Προβλήματα με την ανάγνωση δίσκων στο PlayStation®4

Προβλήματα με την ανάγνωση δίσκων στο PlayStation®4

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή ή τη φόρτωση ορισμένων παιχνιδιών σας στο PS4™, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να επιλύσουν το πρόβλημα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τους δίσκους στο PS4

  1. Καθαρίστε τον δίσκο με ένα μαλακό καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή στάμπες.

  2. Εισαγάγετε άλλο παιχνίδι, δίσκο Blu-Ray ή DVD. Η κονσόλα PS4™ δεν αναπαράγει εγγεγραμμένους δίσκους ή CD ήχου.

  1. Μεταβείτε στην Ασφαλή λειτουργία και ορίστε την επιλογή 5 Αναδόμηση βάσης δεδομένων
  2. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με την επιλογή Αναδόμηση βάσης δεδομένων, μεταβείτε στην Ασφαλή λειτουργία και ορίστε την επιλογή 7 Αρχικοποίηση PS4 (επανεγκατάσταση λογισμικού συστήματος)

Προειδοποίηση: Με αυτήν την επιλογή διαγράφονται όλες οι πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού συστήματος. Επισκεφτείτε τη σελίδα ενημέρωσης του συστήματος PlayStation και κατεβάστε την έκδοση επανεγκατάστασης του λογισμικού συστήματος PS4™

Εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Αν δοκιμάσατε τα παραπάνω βήματα και η κονσόλα PS4™ ακόμα δεν είναι σε θέση να διαβάζει δίσκους, το σύστημα ενδέχεται να χρειαστεί σέρβις. Επισκεφτείτε τη σελίδα Fix & Replace για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και να δημιουργήσετε μια υπόθεση.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης