Aktualizacja oprogramowania systemu PlayStation®3

Aktualizacja oprogramowania systemu PlayStation®3

Pobierz najnowszą aktualizację

Aktualizacja oprogramowania systemu PlayStation®3 do wersji 4.89

Aktualizacja oprogramowania systemu PlayStation 3 jest dostępna od 2022-05-10 r. Pobranie oprogramowania systemu PS3 w wersji 4.89 wymaga minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym systemu PS3 (aktualizacja za pomocą systemu) lub na wymiennym nośniku pamięci (aktualizacja za pomocą komputera).

Zawsze należy aktualizować system PS3 do najnowszej wersji oprogramowania systemu. Aktualizując system, uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcji, poprawionej prostoty obsługi i wyższego poziomu zabezpieczeń.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Zapisz jako”, aby rozpocząć pobieranie.

Wersja 4.89

W celu zwiększenia ochrony konta podczas wpisywania się do PlayStation Network wymagane jest teraz podanie hasła urządzenia.

Tworzenie konta w PlayStation Network i niektóre funkcje zarządzania kontami nie są już dostępne na konsoli. Korzystaj z przeglądarki na komputerze lub przeglądarki mobilnej, aby używać funkcji zarządzania kontami z większą wydajnością, szybkością i bezpieczeństwem.

Wersja 4.88

Ta aktualizacja oprogramowania systemu poprawia ogólną wydajność systemu.

Jak zaktualizować

Możesz zaktualizować oprogramowanie systemu PS3 wykorzystując dowolną z metod opisanych poniżej.

Pobierz dane aktualizacyjne do systemu bezpośrednio z Internetu. Najnowsza aktualizacja jest pobierana automatycznie.

  • Wybierz Ustawienia > Aktualizacja systemu.
  • Wybierz Aktualizuj przez Internet. Pobierz najnowsze dane aktualizacyjne z Internetu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać operację.

Użyj pliku aktualizacji, który znajdziesz na płycie z grą, aby zaktualizować oprogramowanie systemu.

W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS3
  • Płytę z plikiem aktualizacji

Po uruchomieniu płyty z najnowszą wersją oprogramowania systemu, na ekranie pojawi się ekran, który poprowadzi Cię przez proces aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację.

Tę metodę aktualizacji można wykorzystać, jeśli Twój system PS3 nie jest podłączony do Internetu. Pobierz plik aktualizacji na komputer i zapisz go na urządzeniu pamięci masowej USB. Skopiuj zapisany plik do pamięci systemu PS3, aby go zaktualizować.

Aby przeprowadzić standardową procedurę aktualizacji, postępuj zgodnie z opisanymi poniżej czynnościami. 

W celu wykonania aktualizacji należy posiadać:

  • System PS3
  • Komputer podłączony do Internetu
  • Urządzenie pamięci masowej USB, np. dysk flash USB

    * Wymagane jest ok. 320 MB wolnego miejsca.

1. Na urządzeniu pamięci masowej USB utwórz foldery, w których zapiszesz plik aktualizacji.

Korzystając z komputera, utwórz folder o nazwie „PS3”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).

2. Pobierz aktualizację, zapisując pliki w folderze „UPDATE” utworzonym w kroku 1.

Zapisz plik pod nazwą „PS3UPDAT.PUP”.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Zapisz jako”, aby rozpocząć pobieranie.

3. Podłącz do systemu PS3 urządzenie pamięci masowej USB, na którym zapisano plik aktualizacji, a następnie na ekranie funkcji wybierz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

Jeśli system PS3 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwę pliku, używając znaków jednobajtowych pisanych dużymi literami.

Uwagi

  • W przypadku niektórych tytułów przed uruchomieniem gry będzie konieczne zaktualizowanie oprogramowania systemu PS3.
  • Nie należy dokonywać aktualizacji, używając danych innych niż oficjalne dane aktualizacji udostępnione w sieci lub na płytach przez firmę Sony Interactive Entertainment , jak również dokonywać aktualizacji metodami innymi niż te opisane w dokumentacji produktu lub na tej stronie. Jeśli aktualizacja została dokonana przy użyciu danych z innego źródła, inną metodą lub w systemie PS3, który w jakikolwiek sposób został zmodyfikowany, system może nie działać poprawnie i zainstalowanie na nim oficjalnych danych aktualizacji może nie być możliwe. Może to także doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji systemu PS3 i utrudnić korzystanie z usług gwarancyjnych i naprawczych zapewnianych przez firmę Sony Interactive Entertainment.