Πώς να διαχειριστείτε τις εξουσιοδοτημένες εφαρμογές

Οι εξουσιοδοτημένες εφαρμογές είναι εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών με τις οποίες έχετε συνδέσει τον λογαριασμό σας στο PlayStation™Network.

Όταν συνδέετε μια εξουσιοδοτημένη εφαρμογή, δίνετε άδεια να κοινοποιούνται ορισμένα από τα δεδομένα του λογαριασμού σας σε αυτήν την εφαρμογή, όπως η κατάσταση σύνδεσης και οι πληροφορίες παιξίματος του παιχνιδιού.

Πώς να διαχειριστείτε τις εξουσιοδοτημένες εφαρμογές σε κονσόλες PS5

  1. Για να δείτε και να διαχειριστείτε τις εξουσιοδοτημένες εφαρμογές σας, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί.
  2. Επιλέξτε Εξουσιοδοτημένες εφαρμογές.

Πώς να διαχειριστείτε τις εξουσιοδοτημένες εφαρμογές σε κονσόλες PS4

  1. Για να δείτε και να διαχειριστείτε τις εξουσιοδοτημένες εφαρμογές σας, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών.
  2. Επιλέξτε Εξουσιοδοτημένες εφαρμογές.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης