Konzole PS5: Jak nastavit ovladač médií

Konzole PS5: Jak nastavit ovladač médií

Ovladač médií ti umožňuje ovládat konzoli PlayStation®5 a přistupovat k médiím a aplikacím bez bezdrátového ovladače.

Jak připojit ovladač médií ke konzoli PS5™

Předtím, než budeš moci ovladač médií použít, ho musíš spárovat s konzolí PS5:

  1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Ovladač médií > Nastavit ovladač médií a postupuj podle pokynů pro párování na obrazovce. 
  2. Pokud automatické párování nefunguje, vyber možnost Konfigurovat ručně a postupuj podle pokynů na obrazovce.

Konzole PS5: Tlačítka a funkce ovladače médií

A ) Tlačítka hlasitosti televizoru
Tato tlačítka zvyšují a snižují hlasitost televizoru.

B ) Tlačítko @ (mikrofon)
(Vyhrazeno pro budoucí použití)

C ) IR vysílač
Vysílá infračervené signály do televizoru.

D ) Tlačítko napájení TV
Toto tlačítko vypíná/zapíná televizor.

E ) Tlačítko @ (ztlumit TV)

F ) Směrová tlačítka
Označují položky na obrazovce.

G ) Tlačítko ENTER
Stisknutím vybereš nebo potvrdíš svou volbu.

H ) Tlačítko @ (zpět)
Stisknutím se vrátíš nebo zrušíš svůj výběr.

I ) Tlačítko @ (možnosti)
Funguje jako tlačítko OPTIONS na bezdrátovém ovladači.

J ) Tlačítko @ (rychle zpět)
Rychle vrátí přehrávání hudby a videa v režimu celé obrazovky, obraz v obraze nebo připnout na stranu. V závislosti na aplikaci můžeš toto tlačítko použít a přeskočit na další nahrávku.

J ) Tlačítko @ (přehrávání/pauza)
Spustí/přeruší přehrávání hudby a videa v režimu celé obrazovky, obraz v obraze nebo připnout na stranu.

J ) Tlačítko @ (rychle vpřed)
Zrychlí přehrávání hudby a videa v režimu celé obrazovky, obraz v obraze nebo připnout na stranu. V závislosti na aplikaci můžeš toto tlačítko použít a vrátit se na předchozí nahrávku.

K ) Tlačítka spuštění služby
Jedním stisknutím se dostaneš do aplikací streamování hudby a videa.

I ) Tlačítko @ (PS)
Funguje jako tlačítko PS na bezdrátovém ovladači.