Podpora pro nástavec zadního tlačítka ovladače DUALSHOCK®4

Podpora pro nástavec zadního tlačítka ovladače DUALSHOCK®4

Zjisti, jak začít používat nástavec zadního tlačítka ovladače DUALSHOCK 4.

Nastavení nástavce zadního tlačítka ovladače DUALSHOCK 4

Nástavec zadního tlačítka ovladače DUALSHOCK 4 je kompatibilní pouze s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK 4.

 1. Bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 vypneš podržením tlačítka PS > Zvuk/zařízení > Vypnout zařízení > DUALSHOCK 4.

 2. Až zarovnáš konektor stereo sluchátek s mikrofonem na nástavci se zástrčkou stereo sluchátek s mikrofonem na ovladači, pevně zatlač nástavec směrem k ovladači a zastrč ho do něj.

 3. Stiskni tlačítko PS a zapni ovladač.

 4. Dvojitým stisknutím tlačítka obrazovky na nástavci můžeš přepínat mezi třemi výchozími profily.

Přizpůsobení přiřazení tlačítek na nástavci zadního tlačítka ovladače DUALSHOCK 4

 1. Stiskni tlačítko obrazovky a jednu sekundu ho podrž. Spustí se programovací režim. Uprostřed obrazovky zabliká číslo profilu, což slouží jako indikátor, že se nacházíš v programovacím režimu.

 2. Stiskem levého a pravého zadního tlačítka vyber přiřazení tlačítka. Stiskem a podržením zadního tlačítka můžeš procházet možnosti přiřazení.

 3. Jedním stiskem tlačítka obrazovky ukončíš programovací režim a uložíš svůj profil.

Pokud chceš přizpůsobit další profil:
 1. Stiskni tlačítko obrazovky a jednu sekundu ho podrž. Spustí se programovací režim. 
 2. Stiskni tlačítko dvakrát a naprogramuj další profil.

Resetování nástavce zadního tlačítka ovladače DUALSHOCK 4

Pokud chceš resetovat profily nástavce zpět do výchozího nastavení:

 1. Současně stiskni a podrž levé zadní tlačítko, pravé zadní tlačítko a tlačítko obrazovky. 
 2. Poté, co se na obrazovce zobrazí ikona resetu, drž tlačítka dalších 5 sekund stisknutá. 
 3. Jakmile se zobrazí písmena HJKL, resetování byl dokončeno.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory