Aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®Vita a zařízení PlayStation®TV

Aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®Vita a zařízení PlayStation®TV

Stažení nejnovější aktualizace

Aktualizace systémového softwaru 3.74

Dne 10. 5. 2022 byla vydána aktualizace systémového softwaru pro systémy PlayStation Vita a PlayStation TV. Můžeš ji využít k aktualizaci systémového softwaru na verzi 3.74.

Systém vždy aktualizuj na nejnovější verzi systémového softwaru. Díky aktualizaci můžeš využívat doplňkové funkce, lepší ovládání a pokročilé zabezpečení.

Stahovat začneš po kliknutí pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti „Uložit jako“.

Verze 3.74

Kvůli zvýšené ochraně účtu vyžaduje nyní přihlášení do služby PlayStation Network heslo zařízení.

Vytvoření účtu ve službě PlayStation Network a některé funkce správy účtu již nejsou na konzoli dostupné. Pokud chceš využívat funkce správy účtu, použij prohlížeč ve svém počítači nebo mobilním zařízení. Vše je zde rychlejší a bezpečnější.

Verze 3.73

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Jak aktualizovat

Systémový software systémů PS Vita a PS TV je možné aktualizovat pomocí kterékoli z níže uvedených metod.

Systém PS Vita

Aktualizuj systém po internetu pomocí funkce Wi-Fi systému PS Vita.

K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

 • Systém PS Vita
 • Připojení k internetu (bezdrátové)

Je nutné konfigurovat síťová nastavení systému PS Vita. Podrobnosti najdeš v uživatelské příručce systému PS Vita.

Při aktualizaci pomocí Wi-Fi na místě, které má použitelný přístupový bod, vyber možnost Nastavení > Spustit > Aktualizace systému > Aktualizovat pomocí Wi-Fi. Systém PS Vita po internetu automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

Aktualizaci není možné provést pomocí datového přenosu po mobilní síti (3G).

Použij funkci síťového připojení systému PS3 k aktualizaci systému přes internet.

K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

 • Systém PS Vita
 • Systém PS3

- Systémový software musí být verze 4.00 nebo novější.

- Připrav připojení k internetu.

Je nutné konfigurovat síťová nastavení systému PS3. Podrobnosti najdeš v uživatelské příručce systému PS3.

 1. Připoj systém PS Vita k systému PS3 pomocí kabelu USB.
 2. Je třeba ukončit všechny zapnuté aplikace a vybrat možnost Uživatel.
 3. Na systému PS Vita vyber možnost Nastavení > Spustit > Aktualizace systému > Aktualizovat připojením k systému PS3.

Systém PS Vita po internetu automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

K aktualizaci systému přes internet využij funkci síťového připojení počítače (Windows®/Mac).

K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

 • Systém PS Vita
 • Počítač (Windows®/Mac)

- Připoj se k internetu.

- Stáhni a nainstaluj do počítače program Content Manager Assistant for PlayStation.

Stáhnout ho můžeš z tohoto webu:

http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

1. Ověř, jestli je na počítači program Content Manager Assistant spuštěný.

    Windows:
    Najdi ikonu programu Content Manager Assistant v oznamovací oblasti hlavního panelu.

    Mac:
    Najdi ikonu programu Content Manager Assistant v panelu nabídky.

2. Připoj systém PS Vita k počítači pomocí kabelu USB.

3. Na systému PS Vita vyber možnost Nastavení > Spustit > Aktualizace systému > Aktualizovat připojením k počítači.

‎Systém PS Vita prostřednictvím internetu automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

K aktualizaci systému využij soubor aktualizace obsažený na kartě PS Vita.

K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

 • Systémy PS Vita / PS TV
 • Karta PS Vita obsahující soubor aktualizace

Při spuštění hry obsahující soubor aktualizace na novější verzi se zobrazí obrazovka, která tě provede postupem aktualizace. Aktualizaci proveď podle pokynů uvedených na obrazovce.

Systém PS TV

Použij funkci síťového připojení systému PS TV k aktualizaci systému přes internet.

K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

 • Systém PS TV
 • Připojení k internetu (kabelové nebo bezdrátové)

Je nutné konfigurovat síťová nastavení systému PS TV. Podrobnosti najdeš v uživatelské příručce systému PS TV.

Při výběru možnosti Nastavení > Spustit > Aktualizace systému systém PS TV přes internet automaticky zkontroluje, jestli máš nejnovější verzi systémového softwaru. Jestliže existuje aktualizační soubor pro novější verzi, stáhne se do systému. Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

Stáhni aktualizační soubor do počítače a poté ho ulož na USB flash disk. Zkopíruj uložený soubor do systému PS TV a aktualizuj systém.

K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

 • Systém PS TV
 • Počítač (Windows/Mac)
  Musíš se připojit k internetu.
 • USB flash disk
  K dispozici musí být 150 MB volného místa.
 1. Na USB flash disku vytvoř složky k uložení souboru aktualizace.
  Pomocí počítače vytvoř na USB flash disku složku s názvem „PSVITA“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.
 2. Stáhni soubor aktualizace a ulož jej do složky „UPDATE“, kterou jsi vytvořil v kroku 1.
  Ulož soubor s názvem „PSVUPDAT.PUP“.
  [STÁHNOUT NYNÍ] Kliknutím spustíš stahování.
 3. Úplně vypni systém PS TV.
 4. Stisknutím a přidržením tlačítka napájení na systému PS TV na dobu nejméně sedmi sekund zapni napájení.
  Systém se spustí v bezpečném režimu.
 5. Připoj ovladač pomocí kabelu USB a poté stiskni tlačítko PS.
 6. Vyber možnost Aktualizovat systémový software > Aktualizovat z úložného zařízení USB.
 7. Připoj USB flash disk s uloženým souborem aktualizace k systému PS TV.

Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

Jestliže systém PS TV aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.

Upozornění

 • Nestahuj ani neinstaluj aktualizaci pomocí jiných dat, než je oficiální soubor aktualizace poskytovaný online nebo na kartě PS Vita společností Sony Interactive Entertainment. Nestahuj ani neinstaluj aktualizace jinými metodami, než které jsou popsané v dokumentaci systému nebo na tomto webu. Pokud stahuješ nebo instaluješ data aktualizace z jiného zdroje, jinou metodou nebo na systém PS Vita, který byl nějakým způsobem pozměněn či upraven, systém PS Vita nemusí pracovat správně a nemusí být schopen data oficiální aktualizace nainstalovat. Jakákoli z těchto akcí porušuje podmínky záruky systému PS Vita a ovlivní možnosti obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.
 • Během procesu aktualizace nevypínej napájení ani neodstraňuj paměťovou kartu systému PS Vita. Přerušení aktualizace může způsobit poruchu systému.
 • Pokud je úroveň nabití baterie nízká, nemusí být možné aktualizaci spustit.
 • Některé aplikace či obsah nebude možné používat, pokud nejprve neprovedeš aktualizaci systémového softwaru.

Systémový software

 • Aktualizace systémového softwaru systémů PS Vita a PS TV nainstalované na systému podléhají omezené licenci společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Podrobnosti nalezneš na adrese http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory