Διαμόρφωση της επαλήθευσης 2 βημάτων για τη σύνδεση στο PlayStation™Network

Διαμόρφωση της επαλήθευσης 2 βημάτων για τη σύνδεση στο PlayStation™Network

Μάθετε πώς να διαμορφώνετε και να απενεργοποιείτε την επαλήθευση 2 βημάτων (2SV), πού να βρείτε εφεδρικούς κωδικούς 2SV και πώς να ανακτήσετε έναν λογαριασμό αν χάσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε χρησιμοποιήσει για την 2SV.

Τι είναι η επαλήθευση 2 βημάτων;

Όταν συνδέεστε στην κονσόλα PlayStation®5 ή PlayStation®4 και η επαλήθευση 2SV είναι ενεργοποιημένη, θα σας ζητηθούν τα εξής:

 1. Να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης λογαριασμού και το αναγνωριστικό εισόδου (διεύθυνση email).

 2. Να πληκτρολογήστε τον κωδικό επαλήθευσης από την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή το SMS που εστάλη στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει.

* Ο κωδικός επαλήθευσης ισχύει για 10 λεπτά μετά την προσπάθεια σύνδεσης. Αν ο κωδικός σας λήξει, επιλέξτε Επανάληψη αποστολής κωδικού από την οθόνη σύνδεσης για να λάβετε νέο κωδικό.

Πότε να χρησιμοποιήσετε την 2SV

Συνήθως παραμένετε συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς, αλλά θα σας σταλεί ένας κωδικός επαλήθευσης αν:

 • συνδέεστε για πρώτη φορά μετά την ενεργοποίηση της επαλήθευσης 2SV,

 • αποσυνδεθήκατε μη αυτόματα από το PlayStation Network και θέλετε να ξανασυνδεθείτε,

 • επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας,

 • αλλάξετε το αναγνωριστικό σύνδεσης (διεύθυνση email).

Ανάκτηση χαμένων πληροφοριών επαλήθευσης

Αν χάσατε τον αριθμό τηλεφώνου της επαλήθευσης 2 βημάτων ή τους εφεδρικούς κωδικούς 2SV, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό για να δείτε τα βήματα ανάκτησης του λογαριασμού σας.

Πώς μπορώ να διαμορφώσω την επαλήθευση 2 βημάτων;

Επιλέξτε παρακάτω μια συσκευή για να ρυθμίσετε την επαλήθευση 2 βημάτων.

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: 2SV

 1. Μεταβείτε στη Διαχείριση λογαριασμών από μια συνδεδεμένη συσκευή.
 2. Δίπλα στην Επαλήθευση 2 βημάτων, επιλέξτε Επεξεργασία > Ενεργοποίηση > Συνέχεια.
 3. Επιλέξτε πώς θα θέλατε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή Γραπτό μήνυμα:

  Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας
  Ανοίξτε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας στην κινητή συσκευή σας και σαρώστε τον κωδικό QR. Αν ο κωδικός QR αποτύχει, αντιγράψτε και επικολλήστε τον αλφαριθμητικό κωδικό. Θα δείτε έναν κωδικό επαλήθευσης στην εφαρμογή.

  Γραπτό μήνυμα
  Εισαγάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν υπάρχοντα αριθμό. Θα σας σταλεί ένας κωδικός επαλήθευσης.

 4. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης. 
 5. Σημειώστε τους εφεδρικούς κωδικούς.

 

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Ασφάλεια > Επαλήθευση 2 βημάτων
 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την 2SV. 
 3. Επιλέξτε πώς θα θέλατε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή Γραπτό μήνυμα:

  Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας
  Ανοίξτε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας στην κινητή συσκευή σας και σαρώστε τον κωδικό QR. Αν ο κωδικός QR αποτύχει, αντιγράψτε και επικολλήστε τον αλφαριθμητικό κωδικό. Θα δείτε έναν κωδικό επαλήθευσης στην εφαρμογή.

  Γραπτό μήνυμα
  Εισαγάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν υπάρχοντα αριθμό. Θα σας σταλεί ένας κωδικός επαλήθευσης. 

 4. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης. 
 5. Σημειώστε τους εφεδρικούς κωδικούς.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών > Πληροφορίες λογαριασμού > Ασφάλεια > Επαλήθευση 2 βημάτων
 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε την 2SV. 
 3. Επιλέξτε πώς θα θέλατε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή Γραπτό μήνυμα:

  Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας
  Ανοίξτε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας στην κινητή συσκευή σας και σαρώστε τον κωδικό QR. Αν ο κωδικός QR αποτύχει, αντιγράψτε και επικολλήστε τον αλφαριθμητικό κωδικό. Θα δείτε έναν κωδικό επαλήθευσης στην εφαρμογή.

  Γραπτό μήνυμα
  Εισαγάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν υπάρχοντα αριθμό. Θα σας σταλεί ένας κωδικός επαλήθευσης. 

 4. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης. 
 5. Σημειώστε τους εφεδρικούς κωδικούς.

Απενεργοποίηση της επαλήθευσης 2 βημάτων

Επιλέξτε παρακάτω μια συσκευή για να ενεργοποιήσετε την επαλήθευση 2 βημάτων.

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό

 • Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών και επιλέξτε Ασφάλεια > Επεξεργασία δίπλα στην επιλογή Επαλήθευση 2 βημάτων  > Απενεργοποίηση.
 • Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Ασφάλεια > Επαλήθευση 2 βημάτων > Κατάσταση - Ανενεργή.
 • Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών > Πληροφορίες λογαριασμού > Ασφάλεια > Επαλήθευση 2 βημάτων > Κατάσταση – Ανενεργή.

Μετάβαση από επαλήθευση με γραπτό μήνυμα στην επαλήθευση μέσω εφαρμογής ελέγχου ταυτότητας

 1. Απενεργοποίηση επαλήθευσης 2 βημάτων.

 2. Ενεργοποιήστε ξανά την επαλήθευση 2 βημάτων και επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο επαλήθευσης.

Εύρεση των εφεδρικών κωδικών 2SV

Αν χάσετε την πρόσβαση στον αριθμό κινητού τηλεφώνου 2SV, θα μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας με έναν εφεδρικό κωδικό. Χωρίς αυτούς τους κωδικούς, θα πρέπει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας για να ανακτήσετε τον λογαριασμό σας.

 1. Μεταβείτε στη Διαχείριση λογαριασμών σε μια συνδεδεμένη συσκευή και επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.

 2. Επιλέξτε Εφεδρικοί κωδικοί. Αποθηκεύστε τους εφεδρικούς κωδικούς σε ένα ασφαλές σημείο.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς υποστήριξης