Systemprogramvareoppdatering for PlayStation®Vita og PlayStation®TV

Systemprogramvareoppdatering for PlayStation®Vita og PlayStation®TV

Få siste oppdatering

Systemprogramvareoppdatering 3.74

En oppdatering av systemprogramvaren til PlayStation Vita- og PlayStation TV-systemene ble utgitt 10. mai 2022. Du kan bruke denne til å oppdatere systemprogramvaren til versjon 3.74.

Oppdater alltid systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Ved å oppdatere kan du glede deg over nye funksjoner og forbedret bruk og sikkerhet.

Høyreklikk og velg «Lagre som» for å starte nedlastingen.

Versjon 3.74

Nå krever innlogging på PlayStation Network at du har et enhetspassord. Dette er gjort for å forbedre kontosikkerheten.

Opprettelse av PlayStation Network-konto og noen andre funksjoner for kontoadministrasjon er ikke lenger tilgjengelige på konsollen. Bruk en nettleser på PC eller mobiltelefon for å benytte deg av funksjonene for kontoadministrasjon med forbedret ytelse, hastighet og sikkerhet.

Versjon 3.73

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Slik oppdaterer du

Du kan oppdatere systemprogramvaren til PS Vita og PS TV ved å bruke metodene nedenfor.

PS Vita-system

Bruk Wi-Fi-funksjonen på PS Vita-systemet til å oppdatere systemet via Internett.

Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

 • PS Vita-system
 • Internett-tilkobling (trådløs)

Du må konfigurere PS Vita-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i PS Vita-systemets brukerhåndbok.

Hvis du vil utføre en oppdatering med Wi-Fi, går du til Innstillinger > Start > Systemoppdatering > Oppdater ved bruk av Wi-Fi på et sted som har et tilgangspunkt du kan bruke. PS Vita-systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

Du kan ikke utføre en oppdatering med dataoverføring via et mobilt nettverk (3G).

Bruk nettverksfunksjonen på et PS3-system til å oppdatere systemet via Internett.

Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

 • PS Vita-system
 • PS3-system

– Systemprogramvaren må være versjon 4.00 eller nyere.

– Gjør klar en tilkobling til Internett.

Du må konfigurere PS3-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i PS3-systemets brukerhåndbok.

 1. Koble sammen PS Vita-systemet og PS3-systemet med en USB-kabel.
 2. Alle åpne programmer må være lukket, og Bruker må være valgt.
 3. På PS Vita-systemet går du til Innstillinger > Start > Systemoppdatering > Oppdater ved å koble til et PS3-system.

PS Vita-systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

Bruk datamaskinens nettverksfunksjon (Windows®/Mac) til å oppdatere systemet via Internett.

Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

 • PS Vita-system
 • Datamaskin (Windows®/Mac)

– Koble den til Internett.

– Last ned og installer Innholdsadministrator-assistent for PlayStation på datamaskinen.

Du kan laste ned programmet fra følgende nettsted:

http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

1. Kontroller at Innholdsadministrator-assistent kjører på datamaskinen.

    Windows:
    Se etter Innholdsadministrator-assistent-ikonet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen.

    Mac:
    Se etter Innholdsadministrator-assistent-ikonet på menylinjen.

2. Koble sammen PS Vita-systemet og datamaskinen med en USB-kabel.

3. På PS Vita-systemet går du til Innstillinger > Start > Systemoppdatering > Oppdater ved å koble til en PC.

‎PS Vita-systemet sjekker automatisk via Internett om du har den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

Bruk en oppdateringsfil på et PS Vita-kort til å oppdatere systemet.

Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

 • PS Vita-system / PS TV-system
 • Et PS Vita-kort som inneholder en oppdateringsfil

Når du spiller et spill som inneholder en oppdateringsfil for en nyere versjon, vises et skjermbilde som veileder deg gjennom oppdateringsprosessen. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

PS TV-system

Bruk nettverksfunksjonen på et PS TV-system til å oppdatere systemet via Internett.

Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

 • PS TV-system
 • Internett-tilkobling (kablet eller trådløs)

Du må konfigurere PS TV-systemets nettverksinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i PS TV-systemets brukerhåndbok.

Når du velger Innstillinger > Start > Systemoppdatering, sjekker PS TV-systemet automatisk om du har den nyeste versjonen av systemprogramvaren på Internett. Hvis det finnes en oppdateringsfil til en nyere versjon, blir denne lastet ned til systemet. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen, og lagre den deretter på en USB-flashstasjon. Kopier den lagrede filen til PS TV-systemet for å oppdatere systemet.

Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

 • PS TV-system
 • Datamaskin (Windows / Mac)
  Du må koble til Internett.
 • USB-flashstasjon
  Det må være 150 MB med ledig plass.
 1. På USB-flashstasjonen oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.
  Ved hjelp av en datamaskin kan du opprette en mappe som heter PSVITA på USB-flashstasjonen. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.
 2. Last ned oppdateringsfilen og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.
  Lagre filen med filnavnet PSVUPDAT.PUP.
  [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen
 3. Slå av strømmen til PS TV-systemet.
 4. Trykk på og hold nede av/på-knappen på PS TV-systemet i minst sju sekunder for å slå på strømmen.
  Systemet starter opp i sikkerhetsmodus.
 5. Koble til en kontroller ved hjelp av en USB-kabel, og trykk deretter på PS-knappen.
 6. Velg Oppdater systemprogramvaren > Oppdater fra USB-lagringsenhet.
 7. Koble USB-flashstasjonen som oppdateringsfilen er lagret på, til PS TV-systemet.

Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

Hvis PS TV-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.

Merknader

 • Ikke last ned eller installer oppdateringen med andre data enn den offisielle oppdateringsfilen eller et PS Vita-kort du får oppgitt av Sony Interactive Entertainment. Ikke last ned eller installer oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i systemdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis du laster ned eller installerer oppdateringsdataene fra en annen kilde, med en annen metode eller på et PS Vita-system som har blitt endret eller modifisert, kan det hende at PS Vita-systemet ikke fungerer riktig eller at det ikke kan installere de offisielle oppdateringsdataene. Hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre PS Vita-systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få garantiberettiget service og reparasjoner fra Sony Interactive Entertainment.
 • Ikke slå av eller ta ut minnekortet på PS Vita-systemet under oppdateringsprosessen. En forstyrrelse av oppdateringen kan føre til systemfeil.
 • Det kan hende at det ikke er mulig å starte oppdateringen hvis batterinivået er lavt.
 • Det kan hende at enkelte program eller noe innhold ikke kan brukes uten å oppdatere systemprogramvaren først.

Systemprogramvare

 • Oppdateringene av systemprogramvaren til PS Vita og PS TV som er installert på systemet, er underlagt en begrenset lisens fra Sony Interactive Entertainment Inc. Gå til http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ for å få mer informasjon.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre