PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

REGLER OCH VILLKOR FÖR PSN-KUPONGKODER

1.            Den här kupongkoden (”Kupongkoden”) är utfärdad av Sony Interactive Entertainment Network Limited på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien (med organisationsnummer 6020283) (”vi”, ”oss”, ”vår”).  När vi använder oss av ”du” eller ”din” avser vi mottagaren av Kupongkoden.

2.            När du ska lösa in en kupongkod behöver du (i) angiven maskinvara, (ii) ett konto för PlayStation™Network registrerat i det land där Kupongkoden gäller och (iii) en Internetuppkoppling (t.ex. bredband, Wi-Fi eller mobil uppkoppling beroende på vilken Sony-plattform du använder).  Du ansvarar själv för alla avgifter för Internetabonnemang och -anslutning.

3.            Om du vill öppna ett konto måste du vara minst 7 år gammal och godkänna tjänstevillkoren, regler och villkor för kupongkoder, sekretesspolicyn samt användningsvillkor för programvara. Dessa hittar du på www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Om du är under 18 år måste din målsman först öppna ett konto och därefter skapa ett familjemedlems-/underkonto åt dig.  Om du har ett familjemedlems-/underkonto för personer under 18 år ska du skaffa tillstånd från innehavaren av familjehanterarkontot/huvudkontot innan du löser in Kupongkoden.

4.            Om inget annat anges får Kupongkoder bara lösas in en gång och för ett enda konto.  I enlighet med gällande lagstiftning kan Kupongkoder inte bytas ut, överföras, säljas vidare, återlämnas mot återbetalning eller lösas in mot kontanter (med undantag av att du kan ge bort en Kupongkod som du har köpt i present åt någon annan).

5.            Kupongkoder ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller på annat sätt används utan ägarens tillåtelse.  Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller stänga av användarkonton och att kräva alternativa betalningsformer, liksom att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra intressen, om någon fått tag på eller använder en kupongkod på ett olagligt sätt på PSN eller till att betala för material/tjänster. 

6.            Vissa material/tjänster som görs tillgängliga via Kupongkoder kan omfattas av specifika ytterligare begränsningar, till exempel åldersgränser och användningsrättigheter, däribland användningsvillkoren för programvaran.  Barn får inte lösa in kupongkoder eller använda material med åldersgräns högre än deras ålder.

7.            Kupongkoder kan bara lösas in i de länder där materialet/tjänsterna är tillgängliga.  Ytterligare områdesbegränsningar kan gälla.

8.            Om en Kupongkod är felaktig är din enda kompensation, och vår enda skyldighet, att den ersätts med en ny kupongkod.  I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning gör vi och våra licensinnehavare, dotterbolag och licensgivare inga andra utfästelser, varken uttalade eller underförstådda, när det gäller Kupongkoder, inklusive men inte begränsat till eventuella uttalade eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, och undantar alla andra skyldigheter gentemot dig till följd av din användning av Kupongkoden.  Du kan ha andra lagstadgade rättigheter som konsument, som inte påverkas av dessa Regler och villkor.

9.            Vi kan förmedla dessa Regler och villkor till andra företag inom Sony-koncernen utan ditt samtycke förutsatt att ett sådant förmedlande inte påverkar dina rättigheter negativt enligt dessa Regler och villkor.

10.         I de fall där Kupongkoder tillhandahålls som en del av en kampanj ska eventuella klagomål om kampanjen i första hand riktas till arrangören av kampanjen.

11.         Påfyllning av plånboken: Kupongkoder för att lägga till pengar i en PSN-plånbok (”Kupongkod för påfyllning av plånboken”) kan endast lösas in av kontoinnehavare som är minst 18 år.  Kupongkoder för påfyllning av plånboken kan endast användas till att lägga till pengar på konton som registrerats i det land där kupongkoden för påfyllning av plånboken utfärdats.    Innehavare av familjehanterarkonton/huvudkonton kan ge familjemedlemmar/underkonton åtkomst till plånboken för familjehanterarkonton, samt ange en högsta köpgräns per månad. Kupongkoder för påfyllning av plånboken kan bara användas till att köpa material eller tjänster.

12.         Prenumerationer: Du kan behöva ange betal-/kreditkortsuppgifter.  Prenumerationer fortsätter att gälla tills de sägs upp och faktureras automatiskt i slutet av fakturaperioden och efterföljande villkor träder i kraft i enlighet med tjänstevillkoren för PSN.  Du debiteras aktuellt PS Store-pris för prenumerationen som du har köpt, vilket läggs till vid fakturaperiodens utgångsdatum. Vi meddelar eventuella efterföljande prisändringar via e-post. Du samtycker till att den återkommande abonnemangsavgiften dras automatiskt.  Om du inte har tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok debiteras istället den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om du har en), såvida du inte har stängt av alternativet [Automatisk överföring av pengar].  Du kan säga upp prenumerationen när som helst, och prenumerationen upphör då i slutet av den pågående fakturaperioden. Du får ingen återbetalning av avgifter som du redan har betalat. Instruktioner om hur du avslutar din prenumeration finns på www.playstation.com/get-help/help-library/.  Fullständiga regler och villkor finns i tjänstevillkoren för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.         PlayStation®Plus-prenumerationer: Material och tjänster för PlayStation®Plus varierar beroende på hur gammal den inlösande användaren är. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel. Vilka spel som ingår i prenumerationen kan ändras. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras.

14.         PlayStation®Now-prenumerationer: Kupongkoder som används för PS Now kan bara lösas in av kontoinnehavare som är minst 18 år. PS Now-spel och deras funktioner kan komma att ändras. Spelen strömmas med en upplösning på upp till 720p och kan skilja sig från hämtade eller skivbaserade spel. Hämtmaterial och tillägg är inte kompatibla med strömmade spel. Användaren ska ha en lägsta anslutningshastighet på 5 Mbit/s för att kunna strömma spel. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Användare kan behöva vänta för att få åtkomst till vissa titlar. Alla system eller nätverksfunktioner stöds inte. Tillgängligt för PlayStation®4 och Windows-datorer. För Windows-datorer gäller särskilda systemkrav (bland annat för handkontroll). Läs här: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.         Abonnemang med provperiod på PlayStation®Plus och PS Now: VARNING – PROV BLIR ABONNEMANG AUTOMATISKT: Om du har startat en provperiod och inte säger upp den innan provperioden på PlayStation®Plus eller PlayStation®Now upphör (vilket du gör genom att stänga av alternativet Automatisk förnyelse i avsnittet Hantering av abonnemang när du loggar in på Kontohantering) övergår den till ett löpande betalabonnemang. Den faktureras i förväg varje månad till aktuellt pris på PS Store det datum då betalningen förfaller.  Befintliga abonnenter med relevant abonnemang är inte berättigade till en provperiod. Endast ett provabonnemang tillåts per berättigad användare.

16.         Hur upprätthålls dessa villkor?

16.1.      Om du använder PSN som konsument:

16.1.1.  Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

16.1.2.  Vi kan verkställa dessa villkor i en domstol i landet där du bor.

16.1.3.  Du kan verkställa dessa villkor i en domstol i landet där du bor eller där vårt företag är registrerat. 

16.2. Om du använder PSN på något annat sätt än som konsument:

16.2.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales. Dessutom:

16.2.2. Domstolarna i England och Wales har exklusiv domsrätt.

17.         Om du har några frågor om användningen av kupongkoder kan du besöka vår kundtjänst på www.playstation.com/get-help/help-library/.