Světla kontrolky napájení na konzolích PlayStation®5 a PlayStation®4

Zjisti stav své konzole pomocí světel kontrolky napájení.

Světla kontrolky napájení na konzolích PS5™ a PS4™ mohou svítit různými barvami a ukazují informaci o stavu.

Vypnutí

Konzole je úplně vypnutá. Když je konzole vypnutá, nemůže nabíjet ovladače prostřednictvím USB a stahovat nebo instalovat obsah.

Zapínání

Zapínání zabere méně času, pokud se zahajuje z režimu odpočinku než ze stavu vypnutí. Když se konzole zapíná, na obrazovce by se mělo zobrazit logo PlayStation®.

Zapnutí

Konzole je zapnutá a funguje normálně.

Vstup do režimu odpočinku

Toto světlo se může někomu jevit jako žluté nebo žlutooranžové. Po několika sekundách by se světlo konzole mělo ustálit na oranžové.

Režim odpočinku

Režim odpočinku je stav s nižší spotřebou energie a konzole může nabíjet ovladače a stahovat a instalovat obsah. Konzoli z režimu odpočinku zapneš stisknutím tlačítka PS na ovladači, který je připojen přes konektor USB nebo byl již dříve spárován.

 

Vypínání konzole

Světlo konzole bliká pravidelně bílou barvou a potom zhasne, jakmile je konzole úplně vypnutá. Když je konzole vypnutá, nemůže nabíjet ovladače prostřednictvím konektoru USB a stahovat nebo instalovat obsah.

Chyba konzole

Když světlo kontrolky pouze bíle bliká nebo pokud se modré světlo neustálí na bílé, konzole je zamrzlá a potřebuje vyřešit problém.

K řešení problémů použij následující postup:

  1. Odpoj konzoli.
  2. Počkej 60 sekund, znovu konzoli zapoj a zapni ji.
  3. Pokud problém přetrvává, v bezpečném režimu znovu nainstaluj software konzole.

Přehřívání konzole

Konzole se přehřála a bude třeba ji poslat do servisu.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory