Υποστήριξη PlayStation®VR

PlayStation®VR

Υποστήριξη PlayStation

Τα πρώτα βήματα με το VR

Ρύθμιση του συστήματος PS VR. 

Προσαρμογέας PlayStation®Camera

Μπορείτε να ζητήσετε εύκολα έναν προσαρμογέα μέσω διαδικτύου.

Βίντεο ρύθμισης του PlayStation®VR

Αναζητάτε εγχειρίδια του PlayStation;

Βρείτε το διαδικτυακό εγχειρίδιο για το σύστημα PlayStation.