Nastavení přístupnosti na konzoli PlayStation®4

Konzole PlayStation®4 byla navržena s několika prvky a funkcemi, které podporují potřeby přístupnosti.

Kde najít nastavení přístupnosti na konzoli PlayStation®4

Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost a najdi možnosti přístupnosti.

Možnosti nastavení přístupnosti na konzoli PlayStation®4

Toto nastavení je k dispozici pouze pro obsah, který zahrnuje skryté titulky.

Jak nastavit skryté titulky?
 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Skryté titulky.

 2. Zaškrtni možnost Zobrazit skryté titulky.

 3. Vyber možnost Nastavení skrytých titulků, zruš zaškrtnutí možnosti Skryté titulky zobrazovat podle nastavení obsahu a přizpůsob text skrytých titulků včetně typu písma, velikosti, barvy textu, barvy pozadí a dalších. Výchozí nastavení použiješ po zaškrtnutí políčka možnosti Skryté titulky zobrazovat podle nastavení obsahu.

Skryté titulky zobrazíš tak, že v průběhu přehrávání disků BD nebo DVD stiskneš tlačítko OPTIONS a vybereš možnost Skryté titulky.

 

Toto nastavení ti umožní měnit přiřazení tlačítek ovladače. Každá změna prohodí funkci dvou tlačítek.

Upozorňujeme, že zobrazené pokyny nebudou odpovídat tvému přiřazení tlačítek.

 • Tato funkce je dostupná pouze na systémech PS4™ prodávaných v určitých zemích nebo oblastech.
 • Funkce převodu textu na řeč je dostupná pouze, pokud je jazyk systému nastaven na angličtinu (Spojené státy).

Když povolíš funkci převod textu na řeč, uslyšíš, jak systém čte určitý text na obrazovce a kontextuální informace. Převod textu na řeč funguje, když hledáš Zprávy, používáš klávesnici na obrazovce a v dalších oblastech nabídky.

K dispozici jsou následující možnosti převodu textu na řeč:

 • Převod textu na řeč – Zaškrtni toto políčko a povol převod textu na řeč. 
 • Rychlost – Přizpůsob, jak rychle/pomalu se budou pokyny předčítat. Rychlost se může přizpůsobovat, pouze pokud je povolen převod textu na řeč. 
 • Hlasitost – Pokud je povolena funkce Převod textu na řeč, vyber ji a stiskni tlačítko doprava nebo doleva, abys zvýšil nebo snížil hlasitost mluvených pokynů.

Zaškrtni toto políčko a povol přibližování na obrazovce. Jakmile je povolena funkce Přiblížit:

 • Současně stiskni tlačítko PS a tlačítko se čtverečkem a přibližuj. 
 • Posunuj zvětšené oblasti obrazovky pomocí směrových tlačítek nebo duální analogové páčky. Další ovládání jsou při přibližování deaktivována. 
 • Přibližování zrušíš stisknutím tlačítka s kolečkem nebo současným stisknutím tlačítka PS a tlačítka se čtverečkem

Zaškrtni toto políčko a vyměň barvy na obrazovce.

Poznámka: Dokud jsou barvy obrácené, nespustí se spořič obrazovky.

Toto nastavení použije větší text ve většině oblastí dynamické nabídky konzole PS4™. 

Toto nastavení aplikuje tučné písmo na text nabídek.

Použij toto nastavení a ztmav pozadí, což poskytne vyšší kontrast mezi textem a pozadím. 

Toto nastavení ti umožní vybrat, jak rychle se na obrazovce mají posouvat zprávy.

Dostupné nastavení je v rozmezí od „Velmi pomalu“ do „Rychlý“.

Toto nastavení přidává do tvé rychlé nabídky soubor funkcí přístupnosti. Rychlou nabídku si zobrazíš stisknutím a podržením tlačítka PS.

Zde je seznam funkcí přístupnosti přidaných do rychlé nabídky:

 • Povolit převod textu na řeč 
 • Výměna barev 
 • Povolit vlastní přiřazení tlačítek 

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory