playstation.com

Juridisk information

DAYS OF PLAY: PLAYSTATION® PLAYER CELEBRATION 2021

OFFICIELLA REGLER

 

 

DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT DELTA, VINNA ELLER HÄMTA UT ETT PRIS. ETT KÖP ELLER EN BETALNING ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA.

 

 

1.     SPONSOR: Sponsor till Days of Play: PlayStation® Player Celebration (”Kampanj”) visas i tabellen nedan för de deltagande länderna eller regionerna.

 

SPONSOR

ADRESS

LÄNDER

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike (”SIEE-region”)

Sony Interactive Entertainment, LLC.

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

Argentina, Brasilien, Chile, Kanada, Mexiko, USA (”SIEA-region”)

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan.

Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand (”SIEI-region”)

 

2.     Kampanjperiod: Kampanjen börjar den 11 maj 2021 kl. 05.00 PDT och slutar den 7 juni 2021 kl. 23.59:59 PDT (”övergripande kampanjperiod”). Sponsorns dator visar den officiella tiden för kampanjen.

 

3.     Behörighet att delta: Den här kampanjen är endast tillgänglig för dig som: (i) är lagligt bosatt i något av deltagarländerna/-regionerna, (ii) är minst arton (18) år gammal och har uppnått myndig ålder i det land/den region du är medborgare i vid tidpunkten för anmälan, (iii) äger eller har tillgång till en PlayStation®4 eller PlayStation®5 vid registrering, (iv) har ett konto for PlayStationTMNetwork (”PSN-konto”), och (v) har en aktiv internetanslutning med hög hastighet och är inloggad på PlayStationTMNetwork (”PSN”) när du spelar. Varje sådan person är en ”deltagare”.

 

Anställda på sponsorns huvudbolag, dotterbolag, närstående bolag och reklambyråer (tillsammans kallade ”kampanjföretag”) och deras närmaste familjemedlemmar (t.ex. make/maka, förälder, barn, syskon och deras respektive makar och deras släktingar, oavsett var de bor) och personer som bor i samma hushåll, oavsett om de är släkt eller inte, är inte berättigade att delta eller vinna. Gäller inte där det är förbjudet eller begränsat enligt lag.

 

Genom att delta i den här kampanjen har du givit ditt fullständiga och ovillkorliga godkännande av dessa officiella regler och av sponsorns beslut och tolkningar, vilka är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör kampanjen. I samband med kampanjen kan sponsorn kontakta deltagare via e-post. Sponsorn använder den e-postadress som är kopplad till det PSN-ID deltagaren angav vid anmälan. Deltagare får inte ändra sina e-postadresser.

 

För Argentina, Brasilien, Chile och Mexiko förbehåller sig sponsorn rätten att avbryta, stänga av eller ändra kampanjen, eller någon del av den. 

 

Deltagarländer/-regioner” omfattar: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Indonesien, Irland, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

 

4.     KAMPANJUPPBYGGNAD: Varje deltagare blir en del av en gemenskap som består av deltagare från alla deltagande länder/regioner (”gemenskap”). Kampanjen består av tre (3) etapper (var och en är en ”etapp”) som äger rum inom den övergripande kampanjperioden. Gemenskapens deltagare spelar tillsammans för att uppnå två mål i varje etapp (”gemenskapens mål”).

 

5.     SÅ HÄR DELTAR DU

Om du vill delta måste du som deltagare logga in på ditt PSN-konto på www.playstation.com, följa länkarna till knappen för kampanjens registreringsformulär på playstation.com/days-of-play-celebration och slutföra formuläret genom att godkänna de officiella reglerna.

 

När du har gått med i tävlingen blir du som alla deltagare, och förblir, en del av gemenskapen ända tills den totala kampanjperiodens slut. Deltagare som registrerar sig mellan kl. 05.00 PDT den 11 maj 2021 och kl. 23.59 PDT den 17 maj 2021 får delta i etapp 1, etapp 2 och etapp 3 av kampanjen. Deltagare som anmäler sig efter kl. 23.59 PDT den 17 maj 2021, men före slutet av etapp 1, får endast delta i etapp 2 och etapp 3 av kampanjen. Deltagare som registrerar sig efter kl. 23.59 PDT den 24 maj 2021 men före slutet av etapp 2 får endast delta i etapp 3 av kampanjen.

 

Anmälningsgräns: det finns en gräns på en (1) anmälan per person under kampanjperioden. Om fler än en (1) anmälan tas emot från samma person kan alla sådana anmälningar diskvalificeras enligt vad sponsorn beslutar efter eget gottfinnande. Deltagare får inte använda fler än en (1) e-postadress, ett konto eller använda flera identiteter. Om det upptäcks eller misstänks att en deltagare använder fler än en e-postadress eller flera identiteter för att delta i kampanjen, kan deltagaren, efter sponsorns eget gottfinnande, diskvalificeras och inte vara berättigad att vinna ett pris.

VIKTIGT! MEDDELANDE- OCH DATAAVGIFTER KAN TILLKOMMA OM EN DELTAGARE DELTAR I KAMPANJEN VIA SIN MOBILA ENHET. DELTAGARNA BÖR TA DEL AV SINA MOBILOPERATÖRERS PRISPLANER. ANMÄLAN VIA MOBIL KRÄVS INTE FÖR ATT DELTA I ELLER VINNA ETT PRIS I DEN HÄR KAMPANJEN.

 

6.     Gemenskapens deltagare måste tillsammans uppnå mötesplatsens mål för varje etapp för att vinna priser.

 

Gemenskapens mål för varje etapp omfattar mål som avser: (i) antalet spel som spelats av mötesplatsen (”spelmålet”) och (ii) antalet trophies gemenskapen har vunnit (”trophies-mål”). Dessutom kommer det att finnas bonusmål för både spelmålet och trophies-målet. Gemenskapens framsteg spåras på playstation.com/days-of-play-celebration.

 

När mötesplatsen uppfyller mötesplatsens mål för varje etapp vinner gemenskapen priserna och bonuspriserna för den etappen som visas i tabellen nedan och går vidare till nästa etapp.

 

 

Datum för etapper

Spelmål

Bonusspelmål

Trophies-mål

Bonustrophies-mål

Priser*

Bonuspriser

Etapp 1

Kl. 00.01 PDT den 18 maj 2021 till 23.59 PDT den 24 maj 2021.

 

2 400 000 spel

3 000 000 spel

7 200 000 trophies

8 800 000 trophies

PS4-användare får: ett (1) dynamiskt PS4-tema och en (1) PSN-avatar

 

PS5-användare får: en (1) PSN-avatar

Alla deltagare får tre (3) PSN-avatarer

Etapp 2

 Kl. 00.01 PDT den 25 maj 2021 till kl. 23.59 PDT den 31 maj 2021.

2 900 000 spel

3 600 000 spel

8 500 000 trophies

10 400 000 trophies

Alla deltagare får fem (5) PSN-avatarer

Alla deltagare får tre (3) PSN-avatarer

Etapp 3

Kl. 00.01 PDT den 1 juni 2021 till kl. 23.59 PDT den 7 juni 2021.

 

3 000 000 spel

3 700 000 spel

9 000 000 trophies

11 000 000 trophies

PS4-användare får: ett (1) dynamiskt PS4-tema och en (1) PSN-avatar

 

PS5-användare får:

en (1) PSN-avatar

Alla deltagare får tre (3) PSN-avatarer

 

*Observera att deltagare som är PS5-användare inte kommer att kunna hämta de dynamiska PS4-teman som ingår i priset för etapp 1 och etapp 3. Inga alternativ tillhandahålls.

 

Deltagare som deltar i alla tre etapper där alla spel- och trophies-mål har uppnåtts på alla tre etapperna (exklusive bonusmålen) får ytterligare ett pris som består av ett (1) dynamiskt PS4-tema och en (1) PSN-avatar (”kumulativt pris”). Observera att deltagare som är PS5-användare inte kan hämta det dynamiska PS4-temat som ingår i det kumulativa priset. Inga alternativ tillhandahålls.

 

Målkrav:

För att uppnå spelmålet kan deltagarna spela vilka spel de vill. De spel som spelas av varje deltagare i varje etapp räknas bara in i det totala antalet spel som spelas av gemenskapen om deltagaren har spelat spelet i minst en timme under den etappen. Antalet spel som spelas av en deltagare räknas två gånger mot det totala antalet spel som gemenskapen spelar för den etapp där deltagaren har spelat med andra deltagare som finns med på hans eller hennes vänlista.

 

För målet för trophies räknas de trophies varje deltagare har vunnit under en etapp in i det totala antalet trophies som gemenskapen har tjänat in under den etappen, med en begränsning på högst sex trophies per dag.

 

7.     FASTSTÄLLANDE AV VINNARE OCH VINSTODDS

När en etapp har slutförts ska deltagare från alla deltagande länder/regioner som ingår i gemenskapen innan den etappen inleds vinna priserna (”Vinnare”) för den etappen enligt följande:

 

·       Pris för etapp 1:

o   pris för PS4-användare: ett (1) dynamiskt PS4-tema och en (1) PSN-avatar

o   pris för PS5-användare: en (1) PSN-avatar

o   bonuspris för alla deltagare: tre (3) PSN-avatarer

·       Pris för etapp 2:

o   pris för alla deltagare: fem (5) PSN-avatarer

o   bonuspris för alla deltagare: tre (3) PSN-avatarer

·       Pris för etapp 3:

o   pris för PS4-användare: ett (1) dynamiskt PS4-tema och en (1) PSN-avatar

o   pris för PS5-användare: en (1) PSN-avatar

o   bonuspris för alla deltagare: tre (3) PSN-avatarer

·       Kumulativt pris:

o   pris för PS4-användare: ett (1) dynamiskt PS4-tema och en (1) PSN-avatar

o   pris för PS5-användare: en (1) PSN-avatar

 

Alla potentiella vinnare kommer att bekräftas av sponsorn (finns på den adress som anges i avsnitt 1):

 

Bekräftelse av vinnare

Etapp 1

25 maj 2021

Etapp 2

1 juni 2021

Etapp 3

8 juni 2021

 

Vinnarna får ett meddelande från sponsorn via PSN-meddelandesystemet till sin PlayStation®4-konsol eller PlayStation®5-konsol för att informera dem om sina vinster med kampanjkoder som vinnarna måste använda för att lösa in priset för etapp 1, etapp 2 eller etapp 3 och det kumulativa priset via PlayStation™Store. Kampanjkoder för alla priser upphör att gälla den 31 maj 2022.

 

Det ungefärliga återförsäljarvärdet för vart och ett av priserna för del ett är 0 USD.

 

A.     Totalt ungefärligt återförsäljarvärde: Totalt ungefärligt återförsäljarvärde för priserna är 0 USD. Priserna kan inte användas och har inget värde utanför PlayStation Network, och de får inte säljas, överföras eller lösas in mot riktiga pengar eller föremål med värde.

 

B.     Vinstodds: Oddsen att vinna priset för etapp 1, etapp 2, etapp 3 och det kumulativa priset beror på när en deltagare gick med i kampanjen och huruvida gemenskapen framgångsrikt har slutfört alla gemenskapens mål i alla tre etapperna.

 

8.     Ansvarsbegränsning: INGENTING I DESSA OFFICIELLA REGLER SKA UTESLUTA ELLER PÅ NÅGOT SÄTT BEGRÄNSA SPONSORNS ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, AVSIKTLIGT TJÄNSTEFEL, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKATS AV DESS FÖRSUMLIGHET, ELLER NÅGOT ANNAT ANSVAR I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANT ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG. Genom att delta i den här tävlingen samtycker deltagarna till att kampanjföretagen och deras respektive dotterbolag, ombud, konsulter, leverantörer, juridiska rådgivare, reklam-, PR- och marknadsföringsbyråer, underleverantörer, webbplatsleverantörer och deras respektive tjänstemän, chefer, aktieägare, anställda, representanter och ombud (”friskrivna parter”) inte ansvarar för (i) förlorade, försenade, ofullständiga, stulna, feladresserade, felfrankerade eller olevererbara e-post-/textmeddelanden eller postutskick, (ii) några maskin- eller programvarufel, andra fel, anslutningar eller tillgänglighet för dator, telefon, satellit, kabel, nätverk, elektronik eller internet, (iii) förvrängd, korrupt eller ostadig överföring, tillgänglighet, tillgång eller överbelastning hos tjänsteleverantören/nätverket, (iv) några tekniska, mekaniska eller typografiska fel, tryckfel eller andra fel, (v) felaktig registrering av registreringsinformation eller underlåtenhet att samla in eller förlust av sådan information, (vi) eventuella fel, utelämnanden, avbrott, borttagningar, defekter, förseningar i drift eller överföring, fel på kommunikationslinjer, tekniska fel, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till kampanjen, (vii) någon skada på någon persons dator i relation till eller till följd av deltagande i kampanjen och/eller mottagande av ett pris, och (viii) bidrag som är sena, förfalskade, förlorade, borttappade, felsända, manipulerade, ofullständiga, borttagna, skadade, förvanskade eller på annat sätt inte uppfyller de officiella reglerna. Vidare ansvarar inte kampanjföretagen för några obesvarade vinnarmeddelanden eller vinnarmeddelanden som inte kan levereras.     

 

Genom att delta i kampanjen godkänner varje deltagare att (i) vara bunden av dessa officiella regler, inklusive kraven för deltagande, (ii) avstå från alla rättigheter att åberopa tvetydighet i fråga om dessa officiella regler, (iii) avstå från alla sina rättigheter att göra anspråk, fordran eller väcka talan mot någon av de friskrivna parterna i samband med kampanjen och (iii) att för alltid och oåterkalleligen gå med på att frikänna och hålla var och en av de friskrivna parterna skadeslösa från anspråk, processer, domar, fordran, rättegångar, krav, böter, straff, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatkostnader) som kan uppstå i samband med: (a) kampanjen, inklusive, men inte begränsat till, alla kampanjrelaterade aktiviteter eller delar av dem, och deltagarens bidrag, deltagande eller oförmåga att delta i kampanjen, (b) kränkning av tredje parts rätt till privatliv, personliga rättigheter, rättigheter till publicitet eller äganderättigheter, (c) godtagande, närvaro vid, mottagande, resa i samband med, deltagande i, leverans av, innehav, defekter i, användning, icke-användning, felaktig användning, oförmåga att använda, förlust, skada, förstörelse, försumlighet eller uppsåtligt felaktigt uppförande i samband med användning av ett pris (eller någon del av det), (d) en eventuell förändring av priset (eller någon del av det), (e) mänskliga misstag, (f) varje otillbörlig, försumlig eller obehörig handling eller underlåtenhet från någon av de friskrivna parternas sida, (g) förlorade, försenade, stulna, felsända, skadade eller förstörda priser (eller någon del av ett pris) eller (h) deltagarens försumlighet eller uppsåtliga felaktiga handlingar.

 

Om kampanjen av någon anledning inte kan genomföras som planerat förbehåller sig sponsorn rätten att, efter eget och absolut gottfinnande (men med medgivande från Régie des alcools, des courses et des jeux (”Régie”) i provinsen Quebec, Kanada), avbryta, avsluta eller ändra kampanjen eller fortsätta med kampanjen, inklusive att utse en vinnare på ett sätt som anses skäligt och rimligt, inklusive att utse en vinnare bland de kvalificerade bidrag som mottagits före ett sådant avbrytande, avslut eller en sådan ändring. Under inga omständigheter delas fler priser ut än vad som anges i dessa officiella regler. Om det på grund av tekniska, typografiska, mekaniska eller administrativa fel, tryckfel, produktionsfel, datorfel eller andra fel finns fler vinnare än vad som anges i dessa officiella regler görs en slumpmässig dragning bland de som gör anspråk på priset för att fastställa vinnaren.

 

UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE TILLHANDAHÅLLS ALLT GÄLLANDE DENNA KAMPANJ, INKLUSIVE PRISERNA, I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER OM ATT DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG.

 

9.     TILLÄMPLIG LAG: I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar kommer dessa regler och eventuella tvister som uppstår under dem eller som har samband med kampanjen att regleras enligt nedan:

 

REGIONSSPONSOR

GÄLLANDE LAG

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

För deltagare som bor i SIEE-regionen ska dessa regler tolkas i enlighet med lagarna i England och parterna (deltagaren och arrangören) ska underställa sig domstolarna i England och Wales icke-exklusiva jurisdiktion.

Sony Interactive Entertainment, LLC.

För deltagare som bor i ett land inom SIEA-regionen (utom Quebec-invånare) gäller dessa regler som regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till lagvalsregler. Varje tvist som inte är föremål för skiljedom och som inte har inletts i småmålsdomstol kan tas upp av endera parten i en domstol med behörig jurisdiktion i antingen de högsta domstolarna för delstaten Kalifornien i och för County of San Mateo eller i USA:s federala domstol för Northern District i Kalifornien.

QUEBEC-INVÅNARE: Eventuella rättstvister som respekterar genomförandet eller anordnandet av en publicitetstävling kan skickas till Régie för ett avgörande.  Varje rättstvist som gäller tilldelningen av ett pris får endast hänskjutas till Régie i syfte att hjälpa parterna att nå en uppgörelse.

Sony Interactive Entertainment Inc.

För deltagare som bor i SIEI-regionen ska dessa regler tolkas i enlighet med lagarna i Japan och parterna (deltagaren och arrangören) ska underställa sig domstolarna i Tokyos icke-exklusiva jurisdiktion.

 

Deltagare och regional sponsor underställer sig var och en den exklusiva jurisdiktionen och platsen för respektive domstol som anges ovan, och avstår från alla jurisdiktioner, lokaler och obekväma foruminvändningar mot dessa domstolar. I rättstvister om att verkställa någon del av detta avtal kommer alla kostnader och avgifter, inklusive advokatarvoden, att betalas av den icke-segrande parten.

 

10.  SEKRETESS: Sponsorns sekretesspolicy finns på https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

För Argentina, Chile, Mexiko och Brasilien: deltagande omfattar uttryckligt tillstånd för offentlig spridning, överföring, återsändning, reproduktion eller publicering av inspelningar, fotografier, bilder eller bild- och röstinspelningar eller personuppgifter för deltagarna i allmänhet och vinnaren i synnerhet, i alla former av kommunikation (visuell, audiovisuell eller annan form, inbegripet presentation via tv, antenn, kabel, satellit, radio, Internet osv.) för alla ändamål under tävlingsperioden och upp till tre (3) år efter att tävlingen har slutförts, utan att deltagaren har rätt att begära ersättning eller kompensation. Deltagarna garanterar att det inte finns någon tredje part som har exklusiva rättigheter till utställning, publikation, spridning eller återgivning av röst- och/eller personuppgifter. I annat fall åtar de sig att hålla sponsorn skadeslös från alla påståenden som tredje part kan göra av detta skäl. Deltagarna erkänner att deltagande inte orsakar dem någon ekonomisk skada, varför de avstår från alla anspråk som de kan göra på grund av den minskade inkomsten.

 

Gällande Argentina – SKYDD AV PERSONUPPGIFTER: Deltagarna kan få tillgång till uppgifter som tillhandahålls kostnadsfritt med minst sex (6) månaders mellanrum, såvida inte ett berättigat intresse av detta har bevisats i enlighet med bestämmelserna i artikel 14.3 i lag nr 25 326. DET NATIONELLA DIREKTORATET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, kontrollorganet i lag nr 25 326.

 

11.  Publicitetsrättigheter: Genom att delta i den här kampanjen samtycker varje deltagare till att ge sponsorn möjlighet att använda sitt PSN-ID och sin avatar i samband med rimlig grad av publicitet av kampanjen på PlayStation-kanaler.

 

Sponsorn måste antingen publicera eller göra tillgänglig information som anger att ett giltigt pris har utgetts och att priserna har utdelats till de bekräftade vinnarna. För att uppfylla denna skyldighet kan sponsorn publicera vinnarnas efternamn och län/delstat. Om en vinnare motsätter sig att deras namn publiceras eller görs tillgängligt ska du kontakta sponsorn på den e-postadress som anges i sekretesspolicyn. Observera att sponsorn fortfarande kan vara skyldig att tillhandahålla en fullständig lista med Vinnarna till en tillsynsmyndighet eller till annan tredje part i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

 

12.  ALLMÄNT: Alla försök att delta i den här kampanjen utöver vad som beskrivs här är ogiltiga. Sponsorn förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera deltagare som befunnits eller misstänks manipulera kampanjens funktion. handla i strid med dessa officiella regler eller handla på ett osportsligt sätt eller i avsikt att störa kampanjens normala gång. Alla försök att delta i den här kampanjen på annat sätt än vad som anges i de här officiella reglerna är ogiltiga. Om det upptäcks att en person har anmält sig eller försökt anmäla sig fler än en gång med flera telefonnummer, e-postadresser, bostadsadresser, flera identiteter, IP-adresser, användning av proxyservrar eller liknande, ogiltigförklaras alla bidrag från den personen och den personen tilldelas inte eventuella priser som han/hon kunde ha varit berättigad till. Alla försök att delta i kampanjen med hjälp av robotar, automatiska metoder, makron, programmerade metoder, tredje part eller liknande metoder ogiltigförklaras och den person som använt sig av dem diskvalificeras. Deltagare eller potentiella vinnare kan vara skyldiga att tillhandahålla identitetsbevis och behörighetsintyg enligt sponsorns krav. Vid tvist om vinnarens identitet kommer det vinnande bidraget att deklareras av den auktoriserade kontoinnehavaren av den e-postadress som lämnas in på registreringsformuläret som är knutet till ett sådant bidrag. ”Behörig kontoinnehavare” definieras som den fysiska person som tilldelats en e-postadress av en internetleverantör, onlinetjänstleverantör eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitut) som ansvarar för att tilldela e-postadresser till den domän som är kopplad till den e-postadress som skickats in. Varje deltagare kan behöva uppvisa bevis på att han eller hon är en behörig kontoinnehavare. VARNING! ALLA FÖRSÖK ATT AVSIKTLIGT SKADA EN WEBBPLATS ELLER UNDERGRÄVA DEN LEGITIMA VERKSAMHETEN I KAMPANJEN ÄR ETT BROTT MOT STRAFFRÄTTEN OCH CIVILRÄTTEN. OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS FÖRBEHÅLLER SIG SPONSORN RÄTTEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND ELLER ANNAN KOMPENSATION AV DEN ELLER DE PERSONER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR FÖRSÖKET I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. Om någon bestämmelse i dessa officiella regler eller något ord, någon fras, klausul, mening eller annan del av dem av någon anledning skulle anses vara ogenomförbar eller ogiltig ska denna bestämmelse eller del av den ändras eller strykas på ett sådant sätt att de återstående bestämmelserna i dessa officiella regler blir giltiga och verkställbara. Om någon bestämmelse i dessa officiella regler eller i prisdokumenten är ogiltig eller inte kan verkställas påverkas inte giltigheten eller verkställbarheten för någon annan bestämmelse. Ingen deltagare har rätt att göra ändringar i dessa officiella regler. Sponsorns underlåtenhet att verkställa något av villkoren i dessa officiella regler ska inte utgöra ett avstående från denna bestämmelse som fortfar att gälla i full kraft. Alla bidrag och/eller allt material som skickas in faller i sponsorns ägo och returneras inte. Vid en eventuell konflikt mellan någon information om kampanjen som finns i dessa officiella regler och kampanjuppgifter i något marknadsföringsmaterial (inklusive men inte begränsat till försäljningsställen, tv-reklam och tryckt reklam, reklamförpackningar och andra marknadsföringsmedia), gäller den information om kampanjen som finns i dessa officiella regler.

 

13.  Lista över vinnare: För en lista över vinnare bör intresserade personer skicka ett frankerat kuvert med en adress till de adresser som anges i följande tabell för din region:

 

 

Adress

SIEA-regionen

Lista över vinnare, Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021-kampanj, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA.

SIEE-regionen

Lista över vinnare, Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021-kampanj, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

SIEI-regionen

Lista över vinnare, Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021-kampanj, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan.

 

Förfrågningar om vinnarlista måste tas emot senast 30 dagar efter det att den övergripande kampanjperioden har löpt ut.

 

Om en vinnare motsätter sig att deras namn görs tillgängligt för allmänheten ska vederbörande kontakta sponsorn på den e-postadress som anges i sekretesspolicyn.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Med ensamrätt.