playstation.com

Juridisk information

Regler och villkor

 

PlayStation® Plus: Webbplatsen PlayStation® Plus Rewards

 

”Omfattningskrav”

·         Användarna måste ha ett aktivt PlayStation®Plus-medlemskap.

·         Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla.

·         Om Erbjudandet avser en produkt med åldersgränser måste användarna minst ha uppnått produktens minimiålder.

·         Användaren måste vara bosatt i Sverige.

”Startdatum”

Enligt det aktuella Erbjudandet.

”Slutdatum”

Enligt det aktuella Erbjudandet.

”Område”

Sverige.

”Kupongkodens sista giltighetsdatum”

Det datum då Kupongkoden upphör att gälla enligt vad som anges i det aktuella Erbjudandet. 

”Kupongkod”

Enligt det aktuella Erbjudandet.

”Kampanjperiod”

Varje Erbjudande gäller från Startdatum till Slutdatum.

”Sony”

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, företagsnummer 03277793, med registrerat kontor på: 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

1.     Läs noga igenom reglerna och villkoren då de är ett juridiskt avtal mellan dig och oss, Sony.  Din användning av PlayStation® Plus Rewards omfattas av reglerna och villkoren nedan. Använd inte PlayStation® Plus Rewards om du inte godkänner dessa regler och villkor.

2.     PlayStation® Plus Rewards är en plattform från Sony på vilken Sony och tredje part kan tillhandahålla kupongkoder för erbjudanden om produkter som de säljer (”Erbjudanden” och vart och ett ”Erbjudande”). När produkterna säljs av en tredje part omfattas Erbjudandet och de produkter som ingår i Erbjudandet av relevant tredje parts villkor, utöver dessa regler och villkor samt alla regler på PlayStation® Plus Rewards-webbplatsen. När produkterna säljs av Sony omfattas Erbjudandet och de produkterna som ingår i Erbjudandet av dessa regler och villkor, alla övriga regler på PlayStation® Plus Rewards-webbplatsen och alla regler för Sony-produkten.

3.     Erbjudandena som är tillgängliga på PlayStation® Plus Rewards gäller för personer som är innehavare av ett konto på PlayStation® Network (”PSN”) och som uppfyller behörighetskraven (”Berättigade personer”).

4.     Varje Erbjudande är endast tillgängligt under aktuell Kampanjperiod.

5.     De tillgängliga Erbjudandena på PlayStation® Plus Rewards kan variera från land till land.

6.     Vissa Erbjudanden omfattas av åldersgränser, vilket innebär att de inte är tillgängliga för användare som inte uppfyller minimiåldern eller att användare som inte uppfyller minimiåldern inte kan lösa in Kupongkoden eller utnyttja Erbjudandet.

7.     Berättigade personer som vill utnyttja Erbjudandet måste genomföra följande steg under aktuell Kampanjperiod (”Stegen”):

a.     Klicka på länken till PlayStation® Plus Rewards på www.playstation.com.

b.    Logga in på sitt konto.

c.     Klicka på önskat Erbjudande för att få tillgång till Kupongkoden.

d.    Öppna länken till en tredjepartswebbplats för att lösa in Kupongkoden.

8.     Inga pengar eller andra alternativ till Kupongkoder erbjuds, och Kupongkoder kan inte överlåtas eller säljas.

9.     Kupongkoden upphör att gälla på Kupongkodens sista giltighetsdatum.

10.  Endast en Kupongkod per Berättigad person.

11.  En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

12.  PlayStation® Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på PSN och som har tillgång till PlayStation® Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus (inklusive tillgängliga Erbjudanden) kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla för att få använda PlayStation® Plus. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd för att de ska kunna använda PlayStation® Plus, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs för att köpa PlayStation® Plus.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.  Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

14.  Berättigade personer får åtkomst till Erbjudandet upp till 24 timmar efter att de gått med i PlayStation® Plus.

15.  Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Sony efter eget gottfinnande vägra att skicka ut en Kupongkod.

16.  Sony har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt PSN-konto på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

17.  När erbjudandet avser en tredjepartsprodukt (dvs. inte en produkt som säljs av Sony) tillhandahålls och hanteras Kupongkoder, Erbjudandet och produkten i erbjudandet av denna tredje part. Sony tar inget ansvar för Kupongkoderna, Erbjudandena eller produkterna i dessa Erbjudanden, inklusive för felaktiga beskrivningar av Erbjudandet eller produkterna, oförmåga för Berättigade personer att lösa in Kupongkoder (t.ex. felaktiga Kupongkoder) eller användning eller köp av produkterna.

18.  Sony förbehåller sig rätten att ändra, dra tillbaka eller avbryta alla Erbjudanden eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt, eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

19.  Vid eventuella oenigheter är Sonys beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

20.  Sony förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

21.  Erbjudanden som avser produkter från tredje part kan endast lösas in på den tredje partens webbplats och omfattas av den tredje partens användarvillkor.  Sony tar inget ansvar för distribution av tredje parts Kupongkoder.

22.  I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Sony ska anses vara upprättat och verkställt i England.