Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας στις κονσόλες PlayStation®5 και PlayStation®4

Μάθετε την κατάσταση της κονσόλας σας χρησιμοποιώντας τις ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

Οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας στις κονσόλες PS5™ και PS4™ ανάβουν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υποδηλώνουν πληροφορίες κατάστασης.

Εκτός λειτουργίας

Η κονσόλα είναι πλήρως απενεργοποιημένη. Όταν η κονσόλα είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορεί να φορτίσει τα χειριστήρια μέσω USB, ή να κατεβάσει ή να εγκαταστήσει περιεχόμενο.

Ενεργοποίηση

Η ενεργοποίηση απαιτεί λιγότερο χρόνο όταν γίνεται από τη λειτουργία αδράνειας από ό,τι από την κατάσταση απενεργοποίησης. Κατά την ενεργοποίηση της κονσόλας, το λογότυπο PlayStation® θα πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη.

Ενεργοποιημένο

Η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά.

Είσοδος σε λειτουργία αδράνειας

Η λυχνία μπορεί να ανάβει με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα σε ορισμένες κονσόλες. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η λυχνία θα πρέπει να παραμένει σταθερά αναμμένη με πορτοκαλί χρώμα.

Λειτουργία αδράνειας

Η λειτουργία αδράνειας είναι μια κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, όπου η κονσόλα μπορεί να φορτίζει χειριστήρια, να κατεβάζει και να εγκαθιστά περιεχόμενο. Για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα από τη λειτουργία αδράνειας, κρατήστε πατημένο το κουμπί PS σε ένα ήδη συζευγμένο ή συνδεδεμένο με USB χειριστήριο.

 

Η κονσόλα απενεργοποιείται

Οι λυχνίες της κονσόλας αναβοσβήνουν με λευκό χρώμα και σβήνουν όταν η κονσόλα είναι πλήρως απενεργοποιημένη. Όταν η κονσόλα είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορεί να φορτίσει τα χειριστήρια μέσω USB, ή να κατεβάσει ή να εγκαταστήσει περιεχόμενο.

Σφάλμα κονσόλας

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μόνο με λευκό χρώμα ή, αν το μπλε χρώμα δεν αλλάζει ποτέ σε σταθερό λευκό, η κονσόλα έχει παγώσει και απαιτείται επίλυση του προβλήματος.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα επίλυσης προβλημάτων:

  1. Αποσυνδέστε την κονσόλα.
  2. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά την κονσόλα και ενεργοποιήστε τη.
  3. Αν το πρόβλημα επιμένει, εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό της κονσόλας στην Ασφαλή λειτουργία.

Η κονσόλα υπερθερμαίνεται

Η κονσόλα έχει υπερθερμανθεί και πρέπει να αποσταλεί για σέρβις.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης