Nastavení přístupnosti na konzolích PS4

Jak používat nastavení přístupnosti na konzolích PS4

Konzole PlayStation®4 byla navržena s několika prvky a funkcemi, které podporují potřeby přístupnosti.

Nastavení přístupnosti na konzoli PS4

Chceš-li nakonfigurovat nastavení přístupnosti, přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.

Jak nastavit vlastní přiřazení tlačítek na konzolích PS4

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.

 2. Vyber možnost Vlastní přiřazení tlačítek.

 • Toto nastavení ti umožní měnit přiřazení tlačítek ovladače. Každá změna prohodí funkci dvou tlačítek.
 • Upozorňujeme, že pokyny na obrazovce nebudou odpovídat tvému přiřazení tlačítek.

Jak přibližovat na konzolích PS4

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.
 2. Povol možnost Přiblížit

Jakmile je povolena funkce Přiblížit:

 • Současným stisknutím tlačítka PS a tlačítka se čtverečkem přibliž obraz.  
 • Zvětšenou oblast obrazovky můžeš posouvat pomocí směrových tlačítek nebo levé a pravé páčky. Další ovládání jsou při přibližování deaktivována.  
 • Přibližování zrušíš stisknutím tlačítka s kolečkem nebo současným stisknutím tlačítka PS a tlačítka se čtverečkem. 

Můžeš si zvětšit obsah webových stránek. Stiskni tlačítko OPTIONS a vyber možnost Přiblížit nebo Zvětšit.

Přiblížit
Zvětši text nebo obrázky bez změny velikosti okna. Může se změnit rozložení stránky. Stisknutím tlačítek L3 a R3 přibližuj a oddaluj.

Zvětšit
Zvětši obsah na obrazovce, aniž by se změnilo rozvržení stránky. Abys viděl celou stránku, budeš se muset posouvat nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Jak přizpůsobit nastavení zobrazení a textu na konzolích PS4

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.

 2. Vyber z následujících nastavení zobrazení a textu:

Po zaškrtnutí tohoto tlačítka se obrátí barvy na obrazovce.

Poznámka: Dokud jsou barvy obrácené, nespustí se spořič obrazovky.

Toto nastavení použije větší text ve většině oblastí dynamické nabídky konzole PS4™. 

Toto nastavení aplikuje tučné písmo na text nabídek.

Použij toto nastavení a ztmav pozadí, což poskytne vyšší kontrast mezi textem a pozadím.

Toto nastavení ti umožní vybrat, jak rychle se na obrazovce mají posouvat zprávy.

Dostupné nastavení je v rozmezí od „Velmi pomalu“ do „Rychlý“.

Jak zapnout funkci převodu textu na řeč na konzolích PS4

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.

 2. Vyber možnost Převod textu na řeč.

Tato funkce je dostupná pouze na konzolích PS4™ prodávaných v určitých zemích nebo oblastech. Funkce převodu textu na řeč je dostupná pouze v případě, že je jazyk systému nastaven na angličtinu (Spojené státy).

Když povolíš funkci převod textu na řeč, uslyšíš, jak systém čte určitý text na obrazovce a kontextuální informace. Převod textu na řeč funguje, když hledáš Zprávy, používáš klávesnici na obrazovce a v dalších oblastech nabídky.

K dispozici jsou následující možnosti převodu textu na řeč:

Přizpůsob, jak rychle/pomalu se budou pokyny předčítat. Rychlost je možné přizpůsobovat pouze v případě, že je povolena funkce převodu textu na řeč.  

Pomocí tlačítek doprava nebo doleva můžeš zvýšit či snížit hlasitost předčítaných pokynů. Hlasitost je možné přizpůsobovat pouze v případě, že je povolena funkce převodu textu na řeč.

Jak zapnout skryté titulky na konzolích PS4

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Skryté titulky.

 2. Zaškrtni možnost Zobrazit skryté titulky.

 • Vyber možnost Nastavení skrytých titulků, zruš zaškrtnutí možnosti Skryté titulky zobrazovat podle nastavení obsahu a přizpůsob text skrytých titulků včetně typu písma, velikosti, barvy textu, barvy pozadí a dalších. Výchozí nastavení použiješ po zaškrtnutí políčka možnosti Skryté titulky zobrazovat podle nastavení obsahu.

 • Skryté titulky zobrazíš tak, že v průběhu přehrávání disků BD nebo DVD stiskneš tlačítko OPTIONS a vybereš možnost Skryté titulky.

 • Toto nastavení je k dispozici pouze pro obsah, který zahrnuje skryté titulky.

Jak přidat možnosti přístupnosti do rychlé nabídky

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.

 2. Vyber možnost Přidat do rychlé nabídky.

Toto nastavení přidá do tvé rychlé nabídky níže uvedené funkce přístupnosti. Rychlou nabídku si zobrazíš stisknutím a podržením tlačítka PS.

 • Povolit převod textu na řeč  
 • Obrátit barvy  
 • Povolit vlastní přiřazení tlačítek

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory