Hraní her, které nejsou určeny pro systém PS VR2 na systému PS VR2 (filmový režim)

Jak hrát hry, které nejsou určeny pro systém PS VR2 na systému PS VR2 (filmový režim)

Zjisti, jak systém PlayStation®VR2 používat ke zobrazení mediálních aplikací a her, které nejsou určeny pro systém VR.

Jak na systému PS VR2 spustit filmový režim

 1. Zapni konzoli PlayStation®5 i systém PS VR2.

 1. Vyber si mediální aplikaci nebo hru, která pro systém PS VR2 není určena.
  Mediální aplikaci nebo hru vidíš soupravou na virtuálním plátně.

 • Ve filmovém režimu je sociální obrazovka (zobrazení na televizoru) deaktivována.

Jak se ve filmovém režimu dostat k rychlým nastavením 

Rychlý přístup k důležitým nastavením systému PS VR2 pomocí řídicího střediska.

 1. Při hraní ve filmovém režimu stiskni tlačítko PS a přejdeš do řídicího střediska.

 2. Vyber kartu rychlého nastavení systému PS VR2, kde lze rychle upravit následující nastavení:

 • Zobrazit okolí (průhledné zobrazení)
 • Jas obrazovky
 • Velikost obrazovky
 • Vibrace soupravy VR 
 • Nastavit herní prostor
 • Upravit viditelnost
 • Sledování očí
 • Další nastavení

Jak změnit nastavení filmového režimu

 1. Zapni systém PS VR2, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > PlayStation VR2.

 2. Vyber položku Filmový režim a zvol si z následujících možností:

Umožní změnit velikost obrazovky filmového režimu.  Toto nastavení je také přístupné prostřednictvím karty PlayStation VR2 v řídicím středisku.

Pokud bude možnost vypnuta, bude zvuk přicházet z umístění obrazovky ve virtuálním prostoru. Zapnutí této možnosti uzamkne polohu zdroje zvuku, takže jeho poloha zůstane závislá na natočení soupravy VR.

Nezapomeň zapnout možnost Nastavení > Zvuk > 3D zvuk pro sluchátka > Zapnout 3D zvuk pro sluchátka.

Jak upravit polohu obrazovky filmového režimu

Polohu obrazovky resetuješ stisknutím a přidržením tlačítka možností na ovladači PlayStation VR2 Sense™.

H) Tlačítko možností

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory