Konzole PS4 Pro: Nastavení rozlišení 4K a funkce HDR 

Konzole PS4 Pro: Jak nastavit rozlišení 4K a funkci HDR

Zjisti, jak na své konzoli PlayStation®4 Pro nastavit rozlišení 4K a funkci HDR.

Konzole PS4 Pro: Jak povolit rozlišení 4K

Rozlišení 4K musíš povolit na konzoli PS4 Pro i na kompatibilním zobrazovacím zařízení s rozlišením 4K. Toto nastavení musíš také povolit na jakémkoli jiném zařízení mezi konzolí PS4 Pro a kompatibilním zobrazovacím zařízením s rozlišením 4K (např. kompatibilním domácím kině / AV přijímači s rozlišením 4K).

V příručce zobrazovacího zařízení ověř následující:

 • Konzoli PS4 Pro jsi připojil ke správnému vstupu HDMI pro rozlišení 4K. To zkontroluj u všech zařízení propojených mezi konzolí PS4 Pro a kompatibilním zobrazovacím zařízením s rozlišením 4K.
 • Zobrazovací zařízení podporuje rozlišení 4K / 60 Hz. Pokud ne, obraz se může snížit na rozlišení 2K/60 Hz.
 • Ujisti se, že všechna zařízení propojuješ špičkovým kabelem HDMI. Více o špičkových kabelech HDMI nalezneš zde.

Každé kompatibilní zobrazovací zařízení s rozlišením 4K je jiné, takže podrobnější pokyny nalezneš v příručce zařízení.

 1. Otevři nabídku nastavení zobrazení svého kompatibilního zařízení s rozlišením 4K.
 2. Najdi nastavení rozlišení a povol možnost 4K.
 3. Tyto kroky opakuj u všech zařízení mezi konzolí PS4 Pro a kompatibilním zobrazovacím zařízením s rozlišením 4K.

Tvoje konzole PS4 Pro by měla rozlišení 4K povolit automaticky, jakmile zaznamená připojené kompatibilní zařízení s rozlišením 4K. Jak se ujistit, že jsou rozlišení 4K a nejvyšší možné rozlišení povolené:

 1. Z domovské obrazovky přejdi do nabídky Nastavení > Zvuk a obrazovka > Nastavení výstupu videa.
 2. Nastav rozlišení na hodnotu 2160P – YUV420 nebo 2160p – RGB.
 3. Pokud nastavíš rozlišení na hodnotu Automaticky, tvůj systém PS4 Pro ve výchozím nastavení nastaví nejvyšší dostupné rozlišení pro připojené zobrazovací zařízení a pro hraný/streamovaný obsah.
 4. Spusť hru* nebo službu streamování videa kompatibilní s rozlišením 4K.

*Některé hry vyžadují povolení rozlišení 4K v rámci herní nabídky. Více informací najdeš v herní příručce.

Poznámka: Některé možnosti mohou být zašedlé (nejsou k dispozici), pokud tvoje zobrazovací zařízení s rozlišením 4K tato rozlišení nepodporuje.

Co je to 4K?

Rozlišení 4K je téměř čtyřikrát vyšší než standardní rozlišení (1080p HD). Ačkoli všechny konzole PS4 podporují funkci HDR, rozlišení 4K si užiješ jen na konzoli PS4 Pro. Dostupnost lepší kvality obrazu závisí na nastavení tvého domácího zábavního centra. Konzole PS4 Pro automaticky vybere nejlepší dostupné rozlišení.

Připojení procesní jednotky a soupravy PlayStation®VR ke konzoli PS4 Pro může mít za následek omezení rozlišení zobrazeného na televizoru. 

Na konzoli PS4 Pro nevidím obraz nebo nemohu dosáhnout rozlišení 4K/HDR

Příčinou mohou být určitá omezení kompatibility některých modelů televizorů s rozlišením 4K.

Pokud po připojení konzole PS4 Pro k zobrazovacímu zařízení kompatibilnímu s rozlišením 4K nevidíš žádný obraz, postupuj podle následujících pokynů:

 1. Na své konzoli PS4 Pro přejdi do bezpečného režimu.
 2. Vyber možnost 8: Nastavit režim HDCP
 3. Vyber možnost Pouze HDCP 1.4.
 4. Vyber možnost OK a systém se automaticky restartuje.

Teď bys měl na svém televizoru vidět obraz. I když je funkce HDCP 1.4 povolena, může se stát, že některé aplikace nebo obsah se v rozlišení 4K nebo s funkcí HDR nezobrazí.

 1. Znovu vypni konzoli PS4 Pro: podrž tlačítko napájení, dokud neuslyšíš druhé pípnutí. Jakmile je konzole vypnutá, přejdi do bezpečného režimu jako předtím.
 2. Teď vyber možnost 2: Změna rozlišení. Objeví se výzva k restartování systému a výběru rozlišení.
 3. Až se systém restartuje, vyber rozlišení 2160p – YUV420. Teď bys měl na svém televizoru vidět obraz.
 4. Konzoli teď vypni a ještě jednou ji restartuj v bezpečném režimu.
 5. Vyber možnost 8: Nastav režim HDCP a pak vyber možnost 1: Automaticky.

Pokud máš i po vyzkoušení tohoto postupu stále problémy, požádej o pomoc svého výrobce televizoru.

 • Zkontroluj, že jsi použil správný výstup HDMI. Většina zobrazovacích zařízení s rozlišením 4K má pro rozlišení 4K speciální porty HDMI. V příručce zařízení zjisti, který port bys měl použít.
 • Ujisti se, že všechny kabely HDMI mezi konzolí PS4 Pro a televizorem mají certifikaci Premium (v1.4+). Vhodný je kabel HDMI dodaný s konzolí PS4 Pro.
 • Zkontroluj nastavení televizoru a ujisti se, že je funkce UHD Color zapnutá. (nevztahuje se na všechny modely televizorů)
 • Ujisti se, že obsah, který hraješ, podporuje rozlišení 4K nebo technologii HDR. U některých her je potřebné rozlišení 4K nebo technologii HDR povolit v rámci herní nabídky.

Máš problémy?

Pokud máš potíže s rozlišením, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation, kde najdeš další kroky a můžeš si zajistit opravu.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory