Τρόπος εξαγωγής ενός δίσκου που έχει κολλήσει σε μια κονσόλα PS4

Αν ένας δίσκος έχει κολλήσει στην κονσόλα PS4, μπορείτε να τον βγάλετε μη αυτόματα.

Προτού ξεκινήσετε, θα χρειαστείτε:

 • Ένα μακρύ σταυροκατσάβιδο
 • Τον αριθμό μοντέλου της κονσόλας PS4™.

Επιλέξτε τη σειρά μοντέλου της κονσόλας PS4 για οδηγίες

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS4.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο HDMI και όλα τα άλλα καλώδια από το πίσω μέρος της κονσόλας PS4.
 1. Τοποθετήστε την κονσόλα σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια μπροστά σας. Γυρίστε την ανάποδα και στρέψτε την κονσόλα ώστε να βλέπετε το λογότυπο PS ανάποδα. Αφαιρέστε το κάλυμμα μέσω της οπής της βίδας ακριβώς πάνω από το λογότυπο PS, όπως φαίνεται στην εικόνα. (Οι νεότερες κονσόλες ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτό το πλαστικό κάλυμμα.)
 1. Βάλτε το κατσαβίδι στην οπή μη αυτόματης εξαγωγής και γυρίστε το αριστερόστροφα για να απελευθερώσετε τον δίσκο. Ίσως χρειαστεί να στρίψετε αρκετές φορές τη βίδα. Υπάρχει ένα πλαστικό κάλυμμα, το οποίο θα πρέπει να σπρώξετε για να αφαιρέσετε τη βίδα. Μην ανησυχείτε. Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει την εγγύηση.
 1. Ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο HDMI και άλλα καλώδια που αποσυνδέσατε στο Βήμα 1.
 2. Ενεργοποιήστε την κονσόλα PS4 για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν όλα σωστά.
 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS4.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο HDMI και όλα τα άλλα καλώδια από το πίσω μέρος της κονσόλας PS4.
 1. Σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια, τοποθετήστε ανάποδα το PS4 και αναζητήστε την οπή ακριβώς πάνω από το λογότυπο PS (όπως φαίνεται, παρατηρήστε ότι το λογότυπο PS είναι ανάποδα).
 1. Βάλτε το κατσαβίδι στην οπή μη αυτόματης εξαγωγής και γυρίστε το αριστερόστροφα για να απελευθερώσετε τον δίσκο. Ίσως χρειαστεί να στρίψετε αρκετές φορές τη βίδα. Υπάρχει ένα πλαστικό κάλυμμα, το οποίο θα πρέπει να σπρώξετε για να αφαιρέσετε τη βίδα. Μην ανησυχείτε. Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει την εγγύηση.
 1. Ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο HDMI και άλλα καλώδια που αποσυνδέσατε στο Βήμα 1.
 2. Ενεργοποιήστε την κονσόλα PS4 για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν όλα σωστά.
 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PlayStation 4.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο HDMI και όλα τα άλλα καλώδια από το πίσω μέρος της κονσόλας PlayStation 4.
 3. Τοποθετήστε το PlayStation 4 σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια μπροστά σας, έτσι ώστε το μπροστινό μέρος της κονσόλας να βρίσκεται στα αριστερά. (Το λογότυπο PlayStation στο πάνω μέρος του PlayStation 4 θα πρέπει να είναι στη δεξιά πλευρά.)
 4. Τοποθετήστε τις παλάμες σας στο επάνω μέρος με τα δάχτυλα στα πλάγια της κονσόλας.
 1. Εφαρμόστε με τις παλάμες σας μέτρια, ομοιόμορφη πίεση κοντά στην ένωση και χρησιμοποιώντας τα χέρια σας σαν μοχλό, βγάλτε το επάνω μέρος σέρνοντάς το.  Θα ακούσετε ένα "κλικ" και το πλαίσιο θα μετακινηθεί περίπου 7 χιλ. Ανασηκώστε το πλαίσιο ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά.
 1. Αφού αφαιρέσετε το επάνω πλαίσιο, θα δείτε μια βίδα με τα σύμβολα PlayStation.  Για να βγάλετε τη μονάδα σκληρού δίσκου, αφαιρέστε την ξεβιδώνοντάς την αριστερόστροφα.
 2. Στην κονσόλα, τραβήξτε το τμήμα της μονάδας σκληρού δίσκου προς τα έξω, ώστε να είναι ορατή η οπή μη αυτόματης εξαγωγής του δίσκου (1):
 1. Βάλτε το κατσαβίδι στην οπή μη αυτόματης εξαγωγής και στρέψτε το δεξιόστροφα για να απελευθερώσετε τον δίσκο.
 1. Τοποθετήστε ξανά το επάνω πλαίσιο. Τοποθετήστε το πάνω από το τμήμα του PlayStation 4 που εξέχει, περίπου 7 χιλ. μακριά από την ένωση. Τώρα, σύρετε το πλαίσιο προς την ένωση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
 1. Ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο HDMI και τα υπόλοιπα καλώδια που αποσυνδέσατε στο πρώτο βήμα.
 2. Ενεργοποιήστε το PlayStation 4 για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν όλα σωστά.
 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PlayStation 4 και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας.
 2. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το πίσω μέρος της κονσόλας.
 3. Τοποθετήστε την κονσόλα σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια μπροστά σας, έτσι ώστε το μπροστινό μέρος της να είναι στραμμένο προς τα αριστερά. Το λογότυπο PlayStation στο επάνω μέρος της κονσόλας θα πρέπει να είναι στη δεξιά πλευρά.
 4. Τοποθετήστε τις παλάμες σας στο γυαλιστερό πλαίσιο της κονσόλας με τα δάχτυλά σας στα πλάγια της κονσόλας.
 5. Εφαρμόστε μέτρια, ομοιόμορφη πίεση κοντά στην ένωση. Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας σαν μοχλό και βγάλτε το επάνω γυαλιστερό μέρος σύροντάς το.
 1. Θα ακούσετε ένα "κλικ" και το πλαίσιο θα μετακινηθεί μερικά εκατοστά. Ανασηκώστε το πλαίσιο ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά.
 1. Μόλις αφαιρέσετε το γυαλιστερό πλαίσιο, θα δείτε δύο σετ αεραγωγών στην εξωτερική αριστερή άκρη της κονσόλας. Εντοπίστε τον πρώτο μονό αεραγωγό (αυτός που δεν είναι μαζί με τους υπόλοιπους).
 1. Ρίξτε φως σε αυτόν τον αεραγωγό για να εντοπίσετε τη βίδα μη αυτόματης εξαγωγής.
 1. Τοποθετήστε το σταυροκατσάβιδο στον αεραγωγό και γυρίστε τη βίδα αριστερόστροφα έως ότου δείτε τον δίσκο να βγαίνει από την υποδοχή του δίσκου. Ίσως χρειαστεί να στρίψετε αρκετές φορές τη βίδα. Απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια για να στρέψετε τη βίδα.
 1. Πιάστε τον δίσκο με το χέρι και τραβήξτε τον από την υποδοχή δίσκου.
 1. Βάλτε ξανά το γυαλιστερό πλαίσιο τοποθετώντας το πάνω από το ανοιχτό τμήμα της κονσόλας, μερικά εκατοστά από την ένωση.
 1. Σύρετε το πλαίσιο προς την ένωση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
 2. Συνδέστε ξανά όλα τα καλώδια και ενεργοποιήστε την κονσόλα για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης