Juridisk information

PLAYSTATION® PLUS SEASON OF PLAY
OFFICIELLA REGLER

Genom att delta i PlayStation Plus-tävlingen Season of Play (”kampanjen”) godkänner du de officiella reglerna och beslut av sponsorn som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden och inte kan överklagas.

 

DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT DELTA, VINNA ELLER HÄMTA UT ETT PRIS. ETT KÖP ELLER EN BETALNING ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA.

 

1.     SPONSOR: Kampanjens sponsor anges i tabellen över deltagande länder och regioner nedan.

SPONSOR

ADRESS

Deltagande länder och regioner

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien

 

Om du bor i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet agerar vi genom vår filial i Nederländerna på Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederländerna med organisationsnummer 000051647869.

Australien, Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike (”SIEE-regionen”)

 

Sony Interactive Entertainment, LLC.

 

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

Argentina, Kanada, Mexiko och USA* (”SIEA-regionen”)

 

* Gäller USA:s femtio (50) delstater och District of Columbia. Kampanjen gäller inte i USA:s territorier, besittningar och militärbaser utomlands eller där det på annat sätt är förbjudet eller begränsat enligt lag.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

 

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

Taiwan, Singapore, Korea (”SIEI-regionen”)

För SIEI-regionen:

De operativa aspekterna av kampanjen har delegerats till SIEI:s närstående bolag (”ansvariga företag”) för SIEI:s räkning enligt följande tabell. Vart och ett av följande närstående bolag tar fullt ansvar för kampanjverksamheten på de relevanta marknaderna, inklusive (utan begränsning) ansvar för att kommunicera, direkt eller via sina ombud eller underleverantörer, viss kampanjrelaterad information och för leverans av priser (antingen direkt eller via en partner som levererar priset) i enlighet med dessa officiella regler. Vi kan hänvisa dig till det relevanta närstående bolaget om du har frågor om kampanjen, eller så kan du kontakta dem direkt.

Ansvariga företag

ADRESS

Ansvariga länder/regioner

Sony Interactive

Entertainment Singapore Private Limited

3 Fraser Street, Duo Tower, #15-24/25, Singapore 189352

Singapore

Sony Interactive Entertainment Taiwan Ltd.

9F, No.1 Song Gao Road, Xin Yi District, Taipei, Taiwan

Taiwan

Sony Interactive Entertainment Korea Inc.

8F, 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06235, Korea

Korea

2.     Kampanjperiod: Kampanjen börjar den 19 december 2023 kl. 08.00 PT och slutar den 5 januari 2024 kl. 8.00 PT (”kampanjperiod”). Deltagare i kampanjen som inte befinner sig i USA i områden med tidszonen PT måste själva kontrollera sin regions motsvarande lokala tid. Sponsorns dator visar den officiella tiden för kampanjen.

3.     Behörighet att delta: Den här kampanjen är endast öppen för personer som: (i) är lagligt bosatta i något deltagande land/någon deltagande region, (ii) är minst arton (18) år gamla och har uppnått myndig ålder i delstaten/territoriet/provinsen personen är bosatt i vid tidpunkten för anmälan, och (iii) har ett konto för PlayStationTM Network (”konto”). Varje sådan person är en ”deltagare”.

Anställda på något företag i Sony-koncernen (som Sony Interactive Entertainment eller Sony Electronics) och respektive huvudbolag, dotterbolag, närstående bolag och reklambyråer (tillsammans kallade ”kampanjföretag”) och deras närmaste familjemedlemmar (t.ex. make/maka, förälder, barn, syskon och deras respektive makar/partner och deras släktingar, oavsett var de bor) och personer som bor i samma hushåll, oavsett om de är släkt eller inte, är inte berättigade att delta eller vinna. Gäller inte där det är förbjudet eller begränsat enligt lag.

Genom att delta i den här kampanjen har du givit ditt fullständiga och ovillkorliga godkännande av dessa officiella regler och av sponsorns beslut och tolkningar, vilka är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör kampanjen. I samband med kampanjen kan sponsorn kontakta deltagare via e-post. Sponsorn använder den e-postadress som är kopplad till det konto deltagaren angav vid anmälan. Deltagare får inte ändra sina e-postadresser.

För Argentina, Mexiko förbehåller sig sponsorn rätten att avbryta, stänga av eller ändra kampanjen, eller någon del av den, förutsatt att deltagare meddelas i förväg. 

4.     SÅ HÄR DELTAR DU

Under kampanjperioden har varje deltagare från ett deltagande land/en deltagande region chansen att vinna ett pris genom att svara på fem frågor som visas på https://www.playstation.com/ps-plus/playstation-plus-season-of-play-competition, skicka in sina uppgifter och godkänna de officiella reglerna.

Deltagare måste logga in på sitt konto med sitt PSN-online-ID (om de inte redan är inloggade).

När de har loggat in måste deltagare följa länkarna och instruktionerna för att besvara de frågor de har tilldelats.

Anmälningsgräns: det finns en gräns på en (1) anmälan per person under kampanjperioden. Om fler än en (1) anmälan tas emot från samma person kan alla sådana anmälningar diskvalificeras enligt vad sponsorn beslutar efter eget gottfinnande. Deltagare får inte använda fler än en (1) e-postadress, ett konto eller använda flera identiteter. Om det upptäcks eller misstänks att en deltagare använder fler än en e-postadress eller flera identiteter för att delta i kampanjen, kan deltagaren, efter sponsorns eget gottfinnande, diskvalificeras och inte vara berättigad att vinna ett pris.

VIKTIGT! MEDDELANDE- OCH DATAAVGIFTER KAN TILLKOMMA OM EN DELTAGARE DELTAR I KAMPANJEN VIA SIN MOBILA ENHET. DELTAGARNA BÖR TA DEL AV SINA MOBILOPERATÖRERS PRISPLANER. ANMÄLAN VIA MOBIL KRÄVS INTE FÖR ATT DELTA I ELLER VINNA ETT PRIS I DEN HÄR KAMPANJEN.

5.     FASTSTÄLLANDE AV VINNARE

Deltagarna får fem frågor. Fyra frågor har bara ett korrekt svar (”slutna frågor”) och för en av frågorna ska deltagaren gissa det rätta svaret (”öppen fråga”).

Deltagare som svarar rätt på de fyra slutna frågorna och gissar rätt svar eller närmast rätt svar på den öppna frågan är potentiella vinnare.

Om det finns mer än en (1) potentiell vinnare i ett deltagande land/en deltagande region i slutet av kampanjperioden, kommer den relevanta sponsorn att välja en (1) potentiell vinnare genom en slumpmässig digital dragning bland alla potentiella vinnare.

 

6.    ODDS: Oddsen för att vinna ett pris i varje deltagande region beror på antalet kvalificerade bidrag

som skickas in under kampanjperioden.

7.    MEDDELANDE TILL VINNARE

 

Alla potentiella vinnare bekräftas av sponsorn senast den 19 juli 2024 kl. 23.59.59 PT.

 

Varje potentiell vinnare får ett meddelande från den relevanta sponsorn som skickas till den e-postadress som är kopplad till deras konto för att informera dem om vinsten (”Meddelande”). De potentiella vinnarna måste svara på meddelandet inom fem (5) dagar från det att meddelandet skickades.

För att underlätta leverans av priser kommer ansvariga företag eller den relevanta sponsorn (eller en partner som levererar priset) att be vinnarna om följande: fullständigt namn, bostadsadress, telefonnummer och moms-/skatteregistreringsnummer (i förekommande fall) (”leveransinformation”).

Om en potentiell vinnare inte följer dessa officiella regler, inte uppfyller behörighetskraven, inte gör anspråk på sitt pris inom fem (5) dagar från det att meddelandet skickats, eller inte skickar korrekt ifylld leveransinformation inom fem (5) dagar från mottagandet, kan priset förverkas utan att en alternativ vinnare utses. Sponsorn förbehåller sig rätten att antingen utse en alternativ vinnare tills dess att någon gör anspråk på priset eller att förverka priset utan att utse en alternativ vinnare.

För personer bosatta i Kanada: Innan de tillkännages som en bekräftad prisvinnare måste en potentiell vinnare svara rätt på en matematisk fråga utan mekanisk eller annan hjälp för att få ett pris.

Alla vinnare tillkännages på tävlingens webbplats den 26 januari 2024: https://www.playstation.com/ps-plus/playstation-plus-season-of-play-competition och annonseras i lokala tidningar i Hongkong (Sing Tao Daily och The Standard).

8.   PRISER: Ett (1) förstaprispaket (”förstapris”) delas ut till vinnaren i varje region eller 

      territorium enligt nedan:

 

Deltagarens region

Förstapris

SIEE-regionen

1 PlayStation-prispaket som innehåller

·       1 PlayStation®5 Digital Edition-konsol

·       1 kupong för 12 månaders PS Plus Premium-/Deluxe-abonnemang

SIEA-regionen

 

1 PlayStation-prispaket som innehåller

  • 1 PlayStation®5 Digital Edition-konsol

·       1 kupong för 12 månaders PS Plus Premium-abonnemang

SIEI-regionen

 

1 PlayStation-prispaket som innehåller

  • 1 PlayStation®5 Digital Edition-konsol

·       1 kupong för 12 månaders PS Plus Deluxe-abonnemang

Det ungefärliga återförsäljarvärdet för vart och ett av förstapriserna är 609,98 USD.

I mån av tillgång och med förbehåll för ändringar, levereras priserna i varje region/territorium av ansvariga företag eller den relevanta sponsorn (eller en partner som levererar priset) till varje vinnares bostadsadress inom femton (15) arbetsdagar från det att vinnarens leveransinformation tagits emot och vinnarens behörighet verifierats. Det går inte att leverera till postboxar. Kupongkoder för 12 månaders PS Plus Deluxe-/Premium-abonnemang skickas till vinnarens e-postadress som är kopplad till deras konto.

Förutom där så är förbjudet är alla tillämpliga federala, statliga och lokala skatter den enskilde vinnarens ansvar.

För invånare i Taiwan: Enligt inkomstskattelagen ska pris som vunnits i ett lotteri inkluderas i en persons årliga inkomstskattedeklaration om värdet överstiger 1 000 NTD. Om det totala prisvärdet överstiger 20 000 NTD kommer en prisskatt på 10 % att tas ut. För personer som inte är bosatta i Taiwan i mer än 183 dagar (gäller både taiwanesiska och utländska medborgare) kommer en lotteriskatt på 20 % att tas ut oavsett det vinstbelopp som vunnits. Om skattebeloppet som ska betalas är mindre än 2 000 NTD, kommer det att undantas (detta undantag gäller inte utländska medborgare). Om vinnaren vägrar att betala källskatten efter att ha meddelats av sponsorn, kommer vinnaren att anses ha förverkat sitt pris. Inga efterföljande prisbyten kommer att göras.

För invånare i Korea: Vinnare som bor i Korea och vinner ett pris som värderas till 50 000 KRW eller mer måste betala 22 % skatt som ett villkor för att få priset.

9.    ANSVARSBEGRÄNSNING: INGENTING I DESSA OFFICIELLA REGLER SKA UTESLUTA ELLER PÅ NÅGOT SÄTT BEGRÄNSA

SPONSORNS ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, AVSIKTLIGT TJÄNSTEFEL, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKATS AV DESS FÖRSUMLIGHET, ELLER NÅGOT ANNAT ANSVAR I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANT ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG. Genom att delta i den här tävlingen samtycker deltagarna till att kampanjföretagen och deras respektive dotterbolag, ombud, konsulter, leverantörer, juridiska rådgivare, reklam-, PR- och marknadsföringsbyråer, underleverantörer, webbplatsleverantörer och deras respektive tjänstemän, chefer, aktieägare, anställda, representanter och ombud (”friskrivna parter”) inte ansvarar för (i) förlorade, försenade, ofullständiga, stulna, feladresserade, felfrankerade eller olevererbara e-post-/textmeddelanden eller postutskick, (ii) några maskin- eller programvarufel, andra fel, anslutningar eller tillgänglighet för dator, telefon, satellit, kabel, nätverk, elektronik eller internet, (iii) förvrängd, korrupt eller ostadig överföring, tillgänglighet, tillgång eller överbelastning hos tjänsteleverantören/nätverket, (iv) några tekniska, mekaniska eller typografiska fel, tryckfel eller andra fel, (v) felaktig registrering av registreringsinformation eller underlåtenhet att samla in eller förlust av sådan information, (vi) eventuella fel, utelämnanden, avbrott, borttagningar, defekter, förseningar i drift eller överföring, fel på kommunikationslinjer, tekniska fel, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till kampanjen, (vii) någon skada på någon persons dator i relation till eller till följd av deltagande i kampanjen och/eller mottagande av ett pris, och (viii) bidrag som är sena, förfalskade, förlorade, borttappade, felsända, manipulerade, ofullständiga, borttagna, skadade, förvanskade eller på annat sätt inte uppfyller de officiella reglerna. Vidare ansvarar inte kampanjföretagen för några obesvarade vinnarmeddelanden eller vinnarmeddelanden som inte kan levereras.     

 

Genom att delta i kampanjen godkänner varje deltagare att (i) vara bunden av dessa officiella regler, inklusive kraven för deltagande, (ii) avstå från alla rättigheter att åberopa tvetydighet i fråga om dessa officiella regler, (iii) avstå från alla sina rättigheter att göra anspråk, fordran eller väcka talan mot någon av de friskrivna parterna i samband med kampanjen och (iii) att för alltid och oåterkalleligen gå med på att frikänna och hålla var och en av de friskrivna parterna skadeslösa från anspråk, processer, domar, fordran, rättegångar, krav, böter, straff, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatkostnader) som kan uppstå i samband med: (a) kampanjen, inklusive, men inte begränsat till, alla kampanjrelaterade aktiviteter eller delar av dem, och deltagarens bidrag, deltagande eller oförmåga att delta i kampanjen, (b) kränkning av tredje parts rätt till privatliv, personliga rättigheter, rättigheter till publicitet eller äganderättigheter, (c) godtagande, närvaro vid, mottagande, resa i samband med, deltagande i, leverans av, innehav, defekter i, användning, icke-användning, felaktig användning, oförmåga att använda, förlust, skada, förstörelse, försumlighet eller uppsåtligt felaktigt uppförande i samband med användning av ett pris (eller någon del av det), (d) mänskliga misstag, (e) varje otillbörlig, försumlig eller obehörig handling eller underlåtenhet från någon av de friskrivna parternas sida, (f) förlorade, försenade, stulna, felsända, skadade eller förstörda priser (eller någon del av ett pris) eller (g) deltagarens försumlighet eller uppsåtliga felaktiga handlingar.

Om kampanjen av någon anledning inte kan genomföras som planerat förbehåller sig sponsorn rätten att, efter eget och absolut gottfinnande (med föregående meddelande) avbryta, avsluta eller ändra kampanjen eller fortsätta med kampanjen, inklusive att utse en vinnare på ett sätt som anses skäligt och rimligt, inklusive att utse en vinnare bland de kvalificerade bidrag som mottagits före ett sådant avbrytande, avslut eller en sådan ändring, såvida inte detta är förbjudet av behöriga tillståndsmyndigheter eller tillämpliga bestämmelser. Under inga omständigheter delas fler priser ut än vad som anges i dessa officiella regler. Om det på grund av tekniska, typografiska, mekaniska eller administrativa fel, tryckfel, produktionsfel, datorfel eller andra fel finns fler vinnare än vad som anges i dessa officiella regler görs en slumpmässig dragning bland de som gör anspråk på priset för att fastställa vinnaren.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE TILLHANDAHÅLLS ALLT GÄLLANDE DENNA KAMPANJ, INKLUSIVE PRISERNA, I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER OM ATT DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG.

10. GÄLLANDE LAG: I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning kommer dessa officiella regler och eventuella tvister som uppstår

       om dem eller i samband med kampanjen att regleras enligt nedan:

 

REGIONSSPONSOR

GÄLLANDE LAG

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

För deltagare som bor i SIEE-regionen och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska dessa officiella regler tolkas i enlighet med lagarna i England och parterna (deltagaren och sponsorn) ska underställa sig domstolarna i England och Wales icke-exklusiva jurisdiktion.

 

För deltagare som bor i SIEE-regionen och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska dessa officiella regler tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna, men du skyddas ytterligare av de tvingande lagarna i det land där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i Nederländerna.

Sony Interactive Entertainment, LLC.

För deltagare som bor i ett land inom SIEA-regionen regleras och tolkas dessa officiella regler i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till lagvalsregler. Varje tvist som inte är föremål för skiljedom och som inte har inletts i småmålsdomstol kan tas upp av endera parten i en domstol med behörig jurisdiktion i antingen de högsta domstolarna för delstaten Kalifornien i och för County of San Mateo eller i USA:s federala domstol för Northern District i Kalifornien.

Sony Interactive Entertainment Inc.

För deltagare som bor i SIEI-regionen ska dessa officiella regler tolkas i enlighet med lagarna i Japan och parterna (deltagaren och sponsorn) ska underställa sig Tokyos distriktsdomstols exklusiva jurisdiktion.

 

I rättstvister om att verkställa någon del av dessa officiella regler kommer alla kostnader och avgifter, inklusive advokatarvoden, att betalas av den icke-segrande parten.

Om det finns en konflikt mellan den engelska versionen av dessa officiella regler och eventuella översättningar på lokala språk, gäller den engelska versionen.

11. SEKRETESS:  Information som samlas in i samband med kampanjen kommer att samlas in i enlighet med  

sponsorns sekretesspolicy som finns på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy. Genom att delta i kampanjen samtycker deltagarna till villkoren i sponsorns sekretesspolicy.

Gällande Argentina – SKYDD AV PERSONUPPGIFTER: Deltagarna kan få tillgång till uppgifter som tillhandahålls kostnadsfritt med minst sex (6) månaders mellanrum, såvida inte ett berättigat intresse av detta har bevisats i enlighet med bestämmelserna i artikel 14.3 i lag nr 25 326. DET NATIONELLA DIREKTORATET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, kontrollorganet i lag nr 25 326.

 

12. Publicitetsrättigheter:  Genom att delta i denna kampanj samtycker deltagarna till att sponsorn får använda

deras PSN-online-ID och avatar i samband med rimlig grad av publicitet för kampanjen i PlayStations kanaler.

Sponsorn måste antingen publicera eller göra tillgänglig information som anger att ett giltigt pris har utgetts och att priserna har utdelats till de bekräftade vinnarna. För att uppfylla denna skyldighet kan sponsorn publicera vinnarnas efternamn och län/delstat. Om en vinnare motsätter sig att deras namn publiceras eller görs tillgängligt ska vederbörande kontakta sponsorn på den e-postadress som anges i sekretesspolicyn. Observera att sponsorn fortfarande kan vara skyldig att tillhandahålla en fullständig lista med vinnarna till en tillsynsmyndighet eller till annan tredje part i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

För Argentina, Mexiko: Deltagande innebär uttryckligt tillstånd för offentlig spridning, överföring, återsändning, reproduktion eller publicering av inspelningar, fotografier, bilder eller bild- och röstinspelningar eller personuppgifter för deltagaren i allmänhet och vinnaren i synnerhet, i alla former av kommunikation (visuell, audiovisuell eller annan form, inbegripet presentation via tv, antenn, kabel, satellit, radio, internet osv.) för alla ändamål under tävlingsperioden och upp till tre (3) år efter att tävlingen har slutförts, utan att deltagaren har rätt att begära ersättning eller kompensation. Deltagarna garanterar att det inte finns någon tredje part som har exklusiva rättigheter till utställning, publikation, spridning eller återgivning av röst- och/eller personuppgifter. I annat fall åtar de sig att hålla sponsorn skadeslös från alla påståenden som tredje part kan göra av detta skäl. Deltagarna erkänner att deltagande inte orsakar dem någon ekonomisk skada, varför de avstår från alla anspråk som de kan göra på grund av den minskade inkomsten.

13. Allmänt: Alla försök att delta i den här kampanjen utöver vad som beskrivs här är ogiltiga.

Sponsorn förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera deltagare som befunnits eller misstänks manipulera kampanjens funktion. handla i strid med dessa officiella regler eller handla på ett osportsligt sätt eller i avsikt att störa kampanjens normala gång. Alla försök att delta i den här kampanjen på annat sätt än vad som anges i de här officiella reglerna är ogiltiga. Om det upptäcks att en person har anmält sig eller försökt anmäla sig fler än en gång med flera telefonnummer, e-postadresser, bostadsadresser, flera identiteter, IP-adresser, användning av proxyservrar eller liknande, ogiltigförklaras alla bidrag från den personen och den personen tilldelas inte eventuella priser som vederbörande kunde ha varit berättigad till. Alla försök att delta i kampanjen med hjälp av robotar, automatiska metoder, makron, programmerade metoder, tredje part eller liknande metoder ogiltigförklaras och den person som använt sig av dem diskvalificeras. Deltagare eller potentiella vinnare kan vara skyldiga att tillhandahålla identitetsbevis och behörighetsintyg enligt sponsorns krav. Vid tvist om vinnarens identitet kommer det vinnande bidraget att deklareras av den auktoriserade kontoinnehavaren av den e-postadress som lämnas in på registreringsformuläret som är knutet till ett sådant bidrag. ”Behörig kontoinnehavare” definieras som den fysiska person som tilldelats en e-postadress av en internetleverantör, onlinetjänstleverantör eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitut) som ansvarar för att tilldela e-postadresser till den domän som är kopplad till den e-postadress som skickats in. Varje deltagare kan behöva uppvisa bevis på att han eller hon är en behörig kontoinnehavare. VARNING! ALLA FÖRSÖK ATT AVSIKTLIGT SKADA EN WEBBPLATS ELLER UNDERGRÄVA DEN LEGITIMA VERKSAMHETEN I KAMPANJEN ÄR ETT BROTT MOT STRAFFRÄTTEN OCH CIVILRÄTTEN. OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS FÖRBEHÅLLER SIG SPONSORN RÄTTEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND ELLER ANNAN KOMPENSATION AV DEN ELLER DE PERSONER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR FÖRSÖKET I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. Om någon bestämmelse i dessa officiella regler eller något ord, någon fras, klausul, mening eller annan del av dem av någon anledning skulle anses vara ogenomförbar eller ogiltig ska denna bestämmelse eller del av den ändras eller strykas på ett sådant sätt att de återstående bestämmelserna i dessa officiella regler blir giltiga och verkställbara. Om någon bestämmelse i dessa officiella regler eller i prisdokumenten är ogiltig eller inte kan verkställas påverkas inte giltigheten eller verkställbarheten för någon annan bestämmelse. Ingen deltagare har rätt att göra ändringar i dessa officiella regler. Sponsorns underlåtenhet att verkställa något av villkoren i dessa officiella regler ska inte utgöra ett avstående från denna bestämmelse som fortfar att gälla i full kraft. Alla bidrag och/eller allt material som skickas in faller i sponsorns ägo och returneras inte. Vid en eventuell konflikt mellan någon information om kampanjen som finns i dessa officiella regler och kampanjinformation i något marknadsföringsmaterial (inklusive men inte begränsat till försäljningsställen, tv-reklam och tryckt reklam, reklamförpackningar och andra marknadsföringsmedia), gäller den information om kampanjen som finns i dessa officiella regler.

14. Lista över vinnare: För att få en lista över vinnarna ska intresserade personer skicka ett frankerat och adresserat

        kuvert till adressen som anges i följande tabell för din region:

 

Adress

SIEA-regionen

Winners List, - PlayStation® Plus Season of Play Competition, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

SIEE-regionen

Winners List, - PlayStation® Plus Season of Play Competition, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien

Förfrågningar om att få en lista över vinnarna måste ha kommit fram senast 30 dagar efter kampanjperiodens slut.

Om en vinnare motsätter sig att deras namn görs tillgängligt för allmänheten ska vederbörande kontakta sponsorn på den e-postadress som anges i sponsorns sekretesspolicy.

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Med ensamrätt.