsfelt

 • Muligheder: -5 til +5
 • Justerer tredjepersonskameraets synsfelt.
 • En højere værdi gør synsfeltet bredere.
 • En lavere værdi gør synsfeltet smallere.

Kameraafstand

 • Muligheder: -5 til +5
 • Justerer tredjepersonskameraets afstand.
 • En højere værdi flytter kameraet længere væk fra spilleren.
 • En lavere værdi flytter kameraet tættere på spilleren.

Effekter i fuld skærm

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer skærmeffekter, der viser spillerens status.

Vedvarende centerprik

 • Muligheder: Til eller fra
 • Viser altid et sigtekorn midt på skærmen, undtagen i filmsekvenser og når du sigter.

Navigation og bevægelse

Når man laver et spil, der er tilgængeligt for blinde og svagtseende spillere, må man give nye måder at navigere i verden på.

Navigationshjælp kan bruges til at føre dig samme vej som historien, og du kan bruge forbedret lyttetilstand til at gå ud og lede efter fjender eller genstande i stedet. Der er også muligheder for forenklet bevægelsesstyring og kantbeskyttelse, der hjælper dig med at bevæge dig gennem spillets verden, og du kan helt springe over hovedbrud.

Aktiverede funktioner: Forbedret lyttetilstand

Navigationshjælp

 • Muligheder: Til eller fra
 • Hvis du trykker på |L3|, bliver kameraet drejet i den retning, hvor historien fortsætter, og vejen frem bliver markeret.
 • Hvis forbedret lyttetilstand også er slået til, bliver du dirigeret hen mod den sidst scannede genstand eller fjende, når du trykker på |L3| i lyttetilstand (hold |R1| nede).

Bevægelseshjælp

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer forenklet bevægelsesstyring.
 • Tryk på |X| for automatisk at udføre visse svære spring.
 • Klatrer automatisk op af kanter og klemmer dig automatisk gennem smalle steder.
 • Springer automatisk over små forhindringer, mens du er til hest.
 • Spurter automatisk i visse sammenstød.

Kantbeskyttelse

 • Muligheder: Til eller fra
 • Beskytter dig mod at falde ud over kanter med ekstra lyd og vibration.
 • Forhindrer dig i at falde ned fra kanter, der slår dig ihjel.

Uendelig luft

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer uendelig luft, når man svømmer under vandet.

Spring over hovedbrud-indstilling

 • Muligheder: Til eller fra
 • Når du er i gang med et hovedbrud, kan du vælge SPRING OVER HOVEDBRUD fra pause-menuen for at komme videre.
 • Denne indstilling er kraftigt anbefalet for blinde eller svagsynede spillere, fordi hovedbruddene måske er særligt tilgængelige.
 • Der er yderligere tilgængelighedsassistance for hovedbrud i patch 1.01 og 1.02.

Forbedret lyttetilstand

 • Muligheder: Til eller fra
 • Giver mulighed for at scanne efter genstande |Circle| og fjender |Square|, mens du er i lyttetilstand.
 • Udsend en scanning, der udløser lydsignaler ved målets placering. Lydens tonehøjde ændrer sig baseret på målets højde i forhold til dig.
 • Hvis navigationshjælp også er slået til, bliver du dirigeret hen mod den sidst scannede genstand eller fjende, når du trykker på |L3| i lyttetilstand.

Scanningsrækkevidde

 • Muligheder: 10 m - 30 m
 • Justér den maksimale afstand for scanninger med forbedret lyttetilstand .

Scanningstid

 • Muligheder: 1 s - 5 s
 • Justerer, hvor lang tid det tager for en scanning i forbedret lyttetilstand at nå sin maksimale afstand.

Tekst til tale og lydsignaler

Informationer, der kun præsenteres visuelt, er utilgængelige for en blind spiller. For at adressere denne forskel har Naughty Dog lavet flere muligheder for i stedet at formidle disse informationer gennem lyd og controller-vibration.

Bevægelses- og kamp-lydsignaler samarbejder med spillets lyd om at kombinere letgenkendelige lyde med almindeligt brugte handlinger (som at finde genstande, springe over huller, undvige nærkampsangreb osv.) Disse lydsignaler er samlet i et lyd-glossar, som du når som helst kan tjekke.

Derudover kan menuer og anden tekst på skærmen læses højt med tekst til tale*-muligheden. Hvis dit sprog er sat til engelsk og tekst til tale** er aktiveret på din konsol, aktiverer The Last of Us Part II automatisk tekst til tale for dig i spillet.

* Tekst til tale-funktionen kan bruges med alle understøttede sprog* undtagen thai.

** Understøttede tekst til tale-sprog er: amerikansk engelsk, britisk engelsk, fransk, italiensk, tysk, dansk, tyrkisk, russisk, tjekkisk, græsk, finsk, svensk, norsk, ungarsk, polsk, portugisisk, spansk, nederlandsk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, kroatisk, latinamerikansk spansk, brasiliansk portugisisk
Aktiverede funktioner: Forbedret lyttetilstand og tekst til tale

Tekst til tale

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer oplæsning af tekst på skærmen.
 • Når det er aktiveret, kan du få din aktuelle status læst op med |Touchpad-Swipe-Up|.
 • Lydstyrken for tekst til tale kan justeres i menuen med lydstyrker .

Bevægelsessignaler

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer flere tilgængeligheds-lydsignaler, der hjælper med at finde rundt og udforske. Afspiller et lydsignal for:
 • Steder, du kan springe over, klatre på og klemme dig igennem
 • Områder, der kræver, at du går på hug eller lægger dig ned
 • Interaktioner og genstande, du kan samle op
 • Glas i nærheden, der kan knuses
 • Når du får eller mister kontrol over dine bevægelser
 • Når kantbeskyttelse er slået til, bliver der afspillet et lydsignal, når den aktiveres.

Du kan få mere at vide om lydsignaler i lydsignal-glossaret.

Kamp-lydsignaler

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer flere tilgængeligheds-lydsignaler, der hjælper med kamp og at snige. Afspiller et lydsignal for:
 • Tilskyndelser til at gribe og slagangribe fjender
 • Fjenders nærkampsangreb
 • Når du bliver spiddet af en pil
 • Når du sigter på en fjende
 • Når du rammer en fjende

Du kan få mere at vide om lydsignaler i lydsignal-glossaret.

Funktion aktiveret: Gennemrejse-lydsignaler

Kamp-vibrationssignaler

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer flere tilgængeligheds-lydsignaler, der hjælper med kamp og at snige. Afspiller et lydsignal for:
 • Fjenders nærkampsangreb
 • Når du sigter på en fjende
 • Når du rammer en fjende

Guitar-vibrationssignaler

 • Muligheder: Til eller fra
 • Aktiverer et vibrationssignal, når du har valgt den rette guitartone til at komme videre i historien.
Aktiverede funktioner: Forbedret lyttetilstand, navigationshjælp og lydsignaler

Lydstyrker

Effekter

 • Muligheder: 1 til 100
 • Justerer lydstyrken for lydeffekter.

Dialog

 • Muligheder: 1 til 100
 • Justerer lydstyrken for talt dialog.

Musik

 • Muligheder: 1 til 100
 • Justerer lydstyrken for musik.

Filmsekvenser

 • Muligheder: 1 til 100
 • Justerer lydstyrken for filmsekvenser.

Tilgængeligheds-lydsignaler

 • Muligheder: 1 til 100
 • Justerer lydstyrken for tilgængeligheds-lydsignaler.
 • Lydsignaler for bevægelse og kamp kan aktiveres fra Tilgængelighed-menuen.

Tekst til tale

 • Muligheder: 1 til 100
 • Justerer lydstyrken for tekst til tale-oplæsning.

Lydsignal-glossar

 • Lyt til forskellige lydsignaler, der forekommer i løbet af spillet.

Kamptilgængelighed

Fordi kamp i The Last of Us Part II bør være tilgængeligt for alle spillere, er der flere indstillinger, der ændrer spiloplevelsen markant. For eksempel lader usynlig, mens du ligger ned-funktionen dig opleve snigespil på en måde, der ellers ville være umuligt. Hvis du har svært ved at sigte, kan du give dig selv mere tid ved at aktivere slowmotion, mens du sigter. Disse funktioner giver dig alle de værktøjer, du skal bruge for at gøre kampoplevelsen fornøjelig og udfordrende.

Aktivér kamptilgængelighed

 • Muligheder: Til og fra
 • Aktiverer indstillingerne for kamptilgængelighed.
 • Disse indstillinger er designet til at gøre kamp tilgængeligt for alle spillere. Derfor kan de ændre spiloplevelsen dramatisk.

Gidsler undslipper ikke

 • Muligheder: Til og fra
 • Fjender, du griber, bryder ikke fri, når de kæmper.

Allierede bliver ikke grebet

 • Muligheder: Til og fra
 • Allierede undslipper automatisk, når fjender har grebet dem.
 • Denne indstilling gælder ikke i visse kampe.

Fjender flankerer ikke

 • Muligheder: Til og fra
 • Fjender vil ikke med vilje forsøge at komme om bag din position.

Fjender er mindre opmærksomme

 • Muligheder: Til og fra
 • Fjender er mindre opmærksomme, når du sniger.
 • Denne indstilling er relativ i forhold til den valgte sværhedsgrad.

Fjender er mindre præcise

 • Muligheder: Til og fra
 • Fjender er mindre præcise, når de skyder.
 • Denne indstilling er relativ i forhold til den valgte sværhedsgrad.

Forbedret undvigen

 • Muligheder: Til og fra
 • Det er lettere at undvige fjendens angreb med |L1|.

Usynlig, mens du ligger ned

 • Muligheder: Fra, begrænset, ubegrænset
 • Du er usynlig for fjender, mens du ligger ned og ikke sigter. Denne indstilling er deaktiveret i vises sammenstød, hvor det ikke er muligt at snige.
 • Hvis du vælger BEGRÆNSET, er tidsbegrænsningen baseret på indstillingerne for snigesværhedsgrad.

Våbensvajen

 • Muligheder: Til og fra
 • Aktiverer kamerasvajen, mens du sigter med våben.

Slowmotion

 • Muligheder: Fra, mens du sigter, til/fra
 • Reducerer spillets fart, mens det er aktiveret.
 • Når den er sat til SLÅ TIL/FRA, kan du bruge |touchpad-swipe-right| til at slå slowmotion til og fra.

Brugerflade

Hvis du er døv, svagthørende eller nødt til at spille med dæmpet lydstyrke, har du måske ikke adgang til spilinformationer, der kun præsenteres gennem lyd.

For at adressere dette problem, er der flere muligheder for at præsentere informationerne visuelt i stedet. Opmærksomhedsindikatorer lader dig se, om du er ved at blive opdaget, mens du sniger. De kan også blive hængende i kamp, hvor de peger i retning af særligt farlige fjender.

Skadeindikatorer

 • Muligheder: Til og fra
 • Aktiverer HUD-pigge i den retning, du tager skade fra.

Opmærksomhedsindikatorer

 • Muligheder: Fra, snigen, altid
 • Aktiverer elementer på brugerfladen, som advarer dig, når fjender er tæt på at få øje på dig, og som fortæller dig i hvilken retning, de er.
 • SNIGEN: Opmærksomhedsindikatorer bliver vist, indtil du bliver opdaget.
 • ALTID: Opmærksomhedsindikatorer vises også i kamp. Denne indstilling anbefales for døve eller hørehæmmede spillere. (Implementeret i patch 1.01*)
*Kræver internetadgang.

Spiltips

 • Muligheder: Fra, sommetider, ofte
 • Aktiverer spiltips, der dukker op, når du har været faret vild i et område et stykke tid.
 • Spiltips aktiveres ved at trykke på |L3|.

Opsamlingsnotifikationer

 • Muligheder: Til og fra
 • Viser en notifikation, når du samler ammunition, ingredienser eller andre ressourcer op.

Undvigeopfordringer

 • Muligheder: Fra, sommetider, ofte
 • Justerer frekvensen af den vejledende opfordring til at |L1| undvige, der dukker op, når fjender angriber i nærkamp.

Undertekster

Undertekster er en ekstremt populær tilgængelighedsfunktion og The Last of Us Part II giver dig mulighed for at tilpasse dem på mange måder.

Du kan justere størrelsen og farven, tilføje en mørk baggrund med mere kontrast, vise de talendes navne og endda få en retningspil til talende, der ikke er på skærmen. For første gang i et Naughty Dog-spil kan du aktivere undertekster for al systemisk fjendedialog, mens du sniger og kæmper.

Aktiverede funktioner: Forskellige indstillinger for undertekster

Undertekster

 • Muligheder: Fra, historiedialog, historie- + kampdialog
 • Viser undertekster til talte dialoger.
 • HISTORIEDIALOG: Aktiverer undertekster for hovedpersonerne, vigtige dialoger blandt fjenderne og filmsekvenser.
 • KAMPDIALOG: Aktiverer undertekster for mere af fjendernes dialog, mens du sniger og er i kamp.

Størrelse

 • Muligheder: Lille, medium, stor
 • Justerer størrelsen på underteksterne.

Baggrund

 • Muligheder: Fra, standard, formørket
 • Aktiverer en mørk baggrund bag underteksterne, der forbedrer læsbarheden.

Navne

 • Muligheder: Til og fra
 • Viser navnet på den, der taler, i underteksterne.

Navnefarver

 • Muligheder: Til og fra
 • Når undertekster viser navne, vises navnene med en unik farve for hver talende.

Retning

 • Muligheder: Til og fra
 • Aktiverer en pil ved underteksterne, der peger i retning af den person, der taler.
 • Vises ikke for talende, der er på skærmen.

Farve

 • Muligheder: Hvid, gul, blå, rød, grøn
 • Ændrer farven på undertekster.

Spillets sværhedsgrad

I forlængelse af tilgængelighedsfunktioner har The Last of Us Part II også udvidede indstillinger for sværhedsgrad. Når du starter spillet, ser du fem sværhedsgrader: meget let, let, moderat, svært og overlever.

Du kan også tilpasse specifikke aspekter af sværhedsgraden til dine behov eller din ønskede oplevelse. Du kan justere individuelle indstillinger relateret til skade, fjenders og allieredes effektivitet, snigen og ressourcer. Trophies er ikke begrænset af sværhedsgrad.

Udfordring

 • Muligheder: Meget let, let, moderat, svær, overlever, brugerdefineret
 • Ændrer spillets generelle sværhedsgrad.

Spiller

 • Muligheder: Meget let, let, moderat, svær, overlever
 • Justerer indstillinger for sværhedsgrad i forhold til:
 • Den mængde skade, fjenderne forvolder på spilleren
 • Hyppigheden af dynamiske kontrolpunkter i begivenheder

Fjender

 • Muligheder: Meget let, let, moderat, svær, overlever
 • Justerer indstillinger for sværhedsgrad i forhold til:
 • Hvor præcist og hvor ofte fjenderne skyder
 • Hvor aggressive fjenderne er, når de rykker frem eller flankerer
 • Hvor komplekse kombinationer, fjenderne bruger i nærkamp
 • Visse særligt farlige fjenders bevægelseshastighed
 • Særskilte justeringer af specifikke kampe

Allierede

 • Muligheder: Meget let, let, moderat, svær, overlever
 • Justerer indstillinger for sværhedsgrad i forhold til:
 • Allieredes aggressivitet i kamp
 • Hvor ofte allierede dræber fjender

Snigen

 • Muligheder: Meget let, let, moderat, svær, overlever
 • Justerer indstillinger for sværhedsgrad i forhold til:
 • Fjenders evne til at se, høre og lugte
 • Hvor lang tid der går, før fjender alarmerer andre fjender
 • Betingelser for at gribe fat i fjender, når du sniger

Ressourcer

 • Muligheder: Meget let, let, moderat, svær, overlever
 • Justerer indstillinger for sværhedsgrad i forhold til:
 • Mængden af ammunition og forsyninger, du kan finde i verden
 • Holdbarheden for nærkampsvåben, fjenderne taber
 • Udbytte fra visse opskrifter

Nyhed i The Last of Us Part II Grounded-opdateringen (version 1.05)*

Nyheder

 • Ny mulighed for at sigte med bevægelsessensorfunktionen.
 • Ny mulighed for at justere filmkorneffekten.

Forbedringer af tekst til tale

 • Når tekst til tale læser en dagbogsside op, kan du stryge hen over touchpaden for at springe til næste notat.
 • Flere tekst til tale-fejl er rettet, inklusive at funktionen ikke læser tider op for gemte data og angiver forkert antal pile.

Andre rettelser

 • Vi har gjort bosskampen i "Udbruddets begyndelse" markant lettere på "Meget let"-sværhedsgrad.
 • Interaktive samtalehøjdepunkter bliver ikke længere hængende for længe med høj kontrastvisning.
 • Automatisk opsamling samler nærkampsvåben op automatisk, hvis spilleren ikke har et.
 • Flere konflikter i forbindelse med ændring af styringslayout er løst.
 • Vi har rettet flere tilfælde af altid aktiverede trusselindikatorer, der ikke altid var aktiverede.

Forbedringer af navigations- og bevægelseshjælp

 • Små problemer med målenes placeringer i navigationshjælp i hele spillet er løst.
 • Navigationshjælp giver sikrere navigationsmål i bosskampen i "Udbruddets begyndelse".
 • Navigationshjælp giver sikrere navigationsmål i bosskampen i "Udbruddets begyndelse".
 • Med bevægelseshjælp springer du nu automatisk, når et rebsving er på sit højeste, når det er relevant.

Lydsignaler og forbedringer af forbedret lyttetilstand

 • Gennemrejse-lydsignaler fungerer nu på en anden måde i hovedbrud, der involverer rebsving.
 • Når sporing af samlerobjekter er aktiveret i brugerflademenuen i Nyt spil+, bliver samlerobjekter, du allerede har fundet i en tidligere gennemspilning, ikke blive pinget i forbedret lyttetilstand eller udsende lydsignaler med gennemrejse-lydsignaler.
 • Problemet, hvor ping i forbedret lyttetilstand ikke skiftede tonehøjde korrekt for fjender over og under dig, er løst.
 • Vi har justeret, hvordan visse opsamlinger bliver fundet med forbedret lyttetilstand, så det er lettere at finde visse samlerobjekter/sideområder. Gælder for kapitlerne: Patrulje, Capitol Hill, Centrum, Serafitterne, Vejen til akvariet, Den oversvømmede by
 • Forbedret lyttetilstand pinger ikke længere nærkampsvåben, der er værre end dit aktuelle våben.
 • Sedler er nu kategoriseret som "særlige" for ping i forbedret lyttetilstand. Ting, der kan inspiceres, og nærkampsvåben er ikke længere "særlige".

*Implementeret i patch 1.05 Kræver internetforbindelse og en konto til PlayStation Network.

Vi ser frem til at lade spillerne bruge disse funktioner og fortsat at gøre opmærksom på og kæmpe for tilgængelighed i spil sammen.

Sammen med alle andre i studiet vil vi gerne takke dem, der har gjort disse funktioner mulige, inklusive vores partnere hos PlayStation, Worldwide Studios og vores tilgængelighedskonsulenter: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker og Ian Hamilton. Tak til jer alle for jeres utrolige støtte og vejledning.