playstation.com

Juridisk info

Om åldersmärkning och föräldrakontroll

Följande är en förklaring till den åldersmärkning och föräldrakontroll som för spel och applikationer som är tillgänglig på PlayStation®Store och för videor som finns tillgänglig på PlayStation®Store eller på andra Sony Entertainment Network Store.

VÄGLEDNING TILL ÅLDERSMÄRKNING PÅ VIDEOSPEL OCH ICKE-SPELAPPLIKATIONER

Samtliga spel som finns tillgängliga på PlayStation®Store är märkta med symboler som anger från vilken ålder dessa är lämpliga för.  Åldersmärkning är inte någon vägledning i spelets svårighetsgrad.  Föräldrar bör alltid kontrollera åldersmärkningen innan man låter sina barn köpa in eller ladda ner spel från PlayStation®Store.

Genom att kontrollera åldersmärkningen, och använda föräldrakontrollen (se nedan) kan föräldrar och vårdnadshavare hjälpa till att säkerställa att barn inte exponeras for olämpligt innehåll eller uppförande online.  Föräldrar och vårdnadshavare bör också övervaka barnens aktiviteter online.

En förklaring av de särskilda symbolerna för åldersmärkning som används på PlayStation®Store för spel anges här nedan. 

PAN-EUROPEAN GAMES INFORMATION (PEGI) ÅLDERSMÄRKNINGSSYSTEM

PEGI är ett åldersmärkningssystem för videospel som används över hela europeiska unionen med undantag för Tyskland som har sitt eget åldersmärkningssystem.   
PEGI åldersmärkning anges här nedan:

Således har ett spel med åldersmärkning 12 ett innehåll som endast är lämpligt för 12 år eller äldre och ett spel med en åldersmärkning 18 endast lämplig för vuxna.  Åldersmärkningen anger förekomsten av ett visst innehåll eller intensiteten i ett sådant innehåll, som t.ex. våld, nakenhet eller grafiskt sexuella bilder, som inte är lämpliga för en viss åldersgrupp.  Åldersmärkningen har inget att göra med spelets svårighetsgrad eller spelbarhet.

I tillägg till åldersmärkningen visar PlayStation®Store även beskrivande symboler som finns på varje spel som kan vara av intresse för föräldrar och vårdnadshavare.  Åldersmärkningen anger intensiteten av detta innehåll.  Beroende på spel kan det finnas flera sådana beskrivande symboler.  De beskrivande symbolerna är:

Våld

Grovt språk

Skräck

Sex

Droger

Diskrimination

Spel om pengar

Online -spel

Många spel är lämpade för alla åldrar, men föräldrar och vårdnadshavare bör alltid kontrollera åldersmärkningen först för att se att den är lämplig för barnet/en i fråga.  För att förstå vad som kan förväntas av ett spel, måste både åldersmärkning och beskrivande symboler kontrolleras.

För vidare information, vänligen besök www.pegi.info.

Dessutom PEGI Online ikoner kan visas på webbplatser eller portaler som ger åtkomst till spel som kan spelas på Internet mot andra spelare.  Denna ikonen får endast användas av leverantörer av onlinespel som har förbundit sig med att upprätthålla vissa normer som syftar till att för onlinespel säkrare för barn.  Dess inkluderar åtgärder som syftar till att behålla spelandet fritt från illegalt eller kränkande innehåll samt att skydda barnens integritet när de spelar spel online.

För ytterligare information och tips om säkert spelande, vänligen besök www.pegionline.eu.

ÅLDERSMÄRKNING FÖR ICKE-SPELAPPLIKATIONER PLAYSTATION MOBILE

Samtliga icke-spelapplikationer som finns tillgängliga på PlayStation®Store för PlayStation®Mobile är märkta med symboler som anger från vilken ålder dessa är lämpliga för.  Dessa tillhandahålls av utgivaren av applikationen och inte av PlayStation®Mobile.  Märkningen är rent rådgivande.  Föräldrar bör alltid kontrollera åldersmärkningen innan man låter sina barn köpa in eller ladda ner applikationer från PlayStation®Mobile.

Genom att kontrollera åldersmärkningen, och använda föräldrakontrollen (se nedan) kan föräldrar och vårdnadshavare hjälpa till att säkerställa att barn inte exponeras for olämpligt innehåll eller uppförande online.  Föräldrar och vårdnadshavare bör också övervaka barnens aktiviteter online.

Åldersmärkningen för icke-spelapplikationer som finns tillgänglig på PlayStation®Mobile anges nedan:

Så en applikation med en åldersmärkning 12+ anses av förläggaren att den har ett innehåll som är lämplig endast för 12 år och äldre, en applikation med åldersmärkning 18+ anses lämplig endast för vuxna.  Åldersmärkningen anger förekomsten av ett visst innehåll eller intensiteten i ett sådant innehåll, som t.ex. nakenhet eller grafiska sexuella bilder, som inte är lämpliga för en viss åldersgrupp. 

I tillägg till åldersmärkningen visar PlayStation®Store även beskrivande symboler som finns på varje applikation som kan vara av intresse för föräldrar och vårdnadshavare.  Åldersmärkningen på applikationen anger intensiteten av detta innehåll.  Beskrivningarna är följande: 

Våld/kriminalitet

Grovt språk

Skräck

Sex/nakenhet/romantik

Droger/Alkohol/Tobak

Spel om pengar

Online

Beroende på applikation kan det finnas flera sådana beskrivande symboler.

Många applikationer är lämpade för alla åldrar, men föräldrar och vårdnadshavare bör alltid kontrollera åldersmärkningen först för att se att den är lämplig för barnet/en i fråga.  För att förstå vad som kan förväntas av en applikation, måste både åldersmärkning och beskrivande symboler kontrolleras.

FÖRÄLDRAKONTROLL FÖR SPEL OCH ICKE-SPELAPPLIKATIONER

PlayStation® -konsoler erbjuder ett antal föräldrakontroller för att ge en förälder möjlighet att begränsa tillgången till produkter med en viss åldersmärkning, så att barn inte ser eller kan spela upp innehåll som föräldern anser olämpligt. Som förklarats ovan, spel som finns tillgängliga på PlayStation®Store är klassificerade enligt PEGI-systemet (frånsett de länder, där enligt lag, ett annat betygssystem gäller), icke-spelapplikationer tillgängliga på PlayStation®Store klassificeras enligt märkningssystem för icke-spelapplikationer. Varje åldersmärkning motsvarar föräldrakontroll-nivå på PlayStation® -konsolen enligt följande:

Föräldrakontroll nivå 9

Föräldrakontroll nivå 7

Föräldrakontroll nivå 5

Föräldrakontroll nivå 3

Föräldrakontroll nivå 2

Så om ditt barn är 13, anger du föräldrakontrollen på din konsol till nivå 5.  Detta betyder att ditt barn kommer att kunna spela spel och icke-spelapplikationer med märkning 12 och under.

Dessutom, när du upprättar ett underkonto för ett barn på PlayStation®Network,blir du ombedd att bekräfta barnets födelsedatum.  Underkonton kommer inte att kunna köpa innehåll på PlayStation®Store som har högre åldersmärkning än barnets registrerade ålder.  Men, när innehållet väl har laddats ner från PlayStation®Store till PlayStation-konsolen, är det möjligt att barn kan komma åt innehåll om nivån på föräldrakontrollen på konsolen inte är fastställd.  Det är därför det är viktigt att ange föräldrakontroll på konsolen som beskrivs ovan.

För mer information om föräldrakontroll, besök eu.playstation.com/parents.