Μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο συστημάτων PS4

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο συστημάτων PS4

Μάθετε πώς να μεταφέρετε δεδομένα από ένα σύστημα PlayStation®4 σε ένα άλλο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.

Πριν ξεκινήσετε:

 • Κατά τη μεταφορά δεδομένων από ένα σύστημα PS4 σε ένα άλλο, διαγράφονται όλα τα δεδομένα από το σύστημα PS4 στο οποίο μεταφέρετε τα δεδομένα. Το σύστημα PS4 από το οποίο μεταφέρετε τα δεδομένα δεν θα επηρεαστεί.
 • Θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λογισμικό συστήματος και στα δύο συστήματα PS4.

Δεδομένα που μπορούν να μεταφερθούν

 • Όλοι οι χρήστες και οι ρυθμίσεις που υπάρχουν στο σύστημά σας.
 • Παιχνίδια και αποθηκευμένα δεδομένα.
 • Στιγμιότυπα και κλιπ βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο σύστημά σας.
Δεδομένα που δεν μπορούν να μεταφερθούν
 • Αποθηκευμένα δεδομένα χρηστών που δεν έχουν συνδεθεί ποτέ στο PlayStation Network.
 • Πληροφορίες τροπαίων που δεν έχουν συγχρονιστεί με το PlayStation Network.
 • Δεδομένα κωδικών πρόσβασης, όπως για παράδειγμα οι κωδικοί πρόσβασης για τα PSN, Netflix ή Amazon. Θα πρέπει να τους καταχωρίσετε ξανά στο νέο σας PS4, κατά τη σύνδεση.

Μεταφορά δεδομένων PS4

Για τη μεταφορά δεδομένων μέσω ασύρματου δικτύου, θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Ethernet (LAN).

 1. Συνδέστε το σύστημα PS4 από το οποίο μεταφέρετε τα δεδομένα στο ασύρματο δίκτυο και συνδεθείτε στο PSN με τον λογαριασμό σας. 

 2. Συνδέστε τα δύο συστήματα PS4 μεταξύ τους με ένα καλώδιο Ethernet.

 3. Συνδέστε το σύστημα PS4 στο οποίο μεταφέρετε τα δεδομένα στην τηλεόρασή σας. Συνδέστε το στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με εκείνο του άλλου συστήματος PS4 και συνδεθείτε στο PSN με τον ίδιο λογαριασμό. 

 4. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα, θα σας ζητηθεί να ορίσετε την επιλογή Μεταφορά δεδομένων από άλλο PS4 αμέσως μετά τη σύνδεση με τον λογαριασμό σας.

 5. Αν δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Σύστημα > Μεταφορά δεδομένων από άλλο PS4 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

  Μην απενεργοποιήσετε κανένα σύστημα PS4 κατά τη μεταφορά δεδομένων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα.

 1. Συνδέστε το σύστημα PS4 από το οποίο μεταφέρετε τα δεδομένα στον δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet (LAN) και συνδεθείτε στο PSN με τον λογαριασμό σας.

 2. Συνδέστε το σύστημα PS4 στο οποίο μεταφέρετε τα δεδομένα στην τηλεόρασή σας. Συνδέστε το στον ίδιο δρομολογητή με εκείνον του άλλου συστήματος PS4 μέσω ενός καλωδίου Ethernet και συνδεθείτε στο PSN με τον ίδιο λογαριασμό.

 3. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα, θα σας ζητηθεί να ορίσετε την επιλογή Μεταφορά δεδομένων από άλλο PS4 αμέσως μετά τη σύνδεση με τον λογαριασμό σας.

 4. Αν δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Σύστημα > Μεταφορά δεδομένων από άλλο PS4 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

  Μην απενεργοποιήσετε κανένα σύστημα PS4 κατά τη μεταφορά δεδομένων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα.

Η σύνδεση δεν λειτουργεί ή έχει διακοπεί

 • Ελέγξτε την κατάσταση του PlayStation Network. 

Αν το PlayStation Network αντιμετωπίζει προβλήματα ή εκτελούνται εργασίες συντήρησης, περιμένετε και δοκιμάστε ξανά. 

 • Επανεκκινήστε τη σύνδεση Internet. 

Απενεργοποιήστε το μόντεμ ή τον δρομολογητή σας και επανεκκινήστε τα. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ενσύρματη σύνδεση. 

 • Διαγράψτε δεδομένα. 

Αν η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται στο μέσο της, δοκιμάστε να διαγράψετε όσο το δυνατόν περισσότερα περιττά δεδομένα και εφαρμογές. Η μείωση της ποσότητας δεδομένων που μεταφέρονται μπορεί να βελτιώσει τη μεταφορά δεδομένων.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης