PlayStation® ja ympäristö

Katso, mitä teemme ympäristön hyväksi ja miten sinä voit auttaa.

Jalanjälkemme

PlayStation ei keskity ainoastaan pelaamiseen. Olemme sitoutuneet myös kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka koskevat tuotteidemme ja liiketoimintamme aiheuttamaa kuormitusta. Lue lisää!

Päähankkeet

Sitoudumme lukuisiin valtiollisiin poliittisiin hankkeisiin, jotka koskevat maailmanlaajuisia ympäristöasioita.

Ympäristöhankkeet-video

Lapsille suunnattu UNEP VR360 -video, jossa kerrotaan ilmastovaikutuksista ja -toimista. Tehty PlayStation 4:n Dreams-pelissä.

YK:n Playing for the Planet Alliance

PlayStation osallistuu YK:n Playing for the Planet Alliancen toimintaan. YK:n ilmastohuippukokouksessa syyskuussa 2019 perustettu yhteenliittymä koostuu 21 videopeliyhtiöstä, jotka sitoutuvat ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin käyttämällä siinä hyödyksi omia alustojaan.

Tässä on muutamia hankkeita, joihin Sony on lupautunut mukaan:

 • Arvioimme, että PlayStation®4:n energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden ansiosta hiilidioksidimäärää vastaavat päästöt vähenevät noin 30 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä* (vastaa Tanskan yhteenlaskettuja hiilidioksidipäästöjä vuonna 2017).     
 • PS5-konsolissa tullaan hyödyntämään toimintoa,   joka pysäyttää pelin huomattavasti PS4:ää pienemmällä virrankulutuksella (arvioimme, että tämä voidaan saavuttaa noin 0,5 W:n kulutuksella).
 • Olemme arvioineet eri pelipalveluiden hiilijalanjälkeä ja tarjoamme kuluttajille neuvoja konsolien tehokkaaseen käyttöön (katso kohtaa [tuotteemme>Energiatehokkuus>Miten voin minimoida konsolin virrankulutuksen?]).
 • Työskentelemme toimialan ja ilmaston asiantuntijoiden kanssa tukeaksemme YK:n hanketta, jonka puitteissa kehitetään tieto- ja resurssipakettia pelinkehittäjille, jotka haluavat ymmärtää ilmastonmuutoksen teemoja ja haasteita sekä sisällyttää niitä peleihinsä.
 • Tutkimme mahdollisuuksia kehittää VR-sovelluksia, jotka kasvattavat tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.

YK:n Playing for the Planet Alliance

PlayStation osallistuu YK:n Playing for the Planet Alliancen toimintaan. YK:n ilmastohuippukokouksessa syyskuussa 2019 perustettu yhteenliittymä koostuu 21 videopeliyhtiöstä, jotka sitoutuvat ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin käyttämällä siinä hyödyksi omia alustojaan.

Tässä on muutamia hankkeita, joihin Sony on lupautunut mukaan:

 • Arvioimme, että PlayStation®4:n energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden ansiosta hiilidioksidimäärää vastaavat päästöt vähenevät noin 30 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä* (vastaa Tanskan yhteenlaskettuja hiilidioksidipäästöjä vuonna 2017).     
 • PS5-konsolissa tullaan hyödyntämään toimintoa,   joka pysäyttää pelin huomattavasti PS4:ää pienemmällä virrankulutuksella (arvioimme, että tämä voidaan saavuttaa noin 0,5 W:n kulutuksella).
 • Olemme arvioineet eri pelipalveluiden hiilijalanjälkeä ja tarjoamme kuluttajille neuvoja konsolien tehokkaaseen käyttöön (katso kohtaa [tuotteemme>Energiatehokkuus>Miten voin minimoida konsolin virrankulutuksen?]).
 • Työskentelemme toimialan ja ilmaston asiantuntijoiden kanssa tukeaksemme YK:n hanketta, jonka puitteissa kehitetään tieto- ja resurssipakettia pelinkehittäjille, jotka haluavat ymmärtää ilmastonmuutoksen teemoja ja haasteita sekä sisällyttää niitä peleihinsä.
 • Tutkimme mahdollisuuksia kehittää VR-sovelluksia, jotka kasvattavat tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.

*Noin 1,8 miljoonaa CO2 -tonnia tästä osuudesta johtuu Euroopan unionin valmiustilaa koskevan direktiivin (EC 1275/2008, EU 801/2013) noudattamisesta EU-maissa.

European Union Games Console Voluntary Agreement (VA) -sopimus

European Union Games Console Voluntary Agreement (VA) -sopimus

Euroopan unionin sisällä toimivat PlayStation , Microsoft ja Nintendo ovat allekirjoittaneet Games Console Voluntary Agreement -sopimuksen (EU-direktiivi 2009/125/EC). Tämä Euroopan komission vuonna 2015 vahvistama vapaaehtoinen sopimus määrittelee toimet, joiden tavoitteena on parantaa pelikonsoleiden energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta (lisätietoja osoitteessa efficientgaming.eu). Näitä ovat esimerkiksi

 • pakolliset automaattisen virrankatkaisun aikarajat
 • konsoleiden media- ja käyttötilojen virrankulutuksen enimmäisrajat 
 • konsolivalmistajien julkaisemat konsoleiden virrankulutustiedot   
 • pyrkimys tarjota takuunjälkeistä korjauspalvelua sekä asiakasneuvontaa konsoleiden ylläpidosta
 • sitoutuminen konsoleiden kierrätyksen parantamiseen.  

Vapaaehtoisen sopimuksen puitteissa on arvioitu, että nykyisen konsolisukupolven elinkaaren aikana säästetään energiaa noin 48 TWh (vastaa Portugalin vuotuista sähköntuotantoa). Sopimusta tarkastellaan uudelleen kahden vuoden välein, jotta jatkuva kehitys voidaan taata.

Tuotteemme

Lue lisää tuotteiden ympäristövaikutusten, kuten PlayStation-konsolin virrankulutuksen, vähentämisestä.

Toimitusketju

Rekka- ja lentokuljetukset aiheuttavat eniten hiilidioksidipäästöjä. Pyrimme kuljettamaan tuotteet kansainvälisesti aina suurissa erissä laivoissa tai junissa, jotta kuljetusten päästöt olisivat mahdollisimman pieniä.

Suuri osa lisälaitteistamme lähetetään yhdessä Kiinasta ja pakataan myyntipakkauksiin vasta paikallisesti. Tämä vähentää kuljetukseen käytettävien konttien määrää huomattavasti. 

Toimistotyöskentely 

Olemme kehittäneet toimipaikkakohtaisia tavoitteita ja toimia, joiden myötä pyrimme vähentämään toimistotyön ympäristövaikutuksia. Tähän mennessä olemme tehneet seuraavia toimenpiteitä:

Energia 

Useissa toimipisteissämme ympäri maailmaa on keskitytty energiatehokkuuteen. Ison-Britannian toimistoissa käytetään sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja sähkönkulutusta on laskettu 12 % vuoteen 2015 verrattuna. 

Lontoon toimistoissa on käyty läpi suuri uudistusohjelma, joka on laskenut energiankulutusta 19 % vuodesta 2015 – siitäkin huolimatta, että toimistotilaa on 15 % enemmän ja tiloissa on nyt myös henkilöstön voimistelusali. 

Yhdysvalloissa suunnitellaan sataprosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöä. Tähän mennessä tavoitteeseen on päästy jo San Mateon toimistoissa. Asennamme toimistojen uudistamisen yhteydessä kaikkiin kohteisiin myös energiaa säästäviä laitteita. Näitä ovat esimerkiksi LED-valaisimet ja liikkeentunnistusjärjestelmät. Kaikissa toimipisteissämme on myös sähköautojen latauspisteet.   

Aasiassa henkilöstä kannustetaan energian säästämiseen hyvien toimintatapojen sekä toimistojen uudistamisen yhteydessä asennettavien energiaa säästävien tekniikoiden avulla.  

Kierrätys

Britannian operatiivisissa toimistoissa kierrätettiin vuoden 2018 loppuun mennessä jo 74 prosenttia jätteistä. Yhtäkään roskaa ei päätynyt kaatopaikalle. Jätteet joko kierrätettiin tai toimitettiin muihin käsittelylaitoksiin. 

Tavoitteena on vähentää jätteen määrää entisestään. Tähän mennessä taukotiloista on poistettu kaikki vesipullot ja tetrapakkaukset. Nykyään vain viidesosa kahvilastamme ostetuista kahveista myydään kertakäyttömukissa. 

Yhdysvaltojen toimipisteissä on tunnistettu ja kartoitettu kaikki jätteiden lähteet, joten olemme voineet kiinnittää huomion tiettyihin ongelmiin, kuten kertakäyttömuoveihin, joita ei enää löydykään ruokailutiloistamme. Pyrimme minimoimaan ruokahävikin ja olemme laskeneet hiilijalanjälkemme, jonka perusteella olemme asettaneet tavoitteita tulevaisuuden kehitykselle. 

Aasian toimistoissa on otettu käyttöön kierrätysjärjestelmiä, joiden avulla on saavutettu alueellisia kierrätystavoitteita.

Yhteisötoiminnot

Lue lisää henkilöstön teoista yhteisön, luonnonsuojelun, ympäristön ja hyväntekeväisyyden puolesta.

Lisätietoja

Lisätietoja on Sony ja ympäristö -sivulla ja Sonyn nykypäivän orjuutta koskevalla sivulla.