Aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®3

Aktualizace systémového softwaru konzole PlayStation®3

Stažení nejnovější aktualizace

Aktualizace systémového softwaru 4.89 konzole PlayStation®3

Dne 10. 5. 2022 byla vydána aktualizace systémového softwaru pro konzole PlayStation 3. Ke stažení systémového softwaru verze 4.89 pro konzoli PS3 budeš potřebovat 200 MB volného místa na pevném disku (HDD) konzole PS3 (Aktualizace prostřednictvím systému) nebo na přenosném úložném médiu (Aktualizace prostřednictvím počítače).

Systém PS3 vždy aktualizuj na nejnovější verzi systémového softwaru. Díky aktualizaci můžeš využívat doplňkové funkce, lepší ovládání a pokročilé zabezpečení.

Stahovat začneš po kliknutí pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti „Uložit jako“.

Verze 4.89

Kvůli zvýšené ochraně účtu vyžaduje nyní přihlášení do služby PlayStation Network heslo zařízení.

Vytvoření účtu ve službě PlayStation Network a některé funkce správy účtu již nejsou na konzoli dostupné. Pokud chceš využívat funkce správy účtu, použij prohlížeč ve svém počítači nebo mobilním zařízení. Vše je zde rychlejší a bezpečnější.

Verze 4.88

Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Jak aktualizovat

Systémový software systému PS3 můžeš aktualizovat libovolným z níže uvedených postupů.

Stáhni si data aktualizace z internetu přímo do systému. Dojde k automatickému stažení nejnovější aktualizace.

  • Vyber možnost Nastavení > Aktualizace systému.
  • Vyber možnost Aktualizovat prostřednictvím internetu. Stáhni nejnovější data aktualizace z internetu. Dokonči přenos podle pokynů uvedených na obrazovce.

K aktualizaci systému využij soubor aktualizace obsažený na disku s hrou.

K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS3
  • Disk obsahující soubor aktualizace

Když přehráváš disk, který obsahuje novější verzi systémového softwaru, zobrazí se obrazovka, která tě provede procesem aktualizace. Aktualizaci proveď podle pokynů uvedených na obrazovce.

Tento postup aktualizace lze využít, pokud tvůj systém PS3 není připojen k internetu. Stáhni aktualizační soubor do počítače a poté ho ulož na úložné zařízení USB. Aktualizuj systém tak, že uložený soubor zkopíruješ do systémového úložiště systému PS3.

Standardní postup aktualizace viz kroky uvedené níže. 

K provedení aktualizace jsou potřeba následující položky:

  • Systém PS3
  • Počítač připojený k internetu
  • Úložné zařízení USB, například USB flash disk

    * K dispozici musí být přibližně 320 MB volného místa.

1. Na úložném zařízení USB vytvoř složky k uložení souboru aktualizace.

Pomocí počítače vytvoř složku s názvem „PS3“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.

2. Stáhni soubor aktualizace a ulož jej do složky „UPDATE“, kterou jsi vytvořil v kroku 1.

Ulož soubor s názvem „PS3UPDAT.PUP“.

Klikni na soubor pravým tlačítkem, vyber možnost Uložit jako a spusť stahování.

3. Do systému PS3 zapoj úložné zařízení USB, na které jsi uložil soubor aktualizace, a poté na obrazovce funkcí vyber možnost Nastavení > Aktualizace systémového softwaru.

Aktualizaci dokonči podle pokynů uvedených na obrazovce.

Jestliže systém PS3 aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.

Upozornění

  • U některých softwarových titulů nebudeš moci začít hrát, dokud neprovedeš aktualizaci systémového softwaru konzole PS3.
  • Neprováděj aktualizace po síti nebo prostřednictvím diskových médií s použitím jakýchkoli dat, která jsou jiná než oficiální data aktualizace poskytnutá společností Sony Interactive Entertainment, a neprováděj aktualizace jinými metodami, než které byly popsány v dokumentaci produktu nebo na těchto stránkách. Pokud byla provedena aktualizace s použitím dat z jiného zdroje, jinou metodou nebo pomocí systému PS3, který byl nějakým způsobem pozměněn či upraven, systém PS3 nemusí pracovat správně a nemusí být schopen instalovat data oficiální aktualizace. Jakékoli z těchto akcí mohou narušit záruku systému PS3 a ovlivnit tvou schopnost obdržet záruční služby a opravné služby od společnosti Sony Interactive Entertainment.