PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Kostnadsfri Testperiod I 14 Dagar På Playstation®Plus

REGLER OCH VILLKOR FÖR KAMPANJKODER:

1.       Den här kampanjkoden ("Kampanjkoden") är utfärdad av Sony Network Entertainment Limited på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (med organisationsnummer 6020283) ("vi", "oss", "vår"). När vi använder oss av "du" eller "din" avser vi mottagaren av Kampanjkoden.

2.       När du ska lösa in en Kampanjkod behöver du (i) angiven maskinvara, (ii) ett konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidigare kallat PlayStation®Network) och (iii) Internetuppkoppling (t.ex. bredband, Wi-Fi eller mobil uppkoppling beroende på vilken Sony-plattform du använder). Du ansvarar själv för alla avgifter för Internetabonnemang och -anslutning.

3.       Om du vill öppna ett SEN-konto måste du vara minst 7 år gammal och godkänna Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN samt Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN, som finns att läsa på eu.playstation.com/legal. Om du är under 18 år måste din målsman först öppna ett SEN-huvudkonto och därefter skapa ett underkonto åt dig.

4.       Om inget annat anges får Kampanjkoder endast lösas in en gång och för ett enda SEN-konto. I enlighet med gällande lagstiftning kan Kampanjkoder inte bytas ut, överföras, säljas vidare, återlämnas mot återbetalning eller lösas in mot kontanter (med undantag av att du kan ge bort en Kampanjkod som du har köpt som present åt någon annan).

5.       Kampanjkoder måste användas innan eventuellt angivet utgångsdatum. Du meddelas om utgångsdatumet och ytterligare begränsningar tillsammans med Kampanjkoden.

6.       Kampanjkoder ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller på annat sätt används utan ägarens tillåtelse. Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller stänga av användarkonton och att kräva alternativa betalningsformer, liksom att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra intressen, om någon fått tag på eller använder en Kampanjkod på ett olagligt sätt på SEN eller till att betala för tjänster från PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited och Music Unlimited ("Tjänsterna"). Om ditt SEN-konto stängs av eller avslutas av sådana skäl kan du förlora eventuella outnyttjade pengar i SEN-plånboken.

7.       En del av det material som levereras via Kampanjkoder kan omfattas av specifika ytterligare begränsningar, till exempel åldersgränser och användningsrättigheter. Barn får inte åtkomst till material med åldersgräns högre än deras ålder.

8.       En Kampanjkod kan bara lösas in i de länder där Tjänsterna är tillgängliga. Ytterligare områdesbegränsningar kan gälla.

9.       Om en Kampanjkod är felaktig är din enda kompensation, och vår enda skyldighet, att en sådan Kampanjkod ersätts med en ny Kampanjkod. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning gör vi och våra licensinnehavare, dotterbolag och licensgivare inga andra utfästelser, varken uttalade eller underförstådda, när det gäller Kampanjkoder, inklusive men inte begränsat till eventuella uttalade eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett bestämt syfte, och utesluter all annan skyldighet gentemot dig till följd av din användning av Kampanjkoden. Du kan ha andra lagstadgade rättigheter som konsument, som inte påverkas av dessa Regler och villkor.

10.   Vi kan förmedla det här Avtalet till andra medlemmar inom Sony-koncernen utan ditt samtycke såvida ett sådant förmedlande inte påverkar dina rättigheter negativt enligt de här reglerna och villkoren.

11.   I de fall där Kampanjkoder tillhandahålls som en del av en kampanj ska eventuella klagomål om kampanjen riktas till arrangören av kampanjen och inte till oss.

12.   Du får endast lösa in en Kampanjkod för en 14-dagars testperiod på PlayStation®Plus. Du får endast lösa in Kampanjkoden om du inte redan är PlayStation®Plus-prenumerant och aldrig tidigare har prenumererat eller använt en testperiod på PlayStation®Plus. PlayStationPlus-material och -tjänster kan variera beroende på prenumerantens ålder.

13.   Kredit- eller betalkortsuppgifter krävs. Om du inte vidtar några åtgärder övergår testperioden automatiskt till ett betalt månadsmedlemskap i slutet av din 14-dagars testperiod, i enlighet med Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN, och du debiteras 95 kr från pengarna i din SEN-plånbok. Om det saknas pengar i din SEN-plånbok debiteras det bank-/betalkort som du har kopplat till din SEN-plånbok med det återstående beloppet. Gå in på vår supportsida med vanliga frågor på http://eu.playstation.com/psn/support om du vill läsa mer om hur du avbryter din prenumeration. Du kan när som helst avbryta din 14-dagars testperiod. Fullständiga regler och villkor finns i Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN på eu.playstation.com/legal.

14.   I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning. Kontraktet mellan dig och oss ska anses vara upprättat och verkställt i England.

15.   Om du har några frågor angående hur du kan använda Kampanjkoder kan du besöka vår Kundtjänst på playstation.com/help