playstation.com

Juridisk information

Användningsbegränsningar för PlayStation Video

Hur, när och var du kan titta på dina PlayStation-videor.

 

När du hyr eller köper en video från PlayStation Store finns det vissa begränsningar som du måste ha i åtanke.

PlayStation Video-kompatibla enheter

Du kan gå in på PlayStation Store och köpa eller hyra videor i olika format på diverse enheter. Den här tabellen visar vad som finns tillgängligt på varje enhet.

 

Så här kommer du åt dina videor

Strömma

Hämta

Mina videor

(Molnbibliotek)

Hyra

Köpa

PS4

Videon kan visas i:

HD/SD

Windows-dator via webbläsare

Mac-dator via webbläsare

Android-surfplatta eller mobiltelefon

Videon kan visas i:

SD

iPad eller iPhone

Videon kan visas i:

SD

 

 

Obs!

 • Videoformaten kanske inte är kompatibla med den enhet du använder för att visa PlayStation Store. Kontrollera kompatibiliteten innan du slutför köpet.
 • Filmerna på PlayStation Video kan bara visas från ditt konto på kompatibla enheter. Du kan under inga omständigheter flytta hyrt eller köpt material till en dvd-skiva eller extern lagringsenhet.

Så här visar du PlayStation Video-material

Du kan visa material från PlayStation Video på alla dina kompatibla och aktiverade enheter. Att aktivera en enhet innebär att du registrerar den på ditt PSN-konto så att du kan komma åt din PlayStation Store-inköp på den registrerade enheten. Du kan inte visa videor på en enhet som inte har aktiverats på ditt konto.

Det finns en begränsning för hur många enheter du kan aktivera på ditt konto för en viss materialtyp. Titta på tabellen nedan eller ta reda på mer om enhetsaktivering i supportartikeln om aktivering av enheter.

 

Antalet enheter du kan aktivera på PSN-kontot

PS4

1

PC/Mac

Ingen gräns

Mobila enheter

 

 

Du kan pausa och återuppta uppspelningen av en video så många gånger du vill, men det finns vissa begränsningar som bör övervägas innan du börjar titta på videon.

Viktigt att veta när du hyr en video

När du hyr en video  gäller följande begränsningar, utöver alla de begränsningar som ingår i tjänstevillkoren som anges på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 • Videon måste visas inom 30 dagar från att betalning har gjorts.
 • När du har påbörjat visningen har du 24, 48 eller 72 timmar på dig att titta klart på videon. Hyrtiden kan variera beroende på video. Se informationssidan för videon för mer information.
 • Du kan pausa, stoppa och spela upp videon så ofta du vill under hyrtiden (24, 48 eller 72 timmar, beroende på video) så länge 30-dagarsgränsen inte överskrids under den tiden.
 • Du kan under hyrtiden växla mellan dina Sony-enheter och titta på videon på olika enheter. Varje enhet måste dock stödja strömning från Mina videor (molnbibliotek) och uppspelning av det aktuella videoformatet.
 • Om du har börjat hämta en hyrd video till en enhet kan du inte hämta den till en annan enhet, oavsett om du har börjat spela upp den hämtade kopian eller inte. Du måste hyra om videon om du vill hämta den till en annan enhet.
 • Om du hyr en HD-video och hämtar den i SD-format kommer du bara att kunna titta på SD-versionen.
 • Vissa enheter stöder inte HD-uppspelning. För mer information om vilka enheter som stöder HD, se ovanstående tabell.
 • Du kan direktuppspela videor du har hyrt via ditt PSN-konto på en enhet i taget. Om du börjar spela upp en video på en andra enhet, avbryts uppspelningen på den första enheten.

Viktigt att veta när du köper en video

När du köper en video  gäller följande begränsningar, utöver alla de begränsningar som ingår i tjänstevillkoren som anges på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 • Du kan direktuppspela eller hämta videor du har köpt på kompatibla aktiverade enheter så många gånger du vill, beroende på videons och nätverkets tillgänglighet.
 • Du kan direktuppspela videor du har köpt via ditt PSN-konto på en enhet i taget. Om du börja spela upp videon på en andra enhet avbryts uppspelningen på den första.
 • Under vissa omständigheter kan en video behöva tas bort från PlayStation Video. Under dessa omständigheter kan du kanske inte hämta eller direktuppspela videor som du har köpt. Det påverkar inte videor du har köpt eller hyrt som du redan har hämtat. Därför bör du alltid, så långt det går, hämta videor du har köpt eller hyrt direkt efter köpet till alla hämtningskompatibla enheter som du vill ha videon på.
 • Vissa enheter stöder inte HD-uppspelning. För mer information om vilka enheter som stöder HD, se ovanstående tabell.
 • Du kan direktuppspela videor du har köpt via ditt PSN-konto på en enhet i taget. Om du börjar spela upp en video på en andra enhet, avbryts uppspelningen på den första enheten. Du kan när som helst titta på hämtade videor på flera av dina kompatibla aktiverade enheter.

Länder där PlayStation Video är tillgängligt

Du kan köpa eller hyra PlayStation Video från PlayStation Store i följande länder:

Australien Storbritannien irland
Danmark Sverige spanien
Italien Tyskland österrike
Norge finland  
Nya Zeeland frankrike  

 

Hämtning och direktuppspelning begränsas till landet för det PSN-konto som användes för att köpa eller hyra videon eller säsongskortet. Det betyder att om du reser kan du visa videor som du redan har hämtat från PlayStation Store innan du lämnar landet där du skapade ditt PSN-konto, men du kan inte hämta eller direktuppspela några videor från PlayStation Store i ett annat land även om det landet finns med i listan ovan.

Om du vill köpa eller hyra en video i ett annat land än det där ditt PSN-konto skapades, måste du skapa och registrera ett nytt PSN-konto i det landet. Du kan inte ändra landet för ditt PSN-konto eller överföra inköp från ditt konto till ett annat.

Du kan inom EES använda betalningssätt som är registrerade i valfritt EES-land, med undantag för Tyskland. Användare med tyska PSN-konton, får endast använda ett betalningssätt som är registrerat i Tyskland. Betalningssätt inom SIEE, men utanför EES, begränsas till det land där PSN-kontot registrerades (ett australiensiskt kort kan t.ex. inte användas i Saudiarabien).

Obs! PlayStation Video är bara tillgängligt på fastlandet för det aktuella landet. PlayStation Video är inte tillgängligt i avlägsna territorier som tillhör ett land, utan endast i landets själva huvudterritorium. Till exempel är det brittiska PlayStation Video inte tillgängligt på Kanalöarna även om du kan komma åt det brittiska PlayStation Store där.