Πληροφορίες για τη διαδικασία ανακαίνισης της συσκευής PlayStation εκτός εγγύησης

Πληροφορίες για τη διαδικασία ανακαίνισης της συσκευής PlayStation εκτός εγγύησης

Πληροφορίες για τη διαδικασία ανακαίνισης της κονσόλας PlayStation εκτός εγγύησης

Η υπηρεσία εκτός εγγύησης (OOW) είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής κατά την οποία η SIEE ανταλλάσσει μια πλήρως ανακαινισμένη κονσόλα PlayStation® με την ελαττωματική σας κονσόλα PlayStation®, έναντι πληρωμής της χρέωσης OOW.

Η χρέωση OOW που πληρώνετε περιλαμβάνει τον ΦΠΑ καθώς και τις χρεώσεις αποστολής από/προς την εταιρεία μας. 

Η χρέωση OOW μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε μια διαδικασία ανακαίνισης υψηλών προδιαγραφών.

Όλες οι ανακαινισμένες κονσόλες υποβάλλονται σε επεξεργασία από έναν από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς/μηχανικούς μας σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα μας Κέντρα Εξυπηρέτησης PlayStation.

Η διαδικασία ανακαίνισης επικεντρώνεται στην εργασία και όλες οι κονσόλες PlayStation υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών, μετρήσεων και διαγνωστικών ελέγχων προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητα της κονσόλας.  Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία της μονάδας αντικαθίστανται και όλες οι κύριες μονάδες της κονσόλας, όπως η τροφοδοσία ισχύος, η μονάδα δίσκου Blu-ray, η μονάδα σκληρού δίσκου και η κύρια μονάδα κυκλώματος αξιολογούνται μεθοδικά και βαθμονομούνται στα εργοστασιακά πρότυπα.

Το τελικό βήμα της επικύρωσης είναι η διαδικασία δοκιμής σε ακραίες συνθήκες, όπου η ανακαινισμένη κονσόλα λειτουργεί υπό επιπλέον φορτίο για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.  Αυτή η τελική δοκιμή έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση της κονσόλας.

Πληροφορίες για τη διαδικασία ανακαίνισης του PlayStation VR εκτός εγγύησης

Η υπηρεσία OOW είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής κατά την οποία η SIEE ανταλλάσσει ένα πλήρως ανακαινισμένο σετ ακουστικών με μικρόφωνο PlayStation VR με τα ελαττωματικά σας ακουστικά με μικρόφωνο PlayStation VR έναντι πληρωμής της χρέωσης OOW.

Η χρέωση OOW που πληρώνετε περιλαμβάνει τον ΦΠΑ καθώς και τις χρεώσεις αποστολής από/προς την εταιρεία μας.

Η χρέωση OOW μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε μια διαδικασία ανακαίνισης υψηλών προδιαγραφών.

Όλα τα ανακαινισμένα ακουστικά με μικρόφωνο PlayStation VR υποβάλλονται σε επεξεργασία από έναν από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς/μηχανικούς μας σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα μας Κέντρα Εξυπηρέτησης PlayStation

Η διαδικασία ανακαίνισης επικεντρώνεται στην εργασία.   Όλα τα ακουστικά με μικρόφωνο PlayStation VR υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών, μετρήσεων και διαγνωστικών ελέγχων για τον έλεγχο της λειτουργικότητας. Όποτε είναι απαραίτητο, τα διακοσμητικά στοιχεία της μονάδας αντικαθίστανται και όλες οι σημαντικές μονάδες του PlayStation VR, όπως τα ακουστικά με μικρόφωνο και η μονάδα τροφοδοσίας ισχύος, αξιολογούνται μεθοδικά και βαθμονομούνται στα εργοστασιακά πρότυπα.

Το τελικό βήμα της επικύρωσης είναι η διαδικασία δοκιμής σε ακραίες συνθήκες, όπου η ανακαινισμένη μονάδα λειτουργεί υπό επιπλέον φορτίο για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.  Ο τελικός έλεγχος διασφαλίζει ότι το ελάττωμα επισκευάστηκε επιτυχώς χωρίς παρενέργειες.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης