Panelen van je PS5-systeem verwijderen en bevestigen

Ontdek hoe je de panelen van je PlayStation®5-systeem kunt vervangen.

Verwijder de panelen wanneer je een M.2 SSD installeert, een discdrive aansluit of wanneer je de panelen vervangt.

Veiligheid

Lees de volgende veiligheidsmaatregelen voordat je de panelen verwijdert of bevestigt.

Let op

 • Buiten het bereik van kleine kinderen houden. Jonge kinderen kunnen kleine onderdelen inslikken en zo letsel oplopen. 
 • Als je het PS5®-systeem hebt uitgeschakeld en het netsnoer en de kabels hebt losgekoppeld, moet je wachten met het verwijderen en bevestigen van de panelen totdat het systeem is afgekoeld. De hoofdunit van je PS5-systeem kan direct na gebruik nog warm zijn. Als je het systeem dan vastpakt, kan dat brandwonden tot gevolg hebben. 
 • Zorg ervoor dat je vingers niet bekneld raken in de openingen tussen onderdelen en dat je je handen en vingers niet bezeert aan de hoeken van onderdelen. 
 • Zorg er bij het inschakelen van het systeem voor dat de panelen correct zijn bevestigd. Als de panelen niet correct zijn geïnstalleerd, kan de hoofdunit oververhit raken.

De panelen van je PS5-systeem verwijderen en vervangen

Controleer eerst het modelnummer van je PS5®-systeem.

Selecteer je model PS5-systeem in de onderstaande lijst voor instructies.

Plaats je systeem op een zachte doek die op een vlakke ondergrond ligt voordat je de panelen verwijdert of bevestigt.

Elk paneel heeft een andere vorm. Gebruik de actietoetsen aan de binnenkant van het paneel als richtlijn om ervoor te zorgen dat je het paneel in de juiste positie bevestigt.

Alle panelen kunnen op dezelfde manier worden verwijderd en bevestigd.

 1. Ga naar het Controlecentrum en selecteer Stroom > PS5 uitschakelen.
  Het scherm wordt zwart, de activeringsindicator knippert wit en schakelt dan uit. 
 2. Verwijder het netsnoer en de kabels en wacht tot het PS5-systeem is afgekoeld.
  De hoofdunit van je systeem is direct na gebruik nog heet. 
 3. Plaats het systeem met de onderkant naar boven en de voorkant naar je toe en verwijder de voetjes. 
 4. Verwijder het paneel.
  Til het paneel iets van het systeem af om de klemmen los te maken en verwijder het.
 1. Bevestig het paneel.
  Lijn de klemmen op het paneel uit met de overeenkomstige montagegaten in het systeem en druk ze naar binnen totdat je een klik hoort.
 1. Bevestig de voetjes, sluit het netsnoer en de kabels aan en schakel het systeem in.

Verwijder het bovenpaneel

Het bovenpaneel van het PS5-systeem heeft een PlayStation-logo. 

 1. Ga naar het Controlecentrum en selecteer Stroom > PS5 uitschakelen.
  Het scherm wordt zwart, de activeringsindicator knippert wit en schakelt dan uit.
 2. Verwijder het netsnoer en de kabels en wacht tot het PS5-systeem is afgekoeld.
  De hoofdunit van je systeem is direct na gebruik nog heet.
 3. Verwijder de standaard.
 4. Plaats je PS5-systeem zodanig dat het PS-logo naar boven is gericht en de activeringstoets van je af is gericht. 
 5. Pak de linkerbenedenhoek van het paneel vast en verwijder het paneel door het iets omhoog en naar rechts te trekken.
  Het paneel komt omhoog.
 1. Bevestig het nieuwe bovenpaneel door het van rechts naar links te schuiven.
  Je hoort een klik wanneer het paneel vastzit.
 1. Sluit het netsnoer, de kabels en het basisstation aan en schakel het apparaat in.
  Of volg de onderstaande stappen om een nieuw onderpaneel te bevestigen.

Verwijder het onderpaneel

Het onderpaneel van het PS5-systeem heeft geen PlayStation-logo.

 1. Ga naar het Controlecentrum en selecteer Stroom PS5 uitschakelen.
  Het scherm wordt zwart, de activeringsindicator knippert wit en schakelt dan uit.
 2. Verwijder het netsnoer en de kabels en wacht tot het PS5-systeem is afgekoeld.
  De hoofdunit van je systeem is direct na gebruik nog heet.
 3. Verwijder de standaard.
 4. Plaats je PS5-systeem zodanig dat het PlayStation-logo naar beneden is gericht en de activeringstoets naar je toe is gericht.
 5. Pak de linkerbovenhoek van het paneel vast en verwijder dit door het iets omhoog en naar rechts te trekken.
  Het paneel komt omhoog.
 1. Bevestig het nieuwe onderpaneel door het van rechts naar links te schuiven.
  Je hoort een klik wanneer het paneel vastzit.
 1. Sluit het netsnoer, de kabels en het basisstation aan en schakel het apparaat in.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers