วิธีใช้เครื่องเล่นมีเดีย PlayStation®4

วิธีใช้เครื่องเล่นมีเดีย PlayStation®4

ตั้งค่าเครื่องเล่นมีเดีย PS4

คุณจะต้องดาวน์โหลดเครื่องเล่นมีเดียจาก PlayStation™Store ก่อนจึงจะสามารถเล่นเนื้อหาและดูรูปภาพของคุณได้ เลือก เครื่องเล่นมีเดีย จากส่วนเนื้อหาหรือ ห้องสมุด แล้วเลือก ดาวน์โหลด จากหน้าจอที่ปรากฏ

การเล่นเนื้อหาด้วยเครื่องเล่นมีเดีย PS4

  1. เลือก เครื่องเล่นมีเดีย จากส่วนเนื้อหา

อุปกรณ์จัดเก็บ USB หรือเซิร์ฟเวอร์มีเดียที่ใช้งานเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องของคุณจะถูกตรวจพบและแสดงผลขึ้นมาอัตโนมัติ

  1. เลือกอุปกรณ์จัดเก็บ USB หรือเซิร์ฟเวอร์มีเดีย

  2. เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการเล่น

ในการดูหรือเล่นไฟล์จากอุปกรณ์จัดเก็บภายนอก เช่น USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ไฟล์วิดีโอและรูปภาพจะต้องบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์บนอุปกรณ์จัดเก็บนั้นๆ แล้ว ไฟล์เพลงจะต้องแยกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า "MUSIC”

เล่นเพลงในพื้นหลังโดยใช้เครื่องเล่นมีเดีย PS4

เริ่มเล่นเพลงด้วยเครื่องเล่นมีเดีย กดปุ่ม PS เพื่อกลับสู่หน้าหลัก จากนั้นคุณสามารถเริ่มเกมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ขณะฟังเพลงต่อไปในพื้นหลัง

หากต้องการหยุดการเล่นเพลงชั่วคราว ให้ปรับระดับเสียง หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ กดปุ่ม PS ค้างไว้ แล้วเลือก เครื่องเล่นมีเดีย จากเมนูด่วน

การควบคุมโดยผู้ปกครองของเครื่องเล่นมีเดีย PS4

ผู้จัดการครอบครัวสามารถตั้งค่าระดับการควบคุมโดยผู้ปกครองได้บนระบบ PlayStation เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา

เปิดใช้งานคำบรรยายของ PS4 

  1. ไปที่ การตั้งค่า > การเข้าถึง >คำบรรยาย และเลือก แสดงคำบรรยาย

  2. ปิดและเปิดเครื่องเล่นมีเดียใหม่ เริ่มเล่นวิดีโอและกดปุ่ม OPTIONS เพื่อเปิดใช้งานคำบรรยาย

การจำกัดเครื่องเล่นมีเดีย PS4

  • เครื่องเล่นมีเดียไม่รองรับบางภาษา

  • สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์มีเดีย โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นๆ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา