Διαμόρφωση της επαλήθευσης 2 βημάτων στο PSN

Πώς να ρυθμίσετε την επαλήθευση 2 βημάτων στο PlayStation Network

Μάθετε πώς να ρυθμίσετε και να απενεργοποιήσετε την επαλήθευση 2 βημάτων (2SV) και πού να βρείτε τους κωδικούς ασφαλείας 2SV.

Πώς να ρυθμίσετε την επαλήθευση 2 βημάτων και τους εφεδρικούς κωδικούς αρχείων

Επιλέξτε παρακάτω μια συσκευή για να ρυθμίσετε την επαλήθευση 2 βημάτων.

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών από μια συνδεδεμένη συσκευή και επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
 2. Δίπλα στην κατάσταση της επαλήθευσης 2 βημάτων, επιλέξτε Επεξεργασία Ενεργοποίηση Συνέχεια.
 3. Επιλέξτε πώς θέλετε να λαμβάνετε τον κωδικό επαλήθευσης: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή Μήνυμα κειμένου

Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει και ρυθμίσει μια εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας (όπως οι Authy, Google Authenticator ή Microsoft Authenticator) στην κινητή συσκευή σας. Ανοίξτε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας και σαρώστε τον κωδικό QR. Αν ο κωδικός QR αποτύχει, αντιγράψτε και επικολλήστε τον αλφαριθμητικό κωδικό.
Θα λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης στην εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας. 

Μήνυμα κειμένου
Εισαγάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν υπάρχοντα.
Λαμβάνετε έναν κωδικό επαλήθευσης μέσω SMS.

 1. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης. 
 2. Σημειώστε τους εφεδρικούς κωδικούς.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Ασφάλεια > Επαλήθευση 2 βημάτων
 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την 2SV. 
 3. Επιλέξτε πώς θα θέλατε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή Γραπτό μήνυμα:

Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει και ρυθμίσει μια εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας (όπως οι Authy, Google Authenticator ή Microsoft Authenticator) στην κινητή συσκευή σας. Ανοίξτε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας και σαρώστε τον κωδικό QR. Αν ο κωδικός QR αποτύχει, αντιγράψτε και επικολλήστε τον αλφαριθμητικό κωδικό.
Θα λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης στην εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας. 

Μήνυμα κειμένου
Εισαγάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν υπάρχοντα.
Λαμβάνετε έναν κωδικό επαλήθευσης μέσω SMS.

 1. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης. 
 2. Σημειώστε τους εφεδρικούς κωδικούς.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών > Πληροφορίες λογαριασμού > Ασφάλεια > Επαλήθευση 2 βημάτων
 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την 2SV. 
 3. Επιλέξτε πώς θα θέλατε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή Γραπτό μήνυμα:

Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει και ρυθμίσει μια εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας (όπως οι Authy, Google Authenticator ή Microsoft Authenticator) στην κινητή συσκευή σας. Ανοίξτε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας και σαρώστε τον κωδικό QR. Αν ο κωδικός QR αποτύχει, αντιγράψτε και επικολλήστε τον αλφαριθμητικό κωδικό.
Θα λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης στην εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας. 

Μήνυμα κειμένου
Εισαγάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν υπάρχοντα.
Λαμβάνετε έναν κωδικό επαλήθευσης μέσω SMS.

 1. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης. 
 2. Σημειώστε τους εφεδρικούς κωδικούς.

Πώς να συνδεθείτε με την επαλήθευση 2 βημάτων (2SV)

Όταν συνδέεστε στο PlayStation™Network (PSN) σε μια κονσόλα PlayStation®5 ή PlayStation®4 και η επαλήθευση 2SV είναι ενεργή, θα σας ζητηθούν τα εξής:

 1. Να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης λογαριασμού και το αναγνωριστικό εισόδου (διεύθυνση email).

 2. Να πληκτρολογήστε τον κωδικό επαλήθευσης από την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή το SMS που εστάλη στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει.

* Ο κωδικός επαλήθευσης ισχύει για 10 λεπτά μετά την προσπάθεια σύνδεσης. Αν ο κωδικός σας λήξει, επιλέξτε Επανάληψη αποστολής κωδικού από την οθόνη σύνδεσης για να λάβετε νέο κωδικό.

Πότε να χρησιμοποιήσετε την επαλήθευση 2 βημάτων

Συνήθως παραμένετε συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς, αλλά θα σας σταλεί ένας κωδικός επαλήθευσης αν:

 • συνδέεστε για πρώτη φορά μετά την ενεργοποίηση της επαλήθευσης 2SV,

 • αποσυνδεθήκατε μη αυτόματα από το PlayStation Network και θέλετε να ξανασυνδεθείτε,

 • επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας,

 • αλλάξετε το αναγνωριστικό σύνδεσης (διεύθυνση email) ή το online ID.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επαλήθευση 2 βημάτων;

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την είσοδο με 2SV, επισκεφθείτε τον παρακάτω οδηγό.

Πώς να βρείτε τους εφεδρικούς κωδικούς 2SV

Αν χάσετε την πρόσβαση στον αριθμό κινητού τηλεφώνου 2SV, θα μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας με έναν εφεδρικό κωδικό. Χωρίς αυτούς τους κωδικούς, θα πρέπει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας για να ανακτήσετε τον λογαριασμό σας.

 1. Μεταβείτε στη Διαχείριση λογαριασμών σε μια συνδεδεμένη συσκευή και επιλέξτε Ασφάλεια.

 2. Επιλέξτε Εφεδρικοί κωδικοί. Αποθηκεύστε τους εφεδρικούς κωδικούς σε ένα ασφαλές σημείο.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την επαλήθευση 2 βημάτων

Επιλέξτε παρακάτω μια συσκευή για να ενεργοποιήσετε την επαλήθευση 2 βημάτων.

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών από μια συνδεδεμένη συσκευή και επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
 2. Δίπλα στην Κατάσταση επαλήθευσης 2 βημάτων, επιλέξτε Επεξεργασία Απενεργοποίηση.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Ασφάλεια.
 2. Επιλέξτε Επαλήθευση 2 βημάτων και ρυθμίστε την Κατάσταση ως Ανενεργή.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών > Πληροφορίες λογαριασμού > Ασφάλεια. 
 2. Επιλέξτε Επαλήθευση 2 βημάτων > Κατάσταση – Ανενεργό.

Πώς να αλλάξετε στην επαλήθευση της εφαρμογής ελέγχου ταυτότητας

 1. Απενεργοποιήστε την επαλήθευση 2 βημάτων.

 2. Ενεργοποιήστε ξανά την επαλήθευση 2 βημάτων και επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο επαλήθευσης.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης