Kontrolky napájení na konzolích PS5 a PS4

Zjisti, jak poznat stav konzole podle kontrolky napájení.

Co znamenají barvy kontrolek napájení?

Kontrolka napájení na konzolích PlayStation®5 a PlayStation®4 ukazuje pomocí barev stav nebo chybu.

Zapnuto

Konzole je zapnutá.

Pokud je konzole zapnutá, ale nezobrazuje se žádný obraz, přejdi do nástroje Opravy PlayStation, kde najdeš kroky k řešení problémů.

Zapínání

Zapínání zabere méně času, pokud se zahajuje z režimu odpočinku než ze stavu vypnutí. Když se konzole zapíná, na obrazovce by se mělo zobrazit logo PlayStation®.

Pokud se konzole ihned po zapnutí opět vypne, přejdi do nástroje Opravy PlayStation, kde najdeš kroky k řešení problémů.

Chyba konzole

Když kontrolka napájení pouze bíle bliká nebo pokud se modré světlo neustálí na bílé, konzole je zamrzlá a potřebuje vyřešit problém.

K řešení problémů použij následující postup:

  1. Odpoj konzoli.
  2. Počkej 60 sekund, znovu konzoli zapoj a zapni ji.
  3. Pokud se problém opakuje, přeinstaluj konzoli pomocí bezpečného režimu.

Vypínání konzole

Při vypínání konzole kontrolka napájení pomalu bíle bliká a následně zhasne. Když je konzole vypnutá, nemůže nabíjet ovladače ani stahovat či instalovat obsah.

Režim odpočinku

Režim odpočinku je stav s nižší spotřebou energie, ve kterém konzole může nabíjet ovladače a stahovat a instalovat obsah. Konzoli z režimu odpočinku zapneš stisknutím tlačítka PS na ovladači, který je připojen přes konektor USB nebo byl již dříve spárován.

Vstup do režimu odpočinku

Toto světlo se může někomu jevit jako žluté nebo žlutooranžové. Po několika sekundách by se kontrolka napájení měla ustálit na oranžové.

Přehřívání konzole

Konzole se přehřívá. Zkontroluj následující:

  • Vypni konzoli a počkej, dokud nevychladne.
  • Jakmile konzole vychladne, přesuň ji na dobře větrané místo.
  • Větrací otvory konzole nesmí být zablokovány.

Pokud problémy přetrvávají, přejdi do nástroje Opravy PlayStation.

Vypnuto

Konzole je vypnutá. Když je konzole vypnutá, nemůže nabíjet ovladače ani stahovat či instalovat obsah.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory