Konfigurere ladestasjonen til PS VR2 Sense-kontrollerne

Slik konfigurerer du ladestasjonen til PS VR2 Sense-kontrollerne

Finn ut hvordan du lader PlayStation VR2 Sense™-kontrollere ved hjelp av ladestasjonen til PS VR2 Sense-kontrollerne.

Slik kan du lade med ladestasjonen til PS VR2 Sense-kontrollerne

 1. Koble den medfølgende strømledningen (A) til den medfølgende strømadapteren (B). 
 2. Koble strømadapteren (B) til DC IN-kontakten (C) på ladestasjonen. Koble til alt annet før du setter strømledningen i stikkontakten.
 1. Koble ladeadapterne til PlayStation VR2 Sense™-kontrollerne.
  De venstre og høyre ladeadapterne kan byttes om på.

 1. Koble hver av kontrollerne til ladestasjonen.
  Når ladeadapterne er koblet til, setter du hver kontroller inn i ladestasjonens kontakt.
 • Kontrollerens statusindikator blinker sakte hvitt og slås av når ladingen er fullført.

 • Ikke bruk kontrollerne mens de lades.

 • Ladestasjonen kan lade en venstre og høyre kontroller samtidig.

Slik fjerner du kontrollerne fra ladestasjonen til PS VR2 Sense-kontrollerne

 • Løft kontrolleren ut av ladestasjonen for å fjerne den.
 • Du kan fortsatt bruke kontrolleren mens ladeadapteren er koblet til.

Ladetid for PS VR2 Sense-kontrollere

 • Det tar ca. 1,5 timer å lade kontrollerne helt opp når batteriet er helt utladet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre