PS Portalin vianmääritys

Katso, miten voit ratkaista PlayStation Portal™ Remote Player -laitteen ongelmatilanteet.

PS Portalin uudelleenkäynnistys

 1. Paina virtapainiketta ja pidä se painettuna.
 2. Valitse Käynnistä uudelleen.

Jos et pysty käynnistämään PS Portalia uudelleen, kokeile seuraavaa. 

 1. Paina PS Portalin virtapainiketta ja pidä se painettuna.
 2. Odota, että PS Portal sammuu. Odota sitten 30 sekuntia.
 3. Paina PS Portalin virtapainiketta ja pidä se painettuna.
  Järjestelmä käynnistyy uudelleen.

Jos ongelmat jatkuvat, kokeile nollata järjestelmä kokonaan.

PS Portalin nollaus

Kun nollaat PS Portalin, sinut kirjataan ulos, ja kaikki PS Portalin tiedot ja asetukset poistetaan.

 1. Pyyhkäise näytön oikeasta yläkulmasta vasemmalle, jotta saat pikavalikon näkyviin. 
 2. Valitse Asetukset > Järjestelmä > Käyttöjärjestelmä > Nollausvalinnat.
 3. Valitse Nollaa.

PS Portal ei käynnisty

 1. Liitä PS Portal PlayStation®5-konsoliin mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
 2. Odota, että lataus on valmis, ennen kuin irrotat PS Portalin.
  Voit käyttää PS Portalia latauksen aikana.
 3. Paina PS Portalin virtapainiketta ja pidä se painettuna.
 4. Irrota PS Portal konsolista.

Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

Yhteysongelmat

Valitse ongelma vianmääritysohjeita varten.

 1. Tarkista PSN:n tilasivu.
 2. Varmista, että Wi-Fi toimii muiden laitteiden kanssa.
  Jos sinulla on Wi-Fi-ongelmia, ota yhteyttä verkkosi Internet-palveluntarjoajaan, jotta saat lisää tukea.
 3. Pyyhkäise PS Portalin näytön oikeasta yläkulmasta vasemmalle, jotta saat pikavalikon näkyviin. 
 4. Valitse Asetukset > Verkko > Määritä Internet-yhteys, ja etsi Wi-Fi-yhteytesi. 
 5. Kokeile siirtyä lähemmäs reititintä.
 6. Varmista, että käytät Internet-palveluntarjoajan, verkkopalveluntarjoajan tai verkon ylläpitäjän suosittelemia asetuksia. 

Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

Suosittelemme nopeaa yhteyttä, jonka lähetys- ja latausnopeudet ovat vähintään 5 Mb/s. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi suosittelemme nopeaa yhteyttä, jonka lähetys- ja latausnopeudet ovat vähintään 15 Mbps.

 1. Varmista, että Wi-Fi-yhteys on vakaa.
 2. Keskeytä kaikki Wi-Fi-verkkoosi yhdistetyissä laitteissa käynnissä olevat lataukset.
 3. Yritä käyttää PS5®-konsolia langallisella yhteydellä. Jos käytät langatonta yhteyttä, kokeile sijoittaa PS Portal ja PS5-konsoli lähemmäs reititintä ja varmista, ettei niiden välissä ole yhteyttä häiritseviä esteitä.

Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

Pariliitettyyn PS5-konsoliin ei saa yhteyttä

 1. Siirry PS5-konsolissa kohtaan Asetukset > Järjestelmä > Etäkäyttö ja valitse Ota etäkäyttö käyttöön.
 2. Siirry PS5-konsolissa kohtaan Asetukset > Järjestelmä > Virransäästö > Lepotilassa käytettävissä olevat ominaisuudet. Valitse Pysy yhteydessä Internetiin ja Salli PS5-järjestelmän kytkeminen päälle verkosta
 3. Varmista, että PS5-konsoli on yhdistetty Internetiin ja että olet kirjautunut sisään samalla tilillä.
 1. Testaa Internet-yhteys.
  Yritä yhdistää verkkoon toinen laite ja suorita yhteystesti.
  Jos sinulla on Wi-Fi-ongelmia, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, jotta saat lisää tukea.
 2. Kokeile käyttää PS5-konsolia langallisella yhteydellä. Jos käytät langatonta yhteyttä, kokeile sijoittaa PS Portal ja PS5-konsoli lähemmäs reititintä ja varmista, ettei niiden välissä ole yhteyttä häiritseviä esteitä.

Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

Kuvaongelmat

Jos etäkäytön aikana esiintyy kuvanlaatuun liittyviä ongelmia, tarkista Internet-yhteyden laatu.

 1. Pyyhkäise näytön oikeasta yläkulmasta vasemmalle, jotta saat pikavalikon näkyviin. 
 2. Valitse Asetukset > Näyttö ja kirkkaus, ja säädä kuvan asetuksia.

Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

Jumiutunut näppäin tai analoginen sauva

 1. Poista analogiseen sauvaan tai näppäimeen kertynyt lika pehmeällä liinalla ja yritä uudelleen.
 2. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

Näppäimet eivät toimi

 1. Kokeile PS Portalin nollaamista.
 2. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

Akku tyhjenee odotettua nopeammin

Akunkesto voi vaihdella käytön mukaan. 

Voit kokeilla pidentää akunkestoa vähentämällä värinän voimakkuutta, liipasintehosteen voimakkuutta ja näytön kirkkautta.

Äänen ongelmien vianmääritys

Valitse ongelma seuraavasta luettelosta.

 1. Tarkista, että PS Portalia ei ole mykistetty. 
 1. Yritä yhdistää yhteensopiva langallinen laite PS Portaliin.
 2. Jos langallisesta laitteesta kuuluu ääni, nollaa PS Portal.
 3. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.
 1. Tarkista, että PS Portalia ei ole mykistetty. 
 1. Varmista, että yhteensopivassa laitteessa on 3,5 mm:n äänituloliitäntä, ja että se toimii muiden laitteiden kanssa.
 2. Yritä käyttää toista yhteensopivaa langallista audiolaitetta tai PS Portal -kaiuttimia.
 3. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

Vain PlayStation Link™ -tekniikkaa käyttävät laitteet voivat muodostaa langattoman yhteyden PS Portaliin.

 1. Tarkista, että PS Portalia ei ole mykistetty.
 1. Varmista, että yhteensopiva audiolaite on ladattu.
 1. Varmista, että PS Portalin käyttöjärjestelmä on päivitetty.
 1. Yritä pariliittää yhteensopiva audiolaite uudestaan.
 2. Yritä käyttää audiolaitetta toisen yhteensopivan laitteen kanssa.
 3. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä meihin.

PS Portal ei värise

 1. Valitse Asetukset > Ohjain , ja varmista, että  Värinä on käytössä.
 2. Tarkista peliasetukset. Värinäasetus saattaa olla pois käytöstä.
 3. Varmista, että peli tukee värinää. Kaikissa peleissä ei ole tätä toimintoa. 

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen