Jak nastavit rodičovskou kontrolu na konzolích PlayStation

Jak nastavit rodičovskou kontrolu na konzolích PlayStation

Rodičovská kontrola a limity útraty spolupracují s nastavením správy rodiny a doby hraní, abys mohl lépe spravovat aktivitu svého dítěte ve službě PlayStation™Network.

Před nastavením rodičovské kontroly je nutné vytvořit rodinu a přidat do ní účet dítěte jako člena rodiny.

Jak nastavit rodičovskou kontrolu online

 1. Přihlas se do nabídky Správa účtu > Správa rodiny.
 2. Vyber účet dětského člena rodiny, na kterém chceš nastavit omezení, a volbou možnosti Upravit můžeš měnit jednotlivé funkce.
 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Rodina a rodičovská kontrola > Správa rodiny.
 2. Vyber účet dětského člena rodiny, na kterém chceš nastavit omezení, a poté jednotlivé funkce, které chceš upravit.
 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Rodičovská kontrola / Správa rodiny > Správa rodiny.
 2. Vyber účet dětského člena rodiny, na kterém chceš nastavit omezení, a poté jednotlivé funkce, které chceš upravit.
 • Abys měl jistotu, že rodičovská kontrola funguje, zajisti, aby tvé dítě dokončilo ověření e-mailem a bylo na své konzoli přihlášeno ke službě PlayStation™Network (PSN).
 • Uprav nastavení své konzole, aby uživatelé dětských účtů nemohli měnit nastavení rodičovské kontroly.
 • Pokud měníš nastavení rodičovské kontroly v okamžiku, kdy tvoje dítě hraje hru, ať se odhlásí a znovu přihlásí, aby se změny projevily.
 • Nastavení rodičovské kontroly nejsou propojena s určitým zařízením, ale s účtem. Když změníš nastavení na svém zařízení, tato změna se propíše i na ostatní zařízení.

Jak nastavit, kdo může měnit nastavení ochrany soukromí tvého dítěte online

 1. Přejdi na stránku Správa účtu a vyber možnost Správa rodiny.
 2. Vyber dětského člena rodiny a potom přejdi dolů na položku Ochrana soukromí.
 3. Vyber možnost Nastavení a potom z rozevírací nabídky vyber svůj styl.
 4. Vyber možnost Uložit.

Pokud zvolíš možnost Nastavení rodičem/opatrovníkem, může nastavení ochrany soukromí dítěte měnit správce rodiny a rodiče/opatrovníci.

Můžeš také vybrat, které změny v nastavení (pokud nějaké) chceš svému dítěti povolit. Umožníš-li dítěti měnit nastavení, můžeš také rozhodnout, které možnosti si u každé položky nastavení může zvolit.

Dostaneš oznámení pokaždé, když si dítě upraví nastavení.

Zvolíš-li možnost Nastavení dítětem, bude tvé dítě moci měnit nastavení ochrany svého soukromí. Rodiče/opatrovníci mohou pouze zobrazit nastavení ochrany soukromí dítěte.

Dostaneš oznámení pokaždé, když si dítě upraví nastavení.

Jak nastavit měsíční limit útrat

Když dítě na svém účtu zakoupí obsah z obchodu PlayStation™Store, platba bude provedena z peněženky správce rodiny.

Jako správce rodiny nebo jmenovaný rodič či opatrovník můžeš rozhodnout, kolik může tvé dítě měsíčně utratit. Výchozí měsíční limit útraty je nastavený na 0. Pokud se tvoje dítě chystá na svém účtu nakupovat obsah, toto nastavení změň.

Upozorňujeme, že pokud jsi „rodič nebo opatrovník“, ale ne správce rodiny, je vhodné informovat správce rodiny o tom, že provádíš změny. Pokud jsi správce rodiny, měj na paměti, že všichni tebou jmenovaní opatrovníci mohou měnit již nastavené limity útraty.

 1. Přihlas se do nabídky Správa účtu > Správa rodiny.
 2. Vyber účet dítěte, na kterém chceš nastavit limit útraty, a volbou možnosti Upravit změň měsíční limit útraty.
 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Rodina a rodičovská kontrola > Správa rodiny.
 2. Vyber účet dítěte a zvol možnost Rodičovská kontrola > Měsíční limit útraty.
 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Rodičovská kontrola / Správa rodiny > Správa rodiny.
 2. Možná budeš muset znovu zadat heslo k účtu.
 3. Vyber účet dítěte, pro který chceš nastavit omezení, a potom vyber možnost Aplikace / Zařízení / Síťové funkce > Měsíční limit útraty.

Která nastavení rodičovské kontroly mohu měnit?

Můžeš měnit následující nastavení rodičovské kontroly, podle toho, jaké zařízení nebo konzoli používáš:

*Platí jen pro některé země nebo regiony.

*Platí jen pro některé země nebo regiony.

Jak omezit komunikaci a obsah generovaný uživateli

Pokud je možnost Komunikace a obsah generovaný uživateli nastavena na hodnotu Omezeno nebo Není povoleno, budou ovlivněny následující funkce:

 • Posílání textových zpráv a hlasový chat s ostatními hráči.
  Posílání předem napsaných zpráv ve hře je povoleno.
 • Sdílení obsahu vytvořeného uživateli.
 • Zobrazování obsahu vytvořeného jiným hráčem, jako například screenshoty, videoklipy (videa z hraní hry), vysílání, herní obsah a osobní profily.

Dětské účty mohou zažádat o výjimku, aby jim byly zpřístupněny komunikační funkce v konkrétní hře.

Jak udělit výjimku

Dítě může požádat o využití funkce, kterou jsi omezil.

Pokud se dítě pokouší spustit nepovolenou hru, hra se zablokuje a objeví se obrazovka. Odtud ti může tvé dítě odeslat žádost o udělení výjimky pro danou hru. Jakmile odešle žádost, ty jako správce rodiny a také jmenovaný rodič či opatrovník obdržíte oznámení a e-mail.

Tuto žádost pak ty jako správce rodiny nebo jmenovaný rodič či opatrovník můžete schválit, a to následovně:

 1. Žádost obdržíš v e-mailu. Jako správce rodiny nebo jmenovaný rodič či opatrovník se na webové stránce specifikované v e-mailu přihlas ke svému účtu.
 2. Vyber své dítě ze seznamu členů rodiny a poté výběrem možnosti Hraní v části Povolené hry zobraz jeho žádost.

Žádost si lze také zobrazit na webové stránce uvedené níže.

 1. Přihlas se jako správce rodiny nebo jmenovaný rodič nebo opatrovník.
 2. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Oznámení
 3. Vyber žádost svého dítěte a potom vyber možnost Jít na [Povolené hry]

Žádosti svého dítěte můžeš též spravovat v části Nastavení > Rodina a rodičovská kontrola > Správa rodiny výběrem dítěte a přechodem do části Povolené hry.

 1. Žádost obdržíš prostřednictvím oznámení v aplikaci PlayStation®App.
  Klepni na ikonu Oznámení a pak na žádost svého dítěte.
 2. Zadej své heslo.
 3. Sjeď k části Povolené hry a pak klepnutím na možnost Hraní zobraz jeho žádost.
 • Pokud chceš povolit komunikační funkce, postupuj stejně jako při povolování her. O výjimky pro hry a komunikační funkce je potřeba žádat odděleně.
 • Po změně úrovně rodičovské kontroly bude dítě moci hrát hry, které byly již dříve povolené.

Jako správce rodiny, rodič či opatrovník můžeš udělit výjimku a povolit použití funkcí komunikace v průběhu konkrétní hry i přesto, že je možnost Komunikace a obsah generovaný uživateli nastavena na hodnotu Omezeno nebo Není povoleno. Pokud se tvé dítě pokusí využít funkcí komunikace v průběhu hry, zobrazí se obrazovka. Odtud ti může tvé dítě odeslat žádost o udělení výjimky pro danou hru.

 1. Žádost obdržíš v e-mailu. Jako správce rodiny nebo jmenovaný rodič či opatrovník se na webové stránce specifikované v e-mailu přihlas ke svému účtu.
 2. Vyber své dítě ze seznamu členů rodiny a poté výběrem možnosti Komunikace v části Povolené hry zobraz jeho žádost.

Žádost si lze také zobrazit na webové stránce uvedené níže.

 1. Žádost obdržíš prostřednictvím oznámení v aplikaci PS App.
  Klepni na ikonu Oznámení a pak na žádost svého dítěte.
 2. Zadej své heslo.
 3. Sjeď k části Povolené hry a pak klepnutím na možnost Komunikace zobraz jeho žádost.

Úrovně přednastavených omezení (pouze konzole PS5)

Rodičovská kontrola má přednastavené úrovně omezení podle odpovídající věkové klasifikace. Vybráním úrovně, která odpovídá věku tvého dítěte, nastavíš některé funkce a ušetříš si tak čas.

 • Pokud je rodičovská kontrola nastavena na dětském účtu na konzoli PlayStation®4, systému PlayStation®Vita nebo online, na tvé konzoli PlayStation®5 se zobrazí nejnovější nastavení.
 • Určitá nastavení můžeš měnit i v rámci přednastavené úrovně omezení. Když to uděláš, úroveň omezení se změní na hodnotu Vlastní.
 • Spouštění her a aplikací pro konzoli PS5
  Obsah lze spustit, pokud je věkový limit stejný nebo nižší, než je věk dítěte.
 • Spouštění her a aplikací pro konzoli PS4/PS3
  Obsah lze spustit, pokud je věkový limit 15 let nebo nižší.
 • Spouštění disků Blu-ray Disc
  Disk lze spustit, pokud je věkový limit 16 let nebo nižší.
 • Spouštění disků DVD
  Bez omezení.
 • Omezení používání souprav PS VR a PS VR2
  Bez omezení.
 • Omezení prohlížení webu
  Bez omezení.
 • Omezení komunikace a obsahu generovaného uživateli
  Bez omezení.
 • Filtrování online obsahu podle věku*
  Omezit.
 • Měsíční limit útraty
  0
 • Spouštění her a aplikací pro konzoli PS5
  Obsah lze spustit, pokud je věkový limit stejný nebo nižší, než je věk dítěte.
 • Spouštění her a aplikací pro konzoli PS4/PS3
  Obsah lze spustit, pokud je věkový limit 12 nebo 13 let nebo nižší.
 • Spouštění disků Blu-ray Disc
  Disky lze spustit, pokud je věkový limit 13 let nebo nižší.
 • Spouštění disků DVD
  Bez omezení.
 • Omezení používání souprav PS VR a PS VR2
  Bez omezení.
 • Prohlížení webu
  Omezit.
 • Komunikace a obsah generovaný uživateli
  Omezit.
 • Filtrování online obsahu podle věku*
  Omezit.
 • Měsíční limit útraty
  0
 • Spouštění her a aplikací pro konzoli PS5
  Obsah lze spustit, pokud je věkový limit stejný nebo nižší, než je věk dítěte.
 • Spouštění her a aplikací pro konzoli PS4/PS3
  Obsah lze spustit, pokud je věkový limit 6 nebo 7 let nebo nižší.
 • Spouštění disků Blu-ray Disc
  Disky lze spustit, pokud je věkový limit 7 let nebo nižší.
 • Spouštění disků DVD
  Bez omezení.
 • Omezení používání souprav PS VR a PS VR2
  Omezeno.
 • Prohlížení webu
  Omezit.
 • Komunikace a obsah generovaný uživateli
  Omezit.
 • Filtrování online obsahu podle věku*
  Omezit.
 • Měsíční limit útraty
  0.

*Platí jen pro některé země nebo regiony.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory