Slik finner du serienummeret til en DualSense Edge trådløs kontroller

Finn ut hvor du finner serienummeret til en DualSense Edge™ trådløs kontroller.

Slik finner du serienummeret til en DualSense Edge trådløs kontroller

Skann QR-koden på baksiden av den trådløse DualSense Edge-kontrolleren for å se serienummeret.

Du finner også serienummeret på baksiden av den trådløse kontrolleren, under QR-koden.

  • Serienummeret består av 17 alfanumeriske tegn. 

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter