Konzoli PlayStation®4 nebo PlayStation®5 nelze spustit v bezpečném režimu

Konzoli PlayStation®4 nebo PlayStation®5 nelze spustit v bezpečném režimu

Zjisti, jak vyřešit problémy při snaze o přístup do bezpečného režimu na konzoli PS5™ nebo PS4™, a najdi odkazy na diagnostické nástroje a informace o bezpečném režimu.

Pokud máš problémy se zapnutím konzole PS4 nebo PS5 nebo pokud zjistíš, že tvůj systém nelze zapnout v bezpečném režimu, existuje několik kroků pro řešení problémů, které můžeš vyzkoušet.

Jak spustím konzoli PS4 nebo PS5 v bezpečném režimu?

  1. Stisknutím tlačítka napájení na předním panelu vypni systém. Kontrolka napájení bude chvíli blikat a potom se systém vypne.

  2. Poté, co se systém vypne, tlačítko napájení opět stiskni a podrž. Tlačítko pusť po zaznění druhého pípnutí. První pípnutí se ozve hned po stisknutí, druhé o sedm sekund později.

  3. Pomocí kabelu USB připoj ovladač a stiskni tlačítko PS na ovladači.

Fungují kabely USB, HDMI a napájecí kabel správně?

Je možné, že špatně funguje kabel USB, HDMI nebo napájecí kabel. Zkus vyměnit USB/HDMI/napájecí kabel a zapojit je do jiných portů HDMI a zásuvek. Také je dobré prověřit kabely pomocí různých systémů, jako je např. přehrávač disku Blu-ray. Otestování každého kabelu a portu pomůže identifikovat, kde dochází k problému. 

Vypnutí a zapnutí konzole PlayStation

Pokud všechny kabely správně fungují, zkus napravit problém vypnutím a zapnutím:

  1. Úplně vypni konzoli PlayStation podržením tlačítka napájení.

  2. Počkej, až přestane blikat kontrolka napájení, a potom odstraň napájecí kabel a nech systém 20 minut v klidu.

  3. Znovu připoj a zkus spustit bezpečný režim.

Diagnostický nástroj Opravy PlayStation

Pokud se stále nemůžeš dostat do nouzového režimu pomocí uvedených kroků, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation, kde najdeš další kroky a můžeš si zajistit opravu. 

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory