Informasjon om renoveringsprosessen for PlayStation-enheten utenom garantien

Informasjon om renoveringsprosessen for PlayStation-enheten utenom garantien

Informasjon om renoveringsprosessen for PlayStation-konsollen utenom garantien

OOW-tjenesten er en bytteservice som består i at SIEE gir deg en fullt renovert PlayStation®-konsoll i bytte mot en defekt PlayStation®-konsoll etter at du har betalt OOW-gebyret.

OOW-gebyret som skal betales, inkluderer merverdiavgift og inngående/utgående frakt. 

Med OOW-gebyret kan vi utføre en renoveringsprosess av høy kvalitet.

Alle renoverte konsoller behandles av en av de kvalifiserte teknikerne/ingeniørene våre på et av de autoriserte PlayStation-servicesentrene våre.

Renoveringen er svært arbeidskrevende, og alle PlayStation-konsoller gjennomgår en rekke tester, målinger og diagnoser som tester konsollens funksjonalitet.  Alle kosmetiske deler på enheten byttes ut, og alle de store konsollmodulene, som strømforsyningen, Blu-ray-stasjonen, harddisken og hovedkretskortet, evalueres metodisk og kalibreres deretter i henhold til fabrikkstandarder.

Det siste trinnet i valideringen er belastningsprosessen, der den renoverte konsollen brukes med ekstra belastning over en forhåndsbestemt periode.  Denne siste testen er utformet for å sikre maksimal konsollytelse.

Informasjon om renoveringsprosessen for PlayStation VR utenom garantien

OOW-tjenesten er en bytteservice som består i at SIEE gir deg et fullt renovert PlayStation VR-hodesett i bytte mot et defekt PlayStation VR-hodesett etter at du har betalt OOW-gebyret.

OOW-gebyret som skal betales, inkluderer merverdiavgift og inngående/utgående frakt.

Med OOW-gebyret kan vi utføre en renoveringsprosess av høy kvalitet.

Alle renoverte PlayStation VR-hodesett behandles av en av de kvalifiserte teknikerne/ingeniørene våre på et av de autoriserte PlayStation-servicesentrene våre.

Renoveringsprosessen er svært arbeidskrevende.   Alle PlayStation VR-hodesett gjennomgår en rekke tester, målinger og diagnoser for å teste funksjonaliteten. Når det er nødvendig, erstattes kosmetiske deler på enheten, og alle store PlayStation VR-moduler som selve hodesettet og strømforsyningen evalueres metodisk og kalibreres deretter i henhold til fabrikkstandarder.

Det siste trinnet i valideringen er belastningsprosessen, der den renoverte enheten brukes med ekstra belastning over en forhåndsbestemt periode.  Denne siste sjekken sikrer at feilen er reparert uten bivirkninger.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre