Användarvillkor för PS Plus

1. PLAYSTATION PLUS

PlayStation Plus är ett löpande abonnemang med en återkommande abonnemangsavgift, som debiteras automatiskt (till vid tidpunkten gällande ordinarie PlayStation Store-pris) med ett intervall du själv väljer vid köpet tills abonnemanget sägs upp.


Om det inte finns tillräckligt med pengar i din plånbok när en automatisk återkommande abonnemangsavgift ska betalas debiteras det standardbetalningssätt som finns registrerat för dig automatiskt för att täcka kostnaden.

2. SÅ HÄR SÄGER DU UPP ABONNEMANGET

Du kan när som helst säga upp abonnemanget, så att det går ut i slutet av provperioden eller i slutet av den period du betalat för, beroende på vad som är tillämpligt. Detta stoppar alla framtida betalningar av abonnemangsavgiften, men redan utförda betalningar återbetalas inte. Detta är utöver eventuell ångerrätt som du kan ha rätt till enligt gällande lagstiftning. Läs mer i vår avbeställningspolicy på http://playstation.com/store-cancellation-policy. Du kan fortsätta använda förmånerna tills abonnemanget eller provperioden upphör.


Om du vill avbeställa på PS5-systemet går du till [Inställningar] > [Användare och konton] > [Konto] > [Betalning och abonnemang] > [Abonnemang].

Om du vill avbeställa på ditt PS4-system går du till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [PlayStation-abonnemang].

Anvisningar om hur du avbeställer från någon annan PlayStation-plattform eller enhet finns på supportsidan för PlayStation på http://playstation.com/cancel-subscription.

3. KAMPANJERBJUDANDEN

PlayStation Plus kampanjerbjudanden och rabatter kan gälla för köp av abonnemangsplaner och annat digitalt innehåll som säljs separat i PlayStation Store. Sådana erbjudanden kan vara tidsbegränsade och variera beroende på land, prenumerant och/eller prenumerantstatus. Kampanjerbjudanden kan när som helst ändras och kan omfatta innehåll som har erbjudits tidigare eller som du redan äger.

Om en kampanj erbjuder rabatt på ditt abonnemang gäller rabatten endast för det ursprungliga köpbeloppet. Alla påföljande återkommande abonnemangsavgifter debiteras till det aktuella ordinariepriset i PlayStation Store tills abonnemanget sägs upp.

Om en kampanj erbjuder en tidsbegränsad kostnadsfri provversion av PlayStation Plus, överförs ditt abonnemang automatiskt till ett fortlöpande abonnemang när denna provversion upphör att gälla. En återkommande abonnemangsavgift debiteras sedan automatiskt vid ett tidsintervall som du själv bestämmer när du registrerar dig för provversionen. Om du vill undvika detta kan du säga upp abonnemanget när provversionen upphör att gälla. Du kan fortsätta använda förmånerna till den sista dagen i provperioden även om du avbeställer innan den är slut.

Du behöver ett kreditkort/betalkort eller ett PayPal-konto som är kopplat till ditt konto för PlayStation Network för att registrera dig och få tillgång till ett erbjudande om en kostnadsfri provversion. Varje enskild person har bara rätt till en kostnadsfri provversion om inget annat meddelas. Vissa andra funktionsbegränsningar kan också gälla för kostnadsfria provversioner för att undvika bedrägeri och otillåten användning av innehåll.

4. PRISÄNDRINGAR

Vi kan komma att ändra avgiften för ditt abonnemang (uppåt eller nedåt) för att spegla ändringar i den produkt du prenumererar på, för att spegla våra kostnader för abonnemanget, för att försäkra oss om att abonnemanget fortsätter att fungera korrekt eller för att reagera på förändringar på marknaden, som ändrade växlingskurser, lokala skatter eller inflation.

Vi meddelar dig via e-post om eventuella prishöjningar minst 60 dagar i förväg. Du får möjlighet att avbeställa innan det ändrade priset träder i kraft.

5. INNEHÅLL OCH FUNKTIONER I PLAYSTATION PLUS

Du måste ha ett konto för PlayStation Network för att kunna använda PlayStation Plus. Tillgången till PlayStation Plus innehåll och funktioner varierar beroende på användarens ålder, typ av konto och föräldrakontroller. Dessutom varierar innehåll och funktioner beroende på konsolplattform, enhet, land eller region och prenumerationsnivå.

De spel som ingår i abonnemanget, spelens onlinefunktioner liksom andra funktioner och förmåner i PlayStation Plus-abonnemanget kan ändras när som helst. Vissa spel i PlayStation Plus kan vara tillgängliga endast under en begränsad tid. Antalet spel och tillgängligheten för de spel som ingår i tjänsten kan ändras när som helst och varierar beroende på preumerationsnivå, land/region, konsolplattform och enhet.

Fortsatt tillgång till PlayStation Plus-funktioner och -förmåner kräver ett aktivt abonnemang. Inga garantier lämnas för tjänstens tillgänglighet. Begränsningar gäller för olika länder och regioner.

Spel som ingår i PlayStation Plus som du har laddat ned till konsolen kan spelas så länge du har ett giltigt abonnemang och spelet fortfarande är tillgängligt i tjänsten. Om ditt abonnemang löper ut (eller om ett spel tas bort från tjänsten) kommer du inte att kunna använda några tillägg, virtuella valutor eller andra liknande förbrukningsartiklar som du har köpt separat för ett PlayStation Plus-spel, förrän du köper ett nytt abonnemang på PlayStation Plus (under förutsättning att spelet inte har tagits bort från tjänsten) eller om du köper samma spel från PlayStation Store.

Beroende på hur du kommer åt PlayStation Plus-innehållet (genom nedladdning eller som strömmade spel) kan funktioner, systemprestanda och kvaliteten på spelförloppet variera. PlayStation Plus-spel har inte nödvändigtvis samma funktioner som och är inte nödvändigtvis identiska med andra versioner av samma spel som är tillgängliga på skiva, PlayStation Store eller någon annanstans.

Tjänstens tillgänglighet, liksom tillgängligheten för PlayStation Now-innehåll och -funktioner, påverkas av variabler som är utanför vår kontroll, bland annat hastighet och tillgänglighet för din bredbandsanslutning och din geografiska plats. Du kan råka ut för fördröjningar eller tekniska problem som orsakas av eller har samband med dessa variabler. För vissa PlayStation Plus-funktioner kan du vara tvungen att installera och använda ytterligare program på PlayStation-konsolen eller enheten. Prestandan och tillgängligheten för funktioner i de programmen kan variera mellan enheten och prenumerantens inställningar och kan regleras av ytterligare villkor och begränsningar.

Ytterligare information om tjänsten och dess begränsningar finns under https://www.playstation.com/playstation-plus/getting-started.

6. ÅLDERSKRAV

Prenumeranter måste vara minst 7 år gamla och användare under 18 år måste ha föräldrars tillåtelse.

Tillgången till PlayStation Plus innehåll/tjänster varierar beroende på användarens ålder och föräldrakontroller.

7. YTTERLIGARE INFORMATION

Du får tillgång till PlayStation Plus-spel och annat innehåll för personlig, privat och icke-kommersiell användning på en PlayStation-konsol eller -enhet och andra utvalda system och enheter som auktoriserats för tillgång till PlayStation Plus-innehåll. Med undantag för de rättigheter du uttryckligen beviljats tillhör alla rättigheter till PlayStation Plus-innehåll Sony Interactive Entertainment, dess närstående bolag och dess licensgivare.

En pålitlig bredbandsanslutning till internet krävs för nedladdning av och tillgång till visst innehåll, vissa funktioner och förmåner; internetåtkomst krävs för att spela online; ytterligare maskinvara, lagringsutrymme och kringutrustning kan behövas för nedladdnings- och/eller strömningsfunktioner; och du ansvarar för att betala tillhörande avgifter. Det kan finnas begränsningar gällande nedladdning och strömning.


Användningen av PlayStation Network och PlayStation Plus regleras av dessa användningsvillkor, tjänstevillkoren och användaravtalet för PlayStation Network samt gällande sekretesspolicy. Du hittar de här dokumenten via länken till menyn Hälsa / Sekretess / Villkor och på www.playstation.com/legal/psnterms/.