PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

VILLKOR FÖR PSN-KUPONGKODER (WEBBPLATS)

 

1.    Kupongkoden är utfärdad av Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien (med organisationsnummer 6020283) (”vi”, ”oss”, ”vår”).  När vi använder oss av ”du” eller ”din” avser vi mottagaren av Kupongkoden.

 

2.    När du ska lösa in en Kupongkod behöver du (i) angiven maskinvara, (ii) ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network) som är registrerat i det land som Kupongkoden gäller för och (iii) en Internetanslutning (t.ex. bredband, Wi-Fi eller mobil uppkoppling beroende på vilken Sony-plattform du använder).  Du ansvarar själv för alla avgifter för Internetabonnemang och -anslutning.

 

3.    Om du vill öppna ett SEN-konto måste du vara minst 7 år gammal och godkänna tjänstevillkoren, villkoren för Kupongkoder, användningsvillkoren för programvaran och sekretesspolicyn, som du hittar på www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Om du är under 18 år måste din målsman först öppna ett konto och därefter skapa ett familjemedlems-/underkonto åt dig.  Om du har ett familjemedlems-/underkonto för personer under 18 år ska du skaffa tillstånd från innehavaren av familjehanterarkontot/huvudkontot innan du löser in Kupongkoden.

 

4.    Om inget annat anges får Kupongkoder endast lösas in en gång och för ett enda SEN-konto.  I enlighet med gällande lagstiftning kan Kupongkoder inte bytas ut, överföras, säljas vidare, återlämnas mot återbetalning eller lösas in mot kontanter (med undantag av att du kan ge bort en Kupongkod som du har köpt i present åt någon annan).

 

5.    Kupongkoder måste användas innan eventuellt sista giltighetsdatum.

 

6.    Kupongkoder ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller på annat sätt används utan ägarens tillåtelse.  Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller stänga av användarkonton och att kräva alternativa betalningsformer, liksom att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra intressen, om någon fått tag på eller använder en Kupongkod på ett olagligt sätt på PSN eller till att betala för material/tjänster.  Om ditt SEN-konto stängs av eller avslutas av sådana skäl kan du förlora eventuella outnyttjade belopp i PSN-plånboken.

 

7.    Vissa material/tjänster som görs tillgängliga via Kupongkoder kan omfattas av specifika ytterligare begränsningar, till exempel åldersgränser och användningsrättigheter, däribland användningsvillkoren för programvaran.  Barn får inte åtkomst till material med åldersgräns högre än deras ålder.

 

8.    En Kupongkod kan bara lösas in i de länder där materialet/tjänsterna är tillgängliga.  Ytterligare områdesbegränsningar kan gälla.

 

9.    Om en Kupongkod är felaktig är din enda kompensation, och vår enda skyldighet, att den ersätts med en ny Kupongkod.  I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning gör vi och våra licensinnehavare, dotterbolag och licensgivare inga andra utfästelser, varken uttalade eller underförstådda, när det gäller Kupongkoder, inklusive men inte begränsat till eventuella uttalade eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, och undantar alla andra skyldigheter gentemot dig till följd av din användning av Kupongkoden.  Du kan ha andra lagstadgade rättigheter som konsument, som inte påverkas av dessa Regler och villkor.

 

10.    Vi kan förmedla dessa Regler och villkor till andra företag inom Sony-koncernen utan ditt samtycke förutsatt att ett sådant förmedlande inte påverkar dina rättigheter negativt enligt dessa Regler och villkor.

 

11.    I de fall där Kupongkoder tillhandahålls som en del av en kampanj ska eventuella klagomål om kampanjen riktas till arrangören av kampanjen och inte till oss.

 

12.    Påfyllning av plånboken: Kupongkoder för att lägga till pengar i en PSN-plånbok (”Kupongkod för påfyllning av plånboken”) kan endast lösas in av SEN-kontoinnehavare som är minst 18 år.  Kupongkoder för påfyllning av plånboken kan endast användas till att lägga till pengar i SEN-konton som registrerats i det land där Kupongkoden för påfyllning av plånboken utfärdats.    Innehavare av SEN-familjehanterarkonton/huvudkonton kan ge familjemedlems-/underkonton åtkomst till plånboken för SEN-familjehanterarkonton, samt ange en högsta köpgräns per månad. Kupongkoder för påfyllning av plånboken kan bara användas till att köpa material eller tjänster.

 

13.    Prenumerationer: Du kan behöva ange betal-/kreditkortsuppgifter.  Prenumerationer fortsätter att gälla tills de sägs upp och faktureras automatiskt i slutet av fakturaperioden och efterföljande villkor träder i kraft i enlighet med tjänstevillkoren för PSN.  Du debiteras aktuellt PS Store-pris för prenumerationen som du har köpt, vilket läggs till vid fakturaperiodens utgångsdatum. Vi meddelar eventuella efterföljande prisändringar via e-post. Du godkänner att den löpande prenumerationsavgiften dras från din PSN-plånbok.  Om du inte har tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok debiteras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt SEN-konto (om du har en), såvida du inte har stängt av alternativet [Automatisk överföring av pengar].  Du kan säga upp prenumerationen när som helst, och prenumerationen upphör då i slutet av den pågående fakturaperioden. Du får ingen återbetalning av avgifter som du redan har betalat. Instruktioner om hur du avslutar din prenumeration finns på www.playstation.com/get-help/help-library/.  Fullständiga regler och villkor finns i tjänstevillkoren för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

14.    PlayStation®Plus-prenumerationer: Material och tjänster på PlayStation®Plus varierar beroende på hur gammal användaren som löser in är. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel. Vilka spel som ingår i prenumerationen kan ändras. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras.

 

15.    PlayStation®Plus-provprenumerationer: Du får endast lösa in en Kupongkod för en testperiod på PlayStation®Plus.  Du får endast lösa in Kupongkoden om du inte redan är PlayStation®Plus-prenumerant och du aldrig tidigare har prenumererat eller använt en testperiod på PlayStation®Plus.

 

16.    PlayStation®Now-prenumeration: Kupongkoder som används för PS Now kan bara lösas in av SEN-kontoinnehavare som är minst 18 år. Material och tjänster på PlayStation®Now strömmas med en högsta upplösning på 720p. Surroundljud stöds inte.  Vilka spel som ingår i prenumerationen vid en viss tidpunkt (och funktionerna för de spelen) kan komma att ändras. PS Now-spel kan ha andra eller färre funktioner än de som finns i hämtade eller skivbaserade spel. Hämtmaterial är inte kompatibla om användaren enbart har PS Now-spel.  Inget användargenererat material eller åtkomst till butiker i spelet.  Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras och användare kan behöva vänta en kortare period för att få åtkomst till vissa titlar. Andra tekniska och kompabilitetsrelaterade begränsningar mellan PS Now och andra PS-tjänster och -maskinvaror gäller.

 

17.    PS Now provprenumerationer: Om du har en provprenumeration som du inte säger upp innan PlayStation Now-provtiden går ut övergår den till en löpande betalprenumeration.  Nuvarande eller tidigare PS Now-prenumeranter/provperiodsanvändare är inte behöriga för en provprenumeration. Endast en PS Now-provprenumeration tillåts per berättigad användare.

 

18.    I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning.  Kontraktet mellan dig och oss ska anses vara upprättat och verkställt i England.

 

19.    Om du har några frågor om användningen av Kupongkoder, t.ex. Om hur du avbryter prenumerationen, kan du besöka vår Kundtjänst på www.playstation.com/get-help/help-library/