Nasadka z przyciskami tylnymi DUALSHOCK®4

Nasadka z przyciskami tylnymi DUALSHOCK®4

Dowiedz się, jak zacząć korzystać z nasadki z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4.

Konfiguracja nasadki z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4

Nasadka z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4 jest kompatybilna wyłącznie z kontrolerem bezprzewodowym DUALSHOCK 4.

 1. Wyłącz kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4, przytrzymując przycisk PS > Dźwięk/urządzenia  > Wyłącz urządzenie  > DUALSHOCK 4.

 2. Ustaw wtyczkę słuchawek stereo nasadki równo z gniazdem słuchawek stereo kontrolera i wciśnij nasadkę w kontroler.

 3. Naciśnij przycisk PS, żeby włączyć kontroler.

 4. Naciśnij dwukrotnie przycisk ekranu na nasadce, aby przełączać się między trzema profilami domyślnymi.

Jak dostosować przypisania przycisków nasadki DUALSHOCK 4

 1. Przytrzymaj przycisk ekranu wciśnięty przez 1 sekundę, by włączyć tryb programowania. Na ekranie zacznie migać numer profilu, informując, że jesteś w trybie programowania.

 2. Naciśnij lewy lub prawy przycisk tylny, aby wybrać przypisanie przycisku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk tylny, aby przewinąć dostępne przypisania.

 3. Kliknij raz przycisk ekranu, by wyjść z trybu programowania i zapisać profil.

Aby dostosować inny profil:
 1. Przytrzymaj przycisk ekranu wciśnięty przez 1 sekundę, by włączyć tryb programowania. 
 2. Kliknij dwukrotnie, aby zaprogramować kolejny profil.

Resetowanie nasadki z przyciskami tylnymi DUALSHOCK 4

Aby przywrócić domyślne profile nasadki:

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy tylny przycisk, prawy tylny przycisk i przycisk ekranu. 
 2. Gdy na ekranie pojawi się ikona resetowania, przytrzymaj przyciski przez kolejne 5 sekund. 
 3. Gdy pojawi się HJKL, resetowanie jest zakończone.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej