Βοήθεια για το χειριστήριο κίνησης PlayStation®Move

Βοήθεια για το χειριστήριο κίνησης PlayStation®Move

Ρυθμίστε το χειριστήριο κίνησης PS Move και βρείτε βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων με το χειριστήριο κίνησης PS Move.

Σύζευξη του χειριστηρίου κίνησης PlayStation Move με την κονσόλα PS4 

  1. Ενεργοποιήστε το PS4 και ρυθμίστε την PlayStation®Camera.
  2. Συνδέστε το PS4 και το χειριστήριο κίνησης PlayStation Move με το καλώδιο USB που συνοδεύει το χειριστήριο κίνησης PlayStation Move.
  3. Πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο κίνησης PlayStation Move. 

Σημαντικές παρατηρήσεις

Τα στοιχεία ελέγχου και η βαθμονόμηση για τον τρόπο παιχνιδιού διαφέρουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ακολουθήστε τυχόν οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη όταν χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια κίνησης PS Move με ένα παιχνίδι PS4.

  • Η κάμερα PlayStation Eye για το PS3 δεν είναι συμβατή με το PS4.
  • Τα παιχνίδια που απαιτούν κάμερα για το χειριστήριο κίνησης θα χρησιμοποιούν την PlayStation Camera για το PS4.
  • Το PlayStation Move λειτουργεί καλά σε διάφορες συνθήκες φωτισμού, αλλά το καλύτερο θα είναι να ελαττώσετε το άμεσο ηλιακό φως, την αντανάκλαση και την ποσότητα του οπίσθιου φωτισμού πίσω από τον παίκτη.

Επαναφορά χειριστηρίου κίνησης PlayStation Move

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος με ένα στυλό με λεπτή μύτη για να επαναφέρετε το χειριστήριο κίνησης.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης