Veiledning til PlayStation Plus-kuponger 

Finn ut hvordan PlayStation®Plus-nivåkuponger fungerer og hvordan de kan konverteres.

Hva er PlayStation Plus-nivåkuponger?

PlayStation Plus-nivåkuponger gir deg tilgang til bestemte PlayStation Plus-nivåer. Nivået og betalingsplanen for medlemskapet er oppført på kupongen. 

Vær oppmerksom på at etter den opprinnelige PlayStation Plus-perioden som er oppført på kupongen, kan medlemskapet fortsette med en annen betalingsfrekvens enn den opprinnelige perioden. Sjekk kupongen for detaljer.

  • Hvis du ikke har et PlayStation Plus-medlemskap, gir en innløsing av denne typen kupong deg tilgang til PlayStation Plus-nivået og betalingsplanen som er oppført på kupongen. 
  • Hvis du er på et lavere PlayStation Plus-nivå enn kupongen du løser inn, oppgraderer kupongen PlayStation Plus-nivået.
  • Hvis du er på samme PlayStation Plus-nivå som kupongen du løser inn, legger kupongen til den oppførte tiden for det gjeldende PlayStation Plus-medlemskapet.

Kan jeg oppgradere PlayStation Plus-medlemskapsnivået med en kupong?

Ja. Hvis du har et eksisterende PlayStation Plus-medlemskap og ønsker å oppgradere til et høyere nivå, kan du løse inn en PlayStation Plus-kupong for det ønskede medlemsnivået. 

Når du løser inn kupongen, oppgraderes medlemskapet ditt, og de gjenværende dagene på det forrige nivået konverteres til et tilsvarende antall dager på det nye nivået, basert på prisen på PlayStation Store.

Kan jeg løse inn en PlayStation Plus-kupong uten et medlemsnivå?

Hvis du ikke har et aktivt medlemskap, vil en eldre PlayStation Plus-kupong gi deg tilgang til PlayStation Plus Essential i tidsperioden som er angitt på kupongen. For eksempel: En 1-måneders PlayStation Plus-kupong gir tilgang til én måned med PlayStation Plus Essential. 

Hvis du er en eksisterende kunde, konverteres PlayStation Plus-kupongen du løser inn, til en tidsperiode på det gjeldende PlayStation Plus-medlemsnivået basert på PlayStation Store-prisen. Se konverteringstabellen for mer informasjon.  

Ikke-abonnent 
Konvertert til 31 dager med PlayStation Plus Essential 

Essential
konvertert til 31 dager med PlayStation Plus Essential 

Extra
konvertert til 20 dager med PlayStation Plus Extra.

Premium
konvertert til 17 dager med PlayStation Plus Premium.

Ikke-abonnent 
konvertert til 92 dager med PlayStation Plus Essential 

Essential
konvertert til 92 dager med PlayStation Plus Essential 

Extra
konvertert til 58 dager med PlayStation Plus Extra.

Premium
konvertert til 46 dager med PlayStation Plus Premium.

Ikke-abonnent 
konvertert til 365 dager med PlayStation Plus Essential 

Essential
konvertert til 365 dager med PlayStation Plus Essential 

Extra
konvertert til 219 dager med PlayStation Plus Extra.

Premium
konvertert til 183 dager med PlayStation Plus Premium.

Kan jeg løse inn en PlayStation Now-kupong?

Hvis du ikke har et aktivt medlemskap, gir PlayStation Now-kupongen du løser inn, deg tilgang til PlayStation Plus Premium i tidsperioden som tilsvarer PlayStation Store-prisen på den opprinnelige kupongen. Se konverteringstabellen nedenfor for mer informasjon. 

Hvis du er en eksisterende kunde, konverteres PlayStation Now-kupongen du løser inn, til en tidsperiode på det gjeldende PlayStation Plus-medlemsnivået som tilsvarer PlayStation Store-prisen for kupongen du løser inn. Se konverteringstabellen nedenfor for mer informasjon. 

Ikke-abonnent 
Konvertert til 18- dagers PlayStation Plus Premium.

Essential
Konvertert til 35- dagers PlayStation Plus Essential 

Extra
konvertert til 22 dager med PlayStation Plus Extra.

Premium
konvertert til 18 dager med PlayStation Plus Premium.

Ikke-abonnent 
Konvertert til 46- dagers PlayStation Plus Premium

Essential
konvertert til 92 dager med PlayStation Plus Essential 

Extra
konvertert til 58 dager med PlayStation Plus Extra.

Premium
konvertert til 46 dager med PlayStation Plus Premium.

Ikke-abonnent 
Konvertert til 183- dagers PlayStation Plus Premium

Essential
Konvertert til 365- dagers PlayStation Plus Essential 

Extra
konvertert til 219 dager med PlayStation Plus Extra.

Premium
konvertert til 183 dager med PlayStation Plus Premium.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre