WS-114298-5

Mogelijk ben je niet online.

Deze foutmelding kan verschijnen als je probeert toegang te krijgen tot een online service, maar je niet online bent. Probeer het volgende:

  1. Zorg ervoor dat de online speelmodus is geselecteerd in het spel.
  2. Voer een internetverbindingstest uit via Instellingen > Netwerk > Internetverbinding testen en controleer of je goed bent verbonden met internet. Controleer ook je netwerkinstellingen en configureer deze opnieuw als dat nodig is.
  3. Er kan een probleem zijn aan de serverzijde. Controleer de statuspagina van PlayStation™Network of de website van de game om te zien of er serverfouten zijn of dat er onderhoud wordt uitgevoerd.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers