Προβλήματα στην ανάγνωση δίσκων σε κονσόλα PlayStation®5

Προβλήματα στην ανάγνωση δίσκων σε κονσόλα PlayStation®5

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή ή τη φόρτωση ορισμένων παιχνιδιών σας στην κονσόλα PS5™, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να επιλύσουν το πρόβλημα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων δίσκου στην κονσόλα PS5

  1. Καθαρίστε τον δίσκο με ένα μαλακό καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή στάμπες.

  2. Εισαγάγετε άλλο παιχνίδι, δίσκο Blu-Ray ή DVD. Οι κονσόλες PS5™ δεν αναπαράγουν εγγεγραμμένους δίσκους ή CD ήχου.

Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Αν δοκιμάσατε τα παραπάνω βήματα και η κονσόλα PS5™ σας ακόμα δεν είναι σε θέση να διαβάζει δίσκους, η κονσόλα ενδέχεται να χρειαστεί σέρβις. Επισκεφτείτε τη σελίδα Fix & Replace για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και να δημιουργήσετε μια υπόθεση.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς υποστήριξης