playstation.com

Juridisk information

VILLKOR FÖR PSN-KUPONGKODER

1.       Den här kupongkoden (”kupongkoden”) är utfärdad av Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited med adressen 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien (organisationsnummer: 06020283) (”vi”, ”oss” och ”vår”).  När vi använder ”du” och ”din” avser vi mottagaren av kupongkoden.

2.       För att kunna lösa in kampanjkoden behöver du

2.1.    tillgång till PlayStation Store (via en PlayStation™-konsol som stöds, PlayStation™-appen eller webben),

2.2.    ett konto för PlayStation™Network (”PSN”) som är registrerat i det land där kupongkoden gäller, och

2.3.    en internetanslutning (t.ex. via bredband, Wi-Fi eller mobil, beroende på vilken enhet du använder).

3.       Om du vill öppna ett konto för PSN måste du vara minst 7 år gammal och godkänna

3.1.    tjänstevillkoren för PSN,

3.2.    de här villkoren för kupongkoder,

3.3.    sekretesspolicyn, och

3.4.    villkoren för användning av programvaran.

Gemensamt ”villkoren”.  Villkoren är tillgängliga på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

4.       Om du är yngre än 18 år måste din förälder/vårdnadshavare (”målsman”)  

4.1.    öppna ett eget konto för PSN,

4.2.    läsa igenom och godkänna villkoren för din räkning, och

4.3.    skapa ett barnkonto åt dig. 

Om du har ett barnkonto måste din målsman ge dig tillåtelse att lösa in kupongkoden och om du är målsman med ansvar för ett barnkonto måste du ge din tillåtelse att lösa in kupongkoden.

5.       Du kan endast lösa in kupongkoder hos oss och endast på PlayStation Store. De här villkoren för kupongkoder gäller inte för koder som kan lösas in på PlayStation Direct Store. 

6.       Kupongkoder är landsspecifika (om inget annat är angett på dem), vilket innebär att du endast kan lösas in dem på PSN-konton för det land eller den region där koderna utfärdades.  Du bör tänka på det om du tänker ge en kupongkod till någon i ett annat land.

7.       Kupongkoder kan endast användas en gång och ersätts inte om du tappar bort dem, om de stjäls eller skadas efter köpet eller om de används utan din tillåtelse.

8.       Om vi har bevis på att en kupongkod har erhållits och använts på PSN på ett bedrägligt sätt kan vi

8.1.    permanent eller tillfälligt stänga av berörda PSN-konton,

8.2.    begära alternativa betalningssätt, eller

8.3.    vidta de åtgärder som är beskrivna i tjänstevillkoren för PSN.  

9.       Vissa material/tjänster som görs tillgängliga via kupongkoder kan omfattas av specifika ytterligare begränsningar, till exempel åldersgränser och användningsrättigheter, däribland användningsvillkoren för programvaran.  Om du är målsman måste du se till att dina barn inte kan lösa in kuponger för att få tillgång till innehåll med högre klassificering än vad som är angett för deras ålder. Ytterligare områdesbegränsningar kan gälla.

10.   I de fall där kupongkoder tillhandahålls som en del av en kampanj ska eventuella klagomål om kampanjen i första hand riktas till arrangören av kampanjen.

11.   Påfyllning av plånboken: Kupongkoder för att lägga till pengar i PSN-plånboken kan endast lösas in av kontoinnehavare som är äldre än 18 år.  Pengar i PSN-plånboken kan endast användas till att köpa innehåll och tjänster på PlayStation™Store.  Innehavare av vuxenkonton kan ge barnkonton tillgång till plånboken för familjeöverhuvudskontot samt ange en högsta köpgräns per månad.

12.   Abonnemang: Abonnemang löper tillsvidare. Vi debiterar dig automatiskt för löpande avgifter tills du säger upp abonnemanget. Vi informerar dig om löpande avgifter och faktureringsfrekvens innan du köper. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig innan varje faktura ska betalas. Vi försöker dra den första betalningen i slutet av den första faktureringsperiod som är angiven på kupongkoden.  Du debiteras aktuellt pris på PlayStation™Store för abonnemanget som du har köpt, vilket läggs till vid utgångsdatumet för den första faktureringsperioden.  Du kan säga upp abonnemanget när som helst, och abonnemanget upphör då i slutet av den pågående faktureringsperioden. Information om hur du säger upp abonnemang finns på www.playstation.com/support/store/cancel-ps-store-subscription.  

13.   Hur upprätthålls dessa villkor?

13.1.                     Om du använder PSN som konsument:

13.1.1.    Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

13.1.2.    Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor.

13.1.3.    Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor eller där vårt företag är registrerat.

13.2.                     Om du använder PSN på något annat sätt än som konsument:

13.2.1.    Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales och

13.2.2.   domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion.

Om du har frågor om hur du använder kupongkoder går du till vår kundtjänstsida på https://www.playstation.com/support/.