Dostęp do podręcznika użytkownika konsoli PS5

Jak wyświetlić podręcznik użytkownika konsoli PS5

Dowiedz się, gdzie znaleźć i jak przeglądać podręcznik użytkownika konsoli PlayStation®5.

Jak wyświetlić podręcznik użytkownika konsoli PS5

  1. Na ekranie głównym konsoli PS5™ otwórz Ustawienia > Podręcznik użytkownika, zdrowie i bezpieczeństwo oraz pozostałe informacje.

  2. Wybierz Podręcznik użytkownika.

Co to jest podręcznik użytkownika konsoli PS5?

Podręcznik użytkownika przedstawia główne funkcje i ustawienia konsoli PS5, a także wskazówki usprawniające jej używanie. Można go znaleźć w menu Ustawienia na konsoli.

Jak przeglądać podręcznik użytkownika konsoli PS5

Aby przeglądać podręcznik użytkownika na konsoli PS5, użyj tych przycisków na kontrolerze.

Przycisk

Akcja

L1

Wstecz

R1

Dalej

Przyciski kierunku

Przeniesienie zaznaczenia

Lewy drążek

Przeniesienie wskaźnika

Prawy drążek

Przewijanie

Przycisk krzyżyk

Wybór

Przycisk kółko

Wstecz

Aby zamknąć podręcznik użytkownika i wrócić do pierwotnego ekranu, naciśnij przycisk opcji i wybierz Zamknij. Możesz też naciskać przycisk kółko do chwili powrotu do ekranu oryginalnego.

  • Możesz zmienić wygląd podręcznika, w jego prawym górnym rogu wybierając „Motyw”.
  • Wygląd i specyfikacje konsoli różnią się w zależności od modelu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej z konsolą.

Jak wyświetlić podręczniki użytkownika online

Instrukcje dotyczące Twojego produktu PlayStation możesz znaleźć, zaglądając do tego podręcznika:

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej