CE-30774-1

Kan niet updaten

De PlayStation®4-console kan de systeemsoftware niet bijwerken via een USB-opslagapparaat. Ga naar  Instellingen >Systeemsoftware-update  om je PS4™-console bij te werken.

Voer deze stappen uit als dat niet mogelijk is:

  1. Zorg ervoor dat je USB-opslagapparaat is geformatteerd als FAT of exFAT.
    • Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting van je pc/Mac. Klik op de rechtermuisknop en selecteer 'Formatteren' om het dialoogvenster te openen. Selecteer FAT of exFAT in het vervolgkeuzemenu onder 'Bestandssysteem'.
  2. Controleer of het updatebestand is opgeslagen volgens de juiste bestandsstructuur.
    • Maak op de computer een map met de naam 'PS4'. Maak in deze map een andere map met de naam 'UPDATE'. Het updatebestand ('PS4UPDATE.PUP') moet in de map 'UPDATE’ worden opgeslagen. Als het probleem aanhoudt, is het gedownloade bestand mogelijk beschadigd. Verwijder het updatebestand van je USB-apparaat en download het opnieuw. 
  3. Probeer het opnieuw
    • Als het probleem aanhoudt, verwijder dan het gedownloade bestand van je USB-station en download het opnieuw.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers